Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Порядок оформлення, отримання та погашення кредиту.

Підприємства отримують банківський кредит у наступному порядку:

1) попередні переговори;

2) надання документів і заявки на одержання кредиту;

3) оцінка банком ефективності комерційної справи;

4) згода банку на надання кредиту й підписання кредитного договору;

5) надання кредиту підприємству;

6) контроль банку за дотриманням підприємством умов кредиту.

На першому етапіпідприємство і банк ведуть переговори на предмет можливого укладення кредитної угоди. За позитивних результатів переговорів банк готовий прийняти документи під­приємства для розгляду.

На другому етапіпідприємство звертається в банк і подає йому документи, потрібні для визначення юридичного статусу, фінан­сового стану підприємства, оцінки проекту, аналізу можливості його успішної реалізації, забезпечення кредиту, у тому числі:

клопотання підприємства;

копії установчих документів (статут, установчий договір) та
змін і доповнень до них (якщо такі були), свідоцтво про реєстра­цію (для приватного підприємця);

бізнес-план проекту та додатки до нього або техніко-економічне обґрунтування заходу, що кредитується;

баланси підприємства, звіти про фінансові результати за визна­чений період, декларацію про доходи (для приватного підприємця);

перелік та розрахунок вартості майна, що передається банкові в заставу, з визначенням його залишкової балансової вартості, року бу­дівництва чи випуску, місцерозташування, короткої характеристики;

перелік інших документів, необхідних для проведення по­глибленого аналізу фінансового стану позичальника (наприклад, анкета позичальника; засвідчені підприємством, а за потреби - нотаріально за­свідчені копії контрактів, які будуть оплачені за рахунок кредиту; копії контрактів (договорів про намір) на продаж виробленої в результаті реалізації кредитного проекту продукції; форми бухгалтерської звітності за визначений термін діяльності, звіт про дебіторсько-кредиторську заборгованість на останню звітну дату; розшифровки дебі­торської та кредиторської заборгованості з обов'язковим зазна­ченням строків її виникнення й погашення, предмета заборгова­ності; звіт про проведення перевірок аудиторськими фірмами, якщо такі проводились тощо).

На третьому етапі банквивчає формальну й неформальну інформацію про під­приємство, оцінює його ділову репутацію та імідж, аналізує кредитоспроможність підприємства, проводить поглиб­лене обстеження його фінансового стану і визначає міру ризику, перевіряє наявність джерел і гарантій погашення кредиту.

Для надання кредиту важливе значення має оцінка кредитоспроможності позичальника.

Кредитоспроможність підприємства оцінюється на основі сис­теми показників, які відображають розміщення і джерела оборот­них коштів, результати фінансової діяльності. Вибір показників залежить від особливостей виробничої діяльності, галузевої спе­цифіки та інших факторів.

Під час аналізу кредитоспроможності враховується також на­явність чи брак у минулому кредитних відносин підприємства з банком, розмір і строки надання позички.

Комерційний банк оцінює фінансовий стан підприємства пе­ред наданням йому позички, а далі - щокварталу.

В Україні критерії оцінки фінансового стану підприємства-позичальника визначаються кожним комерційним банком самостійно.

Зміст кредитного договору визначається підприємством і банком самостійно. У ньому вказується мета кредитування, умо­ви, порядок надання й погашення позички, спосіб забезпечення кре­диту, відсоткові ставки за кредитом, права і відповідальність сторін та інші умови.

Кредитний договір, як звичайно, містить такі розділи:

І. Загальні положення.

II. Права та обов'язки позичальника.

III. Права та обов'язки банку.

ІV.Відповідальність сторін.

V. Порядок розв'язання суперечок.

VI. Термін дії договору.

VII. Юридичні адреси сторін.

І. Загальні положення: найменування сторін; предмет догово­ру - вид кредиту; сума й розмір відсоткової ставки; умови за­безпечення виконання зобов'язань за кредитом (застава, гарантія, поручництво); порядок надання та погашення кредиту; порядок нара­хування й сплати відсотків за кредитом.


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 4. Аналогія - спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.
 5. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 6. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 7. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 8. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 9. Банківський кредит — найпоширеніша форма кредиту. Об'єктом банківського кредиту є грошовий капітал.
 10. В основу визначення витрат певного періоду покладено можливість одночасного визнання доходу, для отримання якого вони здійснені, і навпаки.
 11. Валідація НАССР- отримання об'єктивного доказу того, що елементи НАССР-плану результативні.
 12. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
Переглядів: 583

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Небанківське кредитування підприємства. | IV. Відповідальність сторін

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.