Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види стратегій

4.1Базові стратегії

Вибір стратегії є центральним моментом стратегічного управління. Часто організації вибирають стратегію з декількох можливих варіантів. Таким чином, організація може зіткнутися з великим числом альтернатив.

Вага різноманіття стратегій, які комерційні і некомерційні організації демонструють в реальному житті, є різними модифікаціями декількох базових стратегій. Кожна з них ефективна за певних умов і стану внутрішнього і зовнішнього середовища, тому важливо розглядати причини, чому організація вибирає ту, а не іншу стратегію.

До базових відносяться стратегії: обмеженого зростання, зростання, скорочення і комбінована.

Стратегія обмеженого зростання (стабільності). Цю стратегію застосовує більшість організації в галузях, що склалися, із стабільною технологією. Вона передбачає зосередження на існуючих напрямах бізнесу і підтримку їх. При стратегії обмеженого зростання мети встановлюються «від досягнутого» і коректуються на умови, що змінюються (наприклад, інфляцію). Якщо керівництво в основному задоволене положенням фірми, очевидно, що в перспективі воно дотримуватиметься тієї ж стратегії оскільки найпростіший і якнайменше ризикований шлях дій.

Стратегія зростання. Частіше за все застосовується в галузях, що динамічно розвиваються, з швидко змінною технологією. Для неї характерне встановлення щорічного значного перевищення рівня розвитку над рівнем попереднього року.

Стратегія скорочення. Реалізується тоді, коли організація потребує перегруповування сил після тривалого періоду зростання або у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спостерігаються спади і кардинальні зміни і економіці, такі як структурна перебудова і т.д. В цих випадках організації вдаються до використовування стратегії цілеспрямованого і спланерує скорочення виробництва. Іноді це єдино можливі стратегії оновлення бізнесу, оскільки в більшості випадків оновлення і зростання — взаємовиключні процеси розвитку бізнесу.

Комбінована стратегія є будь-яким поєднанням розглянутих стратегій – обмеженого зростання, зростання і скорочення. Комбінованої стратегії дотримуються, як правило, крупні організації, які активно функціонують в декількох галузях. Так, організація може продати або ліквідувати одне з своїх виробництв і натомість придбати одне або декілька інших. В цьому випадку матиме місце поєднання двох базових стратегій - скорочення і зростання.

Кожна з базових стратегій має безліч альтернативних варіантів. Так, стратегія зростання може здійснюватися шляхом придбання іншої фірми (зовнішнє зростання) йди шляхом значного розширення продукції, що випускається (внутрішнє зростання). Стратегія скорочення має альтернативи: ліквідація - радикальний варіант, коли організація перестає існувати; відсікання зайвого - фірма ліквідовує або перепрофілює свої неефективні підрозділи.

Вибір базової стратегії здійснюється керівництвом підприємства. Оцінюючи і аналізуючи інформацію, одержану на попередніх кроках, керівництво ухвалює остаточне рішення. Результат вибору базової стратегії залежить від повноти і достовірності зібраної інформації, здатності керівництва проаналізувати її і ухвалити оптимальне рішення. Для набору базової стратегії (вироблення загальної стратегії організації) можна застосувати матрицю можливостей по товарах/ринках (табл. 5.1). Ця матриця відображає можливі стратегії розвитку підприємства з позицій товар-ринок. У матриці представляються всі продукти і ринки незалежно від того, існують вони або тільки проектуються.

 

Таблиця 4.1

Матриця можливостей по товарах/ринках

 

Товар Ринки  
    Існуючий Новий
Існуючий А Проникнення на ринок У Розвиток ринку
Новий З Розвиток товару Д Диверсифікація
       

 

 

Квадрат А: показує спрямованість стратегії організації на існуючі товари і ринки, тобто поліпшення того, що вже зроблене. Ця стратегія вибирається організаціями в умовах ринку, що розвивається або ненасиченого.

Квадрант В: показує спрямованість стратегії на розвиток ринку, тобто на створення ринків для продукції, що достатньо довго випускається. Ця стратегія ефективна, якщо організація прагне розширити свій ринок за рахунок проникнення на нові географічні ринки, зокрема в інших країнах, упровадження і нові сегменти ринку, попит на які ще не задоволений, нових пропозицій існуючих товарів і інтенсифікації реклами; освоєння нових сегментів ринку, коли для відомої продукції виявляються нові області застосування і т.д.

Квадрант З: показує спрямованість стратегії на розробку нових продуктів для ринків, що склалися і давно освоєних. Ця стратегія застосовується тоді, коли підприємство має ряд успішних моделей виробів, що завоювали велику популярність у споживачів.

Квадрант Д: представляє стратегію диверсифікації. Вона припускає розробку нових продуктів і нових ринків. Ця стратегія є найбільш ризикованою, оскільки ніколи немає повної упевненості, що нові ринки готові прийняти нову продукцію і вона користуватиметься увагою покупців.

Основний недолік цього підходу до вибору альтернативних стратегій полягає у тому, що він виходить з обліку тільки двох елементів, хоча і найважливіших: ринку і продукту.

Стратегічні альтернативи є можливими курсами дій в рамках вибраної стратегії і обмежень на використовування наявних ресурсів або набір різних приватних стратегій для досягнення стратегічних цілей організації. У господарській практиці стратегічних альтернатив може бути запропоновано достатньо багато. Їх конкретний набір визначається залежно від умов діяльності фірми з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників.

Так, якщо організація хоче збільшити свою частку на ринку, вона може досягти мети декількома шляхами: знизити ціни на продукцію, продавати товар через більше число магазинів, представити на ринок нову модель, через рекламу створити привабливіший образ товару і т.п. Кожен шлях відкриває різні можливості.

 

 


Читайте також:

 1. Варіанти акультураційних стратегій
 2. Види інноваційних стратегій та їх співвідношення
 3. Види маркетингових стратегій за матрицею «Мак Кінсі».
 4. Види стратегій залежно від позицій підприємств у галузі
 5. Види стратегій підприємства
 6. Види та шляхи досягнення стратегій
 7. Виділяють три основні види маркетингових стратегій росту: інтенсивний (органічний) ріст, інтегративний ріст, диверсифікацій ний ріст.
 8. Виробничі характеристики продуктово-товарних стратегій
 9. Відбиває взаємозв'язок їх внутрішніх функціональних підрозділів і модифікується залежно від загальної кількості стратегій даного суб'єкта.
 10. Внутрішнє керівництво реалізацією стратегій підприємства
 11. Елементи та види маркетингових стратегій
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підходи стратегічних альтернатив розвитку підприємства | Загальні та загальноконкурентні стратегії організації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.