Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Номенклатура солей

За сучасною номенклатурою назва солі утворюється із назви катіону (металу чи основного залишку) з зазначенням ступеня окиснення металу, якщо він може бути непостійним і назви аніона (кислотного залишку). Наприклад, СаСO3 – кальцій карбонат, МgСl2 – магній хлорид, Сr2(SO4)3 – хром (IIІ) сульфат.

Назви кислих солей утворюються додаванням до назви катіона назви гідроген-аніона, яка вказує на наявність атомів гідрогену в кислотному залишку, при необхідності – з використанням відповідних числівників, які відповідають кількості атомів гідрогену. Наприклад, NаНSO3 – натрій гідрогенсульфат, Са(Н2РO4)2 – кальцій дигідроген фосфат.

Як уже відмічалось, солі взаємодіють з кислотами і з лугами.

При взаємодії двох розчинних у воді солей утворюються дві нові солі, одна з яких повинна випадати в осад:

Ва(NO3)2 + К2SO4 = 2KNO3 + ВаSO4

Реакція металу з сіллю менш активного металу приводить до утворення іншої солі і витіснення менш активного металу. Вихідна сіль повинна бути розчинною у воді, а метал – знаходитись в ряду стандартних електронних потенціалів ліворуч металу, що витісняється із солі:

Fе + СuSO4 = FеSO4 + Сu

Середні солі можна отримати багатьма способами. Наприклад:

СаО + Н2SO4 = СаSO4 + Н2O

СаО + СO2 = CаСO3

Р2O5 + 6NаОН = 2Nа3РO4 + 3Н2O

Zn(ОН)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 3Н2O

Ва(ОН)2 + К2СO3 = ВаСO3 + 2КОН

Мg + 2НСl = МgСl2 + Н2

Н2SO4 + ВаСl2 = ВаSO4 + 2НСl

Рb(NО3)2 + Na2SO4 = РbSO4 + 2NaNO3

Сu + 2АgNO3 = 2Аg + Сu(NO3)2

2Na + Cl2 = 2NaCl

Кислі солі можна отримати таким чином:

При взаємодії основ з надлишком кислоти:

NaОН + Н3РO4 = NаН24 + Н2O

При взаємодії середньої солі з кислотою:

Na3РO4 + 2Н3РO4 = 3NaН2РO4

Основні солі можна отримати таким чином:

При взаємодії з надлишком основи:

Н2SO4 + 2Сu(ОН)2 = (СuОН)2SO4 + 2Н2O

При взаємодії середньої солі з недостачею лугу:

2СuSO4 + 2NаОН = (СuОН)2SO4 + Nа2SO4

Перетворення кислих і основних солей в середні відбувається:

при дії лугу на кислу сіль: NаНSO3 + NaОН = Na2SO32O

Са(Н2РO4)2 + 2Са(ОН)2 = Са3(РO4)2 + 4H2O

при дії кислоти на основну сіль:

(СuОН)2SO4 + Н2SO4 = 2СuSO4 + 2H2O

До небезпечних вантажів відносяться речовини, матеріали, вироби, відходи виробництва і іншої діяльності, які через властиві їм властивості і особливості за наявності певних чинників в процесі перевезення, при виробництві навантажувально-розвантажувальних робіт і зберіганні можуть завдати шкоди природному довкіллю, послужити причиною вибуху, пожежі або ушкодження транспортних засобів, пристроїв, будівель і споруд, а також загибелі, травмування, отруєння, опіків або захворювання людей, тварин і птахів.

Правила, що регламентують вимоги до перевезення усіх категорій небезпечних вантажів, називаються МОПОГ. Складені на підставі Міжнародного кодексу морського перевезення небезпечних вантажів (МКМПОГ), розробленого ІМО.

Є 9 класів небезпечних вантажів. Багато речовин з класів неорганічних сполук відносяться до небезпечних вантажів.

Так Клас 5 – окиснюючі речовини, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання і вибух. Це такі солі, як нітрати, перманганати, пер хлориди, хлорати.

Клас 8 - їдкі і корозійні речовини, які викликають ушкодження шкіри, поразку слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів і ушкодження транспортних засобів, споруд або вантажів, а також можуть викликати пожежу при взаємодії з органічними матеріалами або деякими хімічними речовинами;

- підклас 8.1 -кислоти,

- підклас 8.2 - луги;

- підклас 8.3 - різні їдкі і корозійні речовини.

Правила регламентують вимоги до упаковки і маркування небезпечних вантажів. Для усіх класів небезпечних вантажів, встановлений ярлик небезпеки міжнародного зразка, який наносять на кожне вантажне місце, вказуючи умовним символом вид небезпеки. У алфавітному покажчику Правил пойменовані усі вантажі, що допускаються до перевезення. Вони також містять таблицю сумісності вантажів. Крім того, в МОПОГ обумовлені додаткові питання: технічні умови навантаження, вивантаження, зберігання і укладання небезпечних вантажів, заходи техніки безпеки і першої допомоги при нещасних випадках, міри попередження небезпечних наслідків із-за псування тари і упаковки небезпечних вантажів.

 

Рекомендована література

5. Михайличенко Я.И. Курс общей и неорганической химии. – М., 1965 г..

6. Потапов В.М., Хомченко П.Г. Хімія. – М.: Вища школа, 1987 р.

7. Глінка М.Л. Загальна хімія, Київ, 2001 р.

8. Пилипенко А.Т., Починок В.Я. «Справочник по химии», «Наукова думка», Киев , 1991 р.

 


Читайте також:

 1. Взаємодія металів з розчинами солей.
 2. Гідроліз солей
 3. Гідроліз солей
 4. Довідник «Номенклатура»
 5. Загальна сутнісна характеристика продукції. Номенклатура й асортимент продукції.
 6. Классификация и номенклатура органических соединений
 7. Несправжні циліндри подібні до справжніх, але утворені із солей сечокислого амонію, уратів.
 8. Номенклатура в період 1985-91 рр.
 9. Номенклатура діапазонів частот
 10. Номенклатура діапазонів частот
 11. Номенклатура і склад економічних елементів витрат
 12. Номенклатура і склад статей витрат
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Властивості кислот | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.