Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аналогія - спосіб отримання знань про предмети та явища на основі їхньої подібності з іншими.

Індукція - це рух думки (пізнання) від фактів, окремих випадків до загального, на підставі міркування, в якому загальний висновок будується на основі часткових. Основою індукції є дослід, експеримент.

Ідеалізація – розумова процедура формування абстрактних (ідеалізованих) об’єктів, принципово нездійсненних в дійсності («ідеальний газ» тощо).

Узагальнення – процес встановлення загальних властивостей и ознак об’єкта, який щільно пов'язаний з абстрагуванням, за результатами якого визначаються загальні поняття, в яких відображено первинні істотні ознаки предметів та явищ певного класу, від яких можна перейти до узагальненого поняття.

Абстрагування – процес уявленого відволікання від ряду властивостей і відношень досліджуваного явища з одночасним виділенням якостей, що цікавлять дослідника (у першу чергу істотних, загальних).

Синтез - поєднання окремих сторін, частин об'єкта дослідження в єдине ціле.

Аналіз – реальний або уявний розподіл об’єкта на складові частини и синтез – їх об’єднання у єдине органічне ціле. Різновидами аналізу є класифікація та періодизація.

Загальнологічні методи пізнання

Історичний метод базується на вивченні реальної історії об'єкта в усій багатогранності з урахуванням деталей і випадковості та виявленні історичних фактів у хронологічній послідовності.

Абстрагуванняу розумовій діяльності носить універсальний характер, тому що процес мислення безпосередньо пов'язаний з ним або з використан­ням його результатів.

Абстрагування поділяють на декілька видів:

· ототожнення, тобто окреслення загаль­них властивостей та відносин об'єктів дослідження, встановлення тотожного у них, абстрагування від різниці між ними, об'єднання об'єктів у певний клас;

· ізолювання - виокремлення деяких власти­востей та відносин, що розглядаються як самостійні предмети дослідження;

· потенційна здійсненність - одна із абстракцій математики і логіки, що полягає у відверненні реальних меж конструктивних можливостей, обумовлених обмеженістю нашого життя в просторі, в часі і в матеріалах.

Дедукція - виве­дення одиничного, окремого з певного загального положення, твер­дження; рух думки від загальних тверджень до тверджень щодо окремих предметів та явищ. Якщо початкові положення є встанов­леною істиною, то за цим методом завжди отримується істинний висновок. За допомогою дедуктивних висновків виводять певну думку із інших думок.

Моделювання – метод дослідження певних об’єктів шляхом відтворення їх характеристик на моделі, яка являє собою аналог того або іншого фрагменту дійсності. Між моделлю та об’єктом має існувати подібність у фізичних характеристиках, структурі, функціях тощо. Моделювання має дві основні форми: предметне (фізичне) та знакове (наприклад, математичне, комп’ютерне моделювання).

Системний метод полягає у розгляді об'єкта дослідження як системи, що об'єднує певну множину взаємодіючих елементів в єдине ціле; взаємозв'язок системи і її складових підпорядковується діалектиці цілого і часткового, загального й окремого .

Загальна сукупність загальнологічних методів є основою еконо-міко-статистичного аналізу, який на підставі емпіричних даних, їх завдання і узагальнення та пізнання природи причинно-наслідкових зв'язків дозволяє напрацювати механізми адаптації і зміни середо­вища діяльності досліджуваних об'єктів економічної системи.

 

5. Методи емпіричного пізнання :

Розглянемо емпіричні методи дослідження. Перший із них — спостереження, тобто активний пізнавальний процес, що спираєть­ся насамперед на роботу органів чуттів людини та його предметну матеріальну діяльність.

Окремим випадком спостереження є експери­мент — метод наукового дослідження, який при­пускає втручання у природні умови існування пред­метів і явищ, відтворює визначені сторони предметів і явищ у спеціально створених умовах з метою ви­вчення їх без супутніх обставин.

Порівняння – пізнавальна операція, яка дозволяє встановити подібність або відмінність об’єктів (або ступенів розвитку одного й того ж об’єкта).

опис – фіксація спостереження або експерименту за допомогою систем позначення, що застосовується у науці;

вимірювання – сукупність дій, виконуваних за допомогою засобів вимірювання з метою знаходження числового значення величини, що вимірюється, у прийнятих одиницях вимірювання. Вимірювання,на відміну від порівняння, є більш точним пізнавальним засобом. Цінність вимірювання в тому, що воно дає точну, кіль­кісно визначену інформацію про навколишній світ. У числі емпіричних методів наукового пізнання ви­мір займає приблизно таке ж місце, як спостережен­ня і порівняння.

 

Отже, метод наукових досліджень не є рецептом для здійснення оригінальних відкриттів та винаходів. Мета наукового методу полягає у з'ясуванні істинності гіпотез та ступеня їх достовірності, оскільки його центром є протистояння ідеї (гіпотези) з фактами, на яких вона базується, незалежно від їх джерела.


 


Читайте також:

 1. I спосіб.
 2. II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
 3. III. Актуалізація набутих знань
 4. III. Контроль знань
 5. IV. Закріплення й узагальнення знань
 6. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
 7. IІ. Актуалізація опорних знань учнів.
 8. V. Закріплення знань
 9. V. Засвоєння знань
 10. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 11. VI. Узагальнення та систематизація знань
 12. VII. Закріплення нового матеріалу і систематизація знань.
Переглядів: 1509

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи теоретичного пізнання | Види систематизації результатів дослідження.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.