Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


I. Правильно визначена мета.

Відповідальність за своєчасне і повне оснащення об'єктів вог­негасниками та іншими засобами пожежогасіння, забезпечення їх технічного обслуговування, навчання працівників правилам користування вогнегасниками несуть власники цих об'єктів (або орендарі згідно з договором оренди).

Персонал об'єктів зобов'язаний пройти необхідне навчання та набути навичок щодо застосування вогнегасників. Переносні вог­негасники містять у собі обмежену кількість вогнегасної речови­ни і, як правило, безперервне подання відбувається протягом ко­роткого проміжку часу, через що помилки, які допущені при користуванні, виправити не має змоги.

Нижче наведені практичні прийоми (у різних ситуаціях), яких слід дотримуватися при користуванні вогнегасниками:

1) Водяні вогнегасники використовуються для гасіння пожеж
класу А (горіння твердих речовин).

Струмінь води необхідно подавати в основу пожежі, маніпу­люючи насадкою для охоплення зайнятої полум'ям поверхні; піс­ля того, як полум'я збито, можна наблизитися і продовжувати ма­ніпулювати насадкою, подаючи воду невеликими порціями, покри­ти максимально можливу площу, гасячи окремі вогнища пожежі.

Після закінчення гасіння при наявності вогнегасної речовини продовжити подачу з метою охолодження поверхонь.

2) Пінні вогнегасники використовуються для гасіння пожеж
класів А і В (горіння твердих та рідких речовин).

Під час гасіння пожежі класу А (горіння твердих речовин) пі­ну необхідно подавати так, щоб створювався шар, який покривав би охоплені полум'ям поверхні.

Під час гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) піну слід подавати акуратно на охоплену полум'ям рідину, котра при цьому не повинна розбризкуватися. Під час гасіння рідини в єм­кості у перший момент піну подають на задній внутрішній борт, а потім у різних напрямках, намагаючись покрити піною всю пло­щу. При гасінні розливу подають струмінь на поверхню горіння та навкруги, створюючи перешкоду поширення вогню.

3)Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння по­жеж класів А (крім вогнегасника з порошком ПСБ-3) В і С (горін­ня твердих, рідких та газоподібних речовин).

При гасінні пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний порошок необхідно подавати до осередку пожежі, перемі­щуючи струмінь з боку в бік з метою збиття полум'я. Після того як полум'я збито, треба наблизитись і покрити всю поверхню ре­човини, що горить, і особливо окремі осередки шаром порошку, при цьому порошок подається переривчастими порціями.

Під час гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) стру­мінь порошку спочатку подають на найближчий край, переміщу­ючи насадок з боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. По­дачу порошку слід робити безперервно при повністю відкритому клапані, переміщуючись уперед і не залишаючись позаду й з боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно підтримувати у зо­ні горіння порошкову хмару.

Під час гасіння пожежі класу С (горіння газоподібних речо­вин) струмінь вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямо­вувати в струмінь газу майже паралельно газовому потоку.

Під час гасіння електроустаткування струмінь вогнегасног порошку слід спрямовувати безпосередньо у джерело полум'я. До початку гасіння знеструмити електроустаткування.

4) Вуглекислотні вогнегасники застосуються, як правило, для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) й електроустат­кування (Е).

Під час гасіння пожежі і класу В розтруб має бути спрямова­ній в основу вогнища пожежі, що знаходиться найближче до опе­ратора. Під час гасіння оператор зобов'язаний виконувати рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись уперед. При гасінні елек­троустаткування тактика аналогічна користуванню порошковими вогнегасниками.

5) Хладонові вогнегасники використовуються для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) й електроустаткування (Е).

Тактика користування хладоновими вогнегасниками аналоги на до тактики користування вуглекислотними вогнегасниками.

При застосуванні всіх типів вогнегасників необхідно дотримуватися таких загальних правил безпеки:

—у випадку виявлення пожежі подати сигнал тривоги й спо­вістити пожежну охорону;

—не проходити повз пожежу у пошуках вогнегасника, тому що тупикове приміщення може стати пасткою;

—під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до на­садка (розтруба) вогнегасника була не менше, ніж 1 метр;

—гасіння здійснювати з навітряного боку;

—залишати вільним шлях евакуації (забезпечити собі можли­вість евакуації);

—у разі невдалого гасіння залишити приміщення і очікувати на допомогу. Ваше знання обстановки допоможе тим, хто прийде на допомогу;

—під час використання для гасіння кількох вогнегасників не здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямова­ної назустріч один одному;

—після закінчення гасіння відходити необхідно, залишаючись лицем до вогнища;

—у разі наявності запасного вогнегасника з вогнегасною ре­човиною охолоджувальної дії зробити обробку нагрітих поверхонь з метою попередження повторного займання.

 

 

Правильно визначена мета – це така, яка не суперечить напрямку історичного розвитку. Краще, коли вона йде в такому напрямку:

Ø яка не суперечить міжнародному праву і моральності;

Ø яка є бажанням (мрією) багатьох людей, нації.

 

II. Психологічна установка.

Психологічна установка – це коли людина поставила собі одну мету на все життя і постійно у будь-яких обставинах діє на досягнення цієї мети.

Психологічна установка – якщо людина її має – означає уміння відкинути все, що відвертає зі шляху до мети.

Ø Пізнавальна стадія.

Її людина виробляє в процесі пізнання своєї нації (суспільства) та свого ставлення до них, усвідомлення себе частиною нації (суспільства) та появи відчуття відповідальності за долю нації (суспільства).

Ø Стадія вольова.

Після першої, пізнавальної стадії можливі два варіанти:

а) Людина усвідомила проблеми нації і відчула себе причетною до долі нації, але перейти з обивательського настрою до підпорядкування себе служінню нації неспроможна і тоді вона залишається пасивним спостерігачем;

б) Людина усвідомлює себе причетною до долі нації і відчула синівський обов’язок боротися за кращу долю свого народу. Почуття синівського обов’язку організовує нервові клітини у вольовий пучок, який мобілізовує всі фізичні, розумові й психічні сили в одному напрямку до досягнення мети.

Поєднання пізнавальної і вольової стадій є виробленням суб’єктивної відповіді на питання: «Навіщо я на світ народився?».

 

III. Практичні дії.

Хто спроможний бути чесним із собою і правдиво собі відповідати на питання, які кожному ставить невблаганне життя, той сміливий. Сміливість – основа волі. Почуття відповідальності за долю нації вольову людину примушує діяти.

Хочете досягнути великих результатів, умійте обмежити свої бажання. Хочете прислужитися Україні, умійте зосередити всі свої сили на поширення українства кругом і всюди.

Всяка велика справа складається з багатьох маленьких. Шевченко сказав: «Робімо малі справи, а велика сама зробиться». Довгий шлях починається з першого кроку, зробіть його в утвердженні української мови, вишиванки чи жовто-блакитного прапорця на вилозі.

vvk.com/vilnyiyuniver vk.com/megamarsh

facebook.com/megamarsh


Читайте також:

 1. Важливо також правильно обрати: цінні папери яких підприємств, якого виду і в якій кількості слід купувати для поповнення своїх активів. Зупинимося на цьому більш детально.
 2. Види аналізів, які використовуються для атрибуції предмета.
 3. ВКАЖІТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
 4. Г – правильно пришліфовано.
 5. Для структурних підрозділів без власних розрахункових рахунків дана позиція може бути визначена одним з наступних варіантів.
 6. Добровільне страхування від нещасних випадків, його мета. Умови страхування громадян від нещасних випадків. Страхові випадки.
 7. Документальна перевірка правильності нарахування ПДВ
 8. Економічне значення правильного вибору електричного двигуна за потужністю. Класи нагрівостійкості ізоляції обмоток електричних двигунів. Нагрівання і охолодження електродвигунів
 9. Завдання за вибором однієї правильної відповіді
 10. Контроль і ревізія правильності нарахування амортизації основних засобів
 11. Контроль і ревізія правильності нарахування оплати праці
Переглядів: 1194

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вогнегасником називається переносне чи пересувне обладнан­ня для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини. | Історичний перехід до NGN-головний тренд розвитку сучасних телекомунікацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.