Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні поняття мови Паскаль.

 

Склад мови. Звичайна розмовна мова складається із чотирьох основних елементів: символів, слів, словосполучень і речень. Алгоритмічна мова містить подібні елементи, тільки слова називають елементарними конструкціями, словосполучення - виразами, речення - операторами. Символи, елементарні конструкції, вирази і оператори складають iєрархічну структуру.

Опис мови-це опис чотирьох названих елементів:

1.опис символів полягає в перечисленнi допустимих символів мови;

2.опис елементарних конструкцій - правила їх утворення;

3.опис виразів - це правила утворення будь-яких виразів, що мають зміст в даній

мові;

4.опис операторів складається із розгляду всіх типів операторів, допустимих в мові. Опис кожного елементу мови задається його синтаксисом і семантикою.Синтаксис вста-новлює правила побудови елементів мови. Семантика визначає зміст і правила використання тих елементів мови, для яких були дані синтаксичні визначення.

Символимови - це основні знаки, за допомогою яких пишуться всі тексти на мові.

Елементарні конструкції це мінімальні одиниці мови, що мають самостійний зміст. Вони утворюються із основних символів мови.

Виразв алгоритмічній мові складається із елементарних конструкцій і символів, він задає правило обчислення деякого значення.

Оператор задає повний опис деякої дії, яку необхідно виконати. Для опису складної дії може бути потрібною група операторів. Дії, задані операторами, виконуються над даними. Речення алгоритмічної мови, в яких даються відомості про типи даних, називаються описами або невиконуваними операторами.

Об'єднана єдиним алгоритмом сукупність описів і операторів утворюють програму на алгоритмічній мові.

В процесі вивчення алгоритмічної мови необхідно відрізняти алгоритмічну мову від тієї мови, за допомогою якої здійснюється опис алгоритмічної мови. Звичайно мову, що вивчають називають просто мовою, а мова, в термінах якої дається опис - метамовою.

Синтаксичні означення можуть задаватись формальними чи неформальним засобами. Існують три формальних засоби:

- металiнгвiстична символіка, яка називається формулами Бекуса-Наура;

- синтаксичні діаграми;

- дужкові конструкції.

 

 

2.Алфавіт мови.

 

Основні символи мови - літери, цифри і спеціальні символи утворюють її алфавіт.

Турбо Паскаль включає наступний набір основних символів:

1. 26 латинських малих і 26 латинських великих літер;

2. 10 цифр:0,1,2,..9

3. символ підкреслення;

4. знаки операцій:+ - * / = < > <= >= :=;

5. обмежувачі:[] {} () .. : ; ‘ /. , ;

6. специфікатори : ^ $ # @ ;

7. службові(зарезервовані ) слова

 

ABSOLUTE EXPORTS LIBRARY SET ASSEMBLER EXTERNAL MOD SHL AND FAR NAME SHR ARRAY FILE NIL STRING
та інші.      
       
       
       

Крім перелічених, в набір основних символів входить пробіл.Пробіли не можна вико-ристовувати всередині здвоєних символів і зарезервованих слів.

Програма мовою Паскаль складається з лексем і символів-розділювачів . Лексеми –це спеціальні символи, символи-слова, імена, числа, рядки символів, позначки та директиви.

Розділювачамивважають пробіл, кінець рядка та коментар.Всередині лексем використання їх недопустиме , а між двома сусідніми іменами , числами або зарезервованими словами повинен бути хоча б один розділювач.Коментар (примітка) починається з символу { або(* і закінчується символом } або *) і може містити будь-які символи.

Елементарні конструкції мови Паскаль включають в себе імена, числа і стрічки.

Імена (iдентiфикатори) називають елементи мови - константи, мітки, типи, змінні, процедури, функції, модулі, об'єкти. Ім'я - це послідовність літер і цифр, що починається з літери. В іменах можна використовувати символ _ підкреслення. Ім'я може мати довільну кількість символів,але що значущими є лише 63 символи.

Не дозволяється в мові Паскаль використовувати у вигляді імен службові слова і стандартні імена, якими названі стандартні константи, типи, процедури, функції і файли.

Приклади імен мови Паскаль :

 

b12 r1m Sigma p80_86 fgd F

Усі імена, крім стандартних , вибираються довільно. Але є деякі рекомендації щодо вибору імен:

а) позначення повинно бути близьким до величини, яку позначено цим іменем;

б) уникати однолітерних імен ;

в) якщо ім’я містить літери і цифри , то цифри бажано писати вкінці імені.

 

Числав мові Паскаль звичайно записуються в десятковій системі числення. Вони можуть бути цілими і дійсними. Додатній знак числа може бути опущений. Цілі числа записуються в формі без десяткової крапки, наприклад :

 

217 -45 +483

 

Дійсні числа записуються в формі з десятковою крапкою чи в формі з використанням десяткового порядку, що зображається літерою Е:

 

28.6 0.65 -0.018 4.0 5е12 -1.72е9 73.1е-16

 

Паскаль допускає запис цілих чисел і фрагментів дійсних чисел в формі з порядком в шестнадцятковій системі числення :

 

$7f $40

 

Стрічки в мові Паскаль - це послідовність символів, записаних між апострофами. Якщо в стрічці(рядку) у вигляді змістовного символу необхідно вжити самий апостроф, то треба записати два апострофи. Приклади стрічок:

 

'стрічка' ‘;’ ‘’ ‘don’’t’

Мітки–це цілі числа , які використовують для позначення операторів.Їх значення повинні бути в межах від 0 до 9999 . У Турбо Паскалі допускають ідентифікатори.

 

Директиви-це інструкції для компилятора , які задають режим компіляції.

Наприклад:

 

{$E+} створює програму , яку можна буде використовувати без співпроцесора 8087 (режим

емуляції)

{$E-} без емуляції.

 

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні правовідносини: поняття, ознаки,
 11. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 12. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура програми. Класифікація операцій та даних. | Структура прграми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.