Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема: Будова атома.

Мета лекції:

Дати поняття про сучасну модель будови атома.

Матеріал лекції сприяє формуванню наступних компетенцій: загально-наукові компетентності КЗН-4 (Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін); Інструментальні компетентності КІ-5 (Усне і письмове спілкування рідною мовою); Системні компетентності (застосувати свої знання на практиці) КС-1

В процесі вивчення теми будова атома курсант повинен отримати

знання, про

- сучасну модель будови атома;

- постулати Бора

- квантові числа;

- електронні формули елементів;

- валентність елементів з точки зору будови атома;

- будову атомів елементів малих і великих періодів;

План лекції:

1. Відкриття, які доводять складність будови атому.

2. Модель атома Резерфорда.

3. Постулати Бора.

4. Будова ядра атома.

5. Характеристика електрону з точки зору квантової механіки. Квантові числа, їх характеристика.

6. Будова атомів елементів періодичної системи.

7. Валентність з точки зору будови атома.

До кінця 19 століття атоми вважалися неподільними частинками. з часом, коли накопичувалися нові експериментальні дані, прийшлося відмовитися від таких уявлень, так як факти доводили, що атоми мають складну будову. Так, наприклад, англійський вчений Е Резерфорд, спостерігаючи за проходженням α-частинок через тонку металеву пластинку, знайшов, що невелика їх частина відхиляється зі свого шляху в сторону негативного полюсу. На основі цього досліду Резерфорд передбачив, що до складу атома входять позитивно заряджені частинки.

Так само було відкрито наявність β-променів (негативно заряджених частинок) та γ-променів (рентгенівського випромінювання – це нейтральні частинки, які мають дуже велику проникаючу здатність.

На основі цих фактів Е.Резерфорд запропонував планетарну теорію будови атомів. Згідно його теорії, атом складається з позитивно зарядженого ядра, дуже малого за розмірами. В ядрі зосереджена майже вся маса атома. Навколо ядра рухаються електрони, які утворюють електронну оболонку атома. Оскільки атом в цілому електронейтральний, сумарний заряд електронів повинен дорівнювати заряду ядра.

Однак теорія Резерфорда мала певні недоліки. По-перше, Резерфорд використав для своєї теорії закони макросвіту, які просто не могли відобразити справжню будову атома. Крім того, Резерфорд вважав, що електрон, рухаючись по орбіті, випромінює енергію. Але якщо б це було так, то через деякий час електрон «упав» би на ядро атома, а цього не відбувається.

Тому, враховуючи це все, датський фізик Нільс Бор використав закони квантової механіки і запропонував свою теорію, основні положення якої він сформулював у вигляді постулатів.

1. Електрон може обертатися навколо ядра не по будь-яким, а тільки по деяким певним дозволеним стаціонарним орбітам.

2. Рухаючись по стаціонарним орбітам, електрон не випромінює енергії.

3. Випромінювання енергії відбувається лише при переході електрона з більш віддаленої від ядра орбіти на ближчу до ядра орбіту. При цьому випромінюється квант світла, який дорівнює різниці енергії атома у вихідному та кінцевому стані.


Читайте також:

 1. II. Будова доменної печі (ДП) і її робота
 2. Анатомічна будова кістки
 3. Анатомічна будова кісток вільної нижньої кінцівки
 4. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
 5. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка
 6. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
 7. Антигенна будова HDV
 8. АСОЦІАЦІЯ. ПОБУДОВА АСОЦІАТИВНОГО КУЩА
 9. Атмосфера. ЇЇ хімічний склад та будова
 10. Атомно-молекулярна будова речовини.
 11. Базис і надбудова.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Сучасна теорія будови атома

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.