Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Небанківське кредитування підприємства.

Кругообіг коштів підприємства в процесі виробництва продукції, послуг та інших видів комерційної діяльності часто супроводжується тимчасовим браком фінансових ресурсів - по­купець продукції з різних причин не може своєчасно розрахува­тися з постачальником. Тоді виникає потреба у відстроченні пла­тежу, тобто в комерційному кредиті.

Основна мета комерційного кредиту – прискорення процесу реалізації товарів і отримання закладеного в них прибутку.

Комерційний кредит – це відповідна кредитна угода між двома підприємствами - продавцем (кредитором) і покупцем (позичальни­ком).

Комерційний кредит в Україні набув певного розвитку з ухвален­ням постанови Верховної Ради «Про застосування векселів у госпо­дарському обігу». Підприємствам і організаціям дозволено здійсню­вати постачання продукції, виконання робіт та надання послуг у кре­дит, використовуючи для оформлення таких угод векселі, які є традиційним інструментом комерційного кредитування.

Відсоток за комерційним кредитом входить у ціну товару та у суму векселя і, як правило, є меншим ніж за кредитом банківським. Погашення кредиту може здійснюватися: оплатою векселя; передаванням векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичній особі; переоформленням комерційного кредиту на банківський.
Комерційний кредит принципово відрізняється від банківського:
у ролі кредитора виступають не спеціалізовані кредитно-фінансові організації, а юридичні особи, пов'язані з виробництвом або реалізацією товарів та послуг; він надається тільки в товарній формі; позичковий капітал інтегровано з промисловим або торго­вим, що знайшло практичне втілення у створенні фінансових ком­паній, холдингів та інших аналогічних структур, які об'єднують підприємства різної спеціалізації і напрямків діяльності.

В операціях з комерційним кредитом виникають ризикиможливої зміни ціни товарів, недотримання покупцем строків оплати, банкрутства покупця ,можливого подорожчання кредиту.

Конкретний строк комерційного кредиту залежить відвиду товарів і послуг, вартості угоди, фінансового стану покупця і постачальника, вартості кредиту, наявності тривалих зв'язків між постачальниками і покупцями, якості товару.

Комерційний кредит має свої переваги і недоліки. До переваг на­лежатьоперативність надання коштів у товарній формі, технічна нескладність оформлення угоди, надання підприємству ширших можливостей маневрування оборотними коштами, сприяння розвитку кредитного ринку.

Недоліками комерційного кредиту є:обмежені можливості в часі та розмірах; наявність помітного ризику для кредитора; можли­вість небажаного впливу банків, що дисконтують векселі.

Нині на практиці застосовуються переважно три різновиди комерційного кредиту:

– кредит із фіксованим терміном погашення;

– кредит із погашенням після фактичної реалізації позичальником одержаних товарів;

– кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійсню­ються до моменту погашення попередньої заборгованості. Маючи відкритий рахунок, підприємство-покупець може пе­ріодично закуповувати товари без оформлення кредитних угод у кожному окремому випадку. На замовлення покупця товар не­гайно відвантажується, а оплата за нього здійснюється у належні терміни після одержання рахунка-фактури.

Кредит за відкритим рахунком має кілька перевагпорівня­но з комерційним кредитом у вексельній формі. По-перше,кредит у вексельній формі дещо обмежений, оскільки вексель­ний кредит може надаватися підприємствами, що виготовля­ють продукцію, тільки підприємствам, що їх споживають, або товаровиробниками – торговим фірмам. Кредит за відкритим рахунком не має таких обмежень. Механізм кредитування й розрахунків за відкритим рахунком найчастіше застосовується У взаємних зустрічних поставках підприємств. На відкритому рахунку відображуються взаємні фінансові вимоги й зобов'я­зання, відбувається залік таких вимог і зобов'язань, що дещо зменшує платіжні ризики. По-друге,така система кредитуван­ня й розрахунків у технічному плані простіша проти вексель­ної форми.

Для прискорення реалізації товарів і перетворення товарного капіталу на грошовий застосовують торгові знижки з купівель­ної вартості товару (сконто).

Такий спосіб надання комерційного кредиту полягає в тім, що підприємствам-покупцям надається знижка за умови оплати това­ру у відповідний термін. Якщо оплату здійснено покупцем своєча­сно, то ціна товару зменшується на суму торгової знижки. Розмір знижки підприємство-кредитор визначає самостійно. У зарубіжній практиці вона становить, як правило, 1-3 % вартості товару.

Величина сконто визначається у відсотках, диференціюється залежно від строку оплати кредиту й орієнтується на чинний рі­вень відсоткових ставок.

Сезонний кредитзастосовується підприємствами з метою створен­ня необхідних запасів у період проведення сезонного розпродажу і дає змогу виробникові відстрочити платежі до кінця розпродажу. Пе­ревага такого кредиту полягає в тім, що підприємства можуть випус­кати продукцію без додаткових витрат на складування і зберігання.

Консигнація застосовується здебільшого за реалізації нових товарів, попит на які важко передбачити. Суть консигнації полягає в тім, що роздрібна торгівля може одержувати товарно-матеріальні цінності без конкретного зобов'язання. Це означає, що оплата то­вару здійснюється тільки за умови його реалізації. Коли попиту на новий товар не буде, товар повертають підприємству-виробнику.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 4. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
 5. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації.
 6. Аналіз грошових активів підприємства.
 7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
 8. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства.
 9. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
 10. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.
 11. Аналіз майна підприємства.
 12. Аналіз майна підприємства.
Переглядів: 313

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Банківське кредитування підприємства. | Порядок оформлення, отримання та погашення кредиту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.