Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вогнегасником називається переносне чи пересувне обладнан­ня для гасіння осередків пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.

Пожежний інвентар має бути пофарбований в червоний та білий кольори, а пожежний інструмент — в чорний.

Серед первинних засобів пожежогасіння найважливіша роль відводиться самим ефективним з них — вогнегасникам.Встанов­лено, що з використанням вогнегасників успішно ліквідують заго­ряння протягом перших 4 хв з моменту їх виникнення, тобто до прибуття пожежних підрозділів.

Загальний принцип роботи вогнегасника полягає в утворенні надлишкового тиску в корпусі (за винятком закачних), під дією якого вогнегасна речовина подається до осередку пожежі.

Вогнегасник складається з корпусу для зберігання вогнегасної речовини або компонентів для її отримання, пристрою підготовки вогнегасної речовини та подавання її на вогнище пожежі, прис­троїв, що запобігають перевищуванню тиску понад допустимий йвипадковому приведенню до дії, джерела надлишкового тиску (стиснений газ може знаходитись у корпусі вогнегасника).

Залежно від способу транспортування до місця пожежі вогне­гасники поділяють на:

— переносні, конструктивне виконання та маса яких забезпе­чують зручність їхнього перенесення людиною (можуть бути руч­ними чи ранцевими):

- пересувні, змонтовані на колесах чи візку. За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяють на:

—водні (із зарядом води чи води з добавками);

—пінні (із зарядом піноутворювачів різноманітних видів);

— добавок);

—хімічно-пінні (із зарядом хімічних речовин, які на момент приведення вогнегасника до дії вступають у реакцію з утворенням піни та надмірного тиску);

—порошкові (із зарядом вогнегасного порошку);

—вуглекислотні (із зарядом діоксиду вуглецю);

—хладонові (із зарядом вогнегасної речовини на основі гало-генізованих вуглеводнів);

—комбіновані (із зарядом двох і більше вогнегасних речо­вин).

У зв'язку з введенням в дію з 01.01.1999 р. державного стан­дарту України ДСТУ 3675 — 98 Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. Вогнегасники хімічно-пін­ні ОХП-10 та ОХВП-10 зняті з виробництва як такі, що не відпо­відають вимогам зазначеного стандарту (не обладнані пристроями для переривчастого викидання вогнегасної речовини).

 

На маркуванні корпусу кожного вогнегасника позначаються класи пожеж у вигляді символів для гасіння яких рекомен­довано або не рекомендовано вогнегасник. Символи класів по­жеж, для гасіння яких вогнегасник непридатний, перекреслюєть­ся чрвоною діагональною лінією від верхнього лівого кута до ниж­нього правого кута використовуваного символу .

Комплектування технологічного устаткування вогнегасниками здійснюється відповідно до вимог технічних умов (паспортів) на це устаткування або відповідних галузевих правил пожежної без­пеки, затверджених у встановленому порядку.

Вибір типу та визначення потрібної кількості вогнегасників здійснюється згідно з таблицями, що наведені в Правилах пожеж­ної безпеки в Україні, в залежності від їх вогнегасної здатності граничної захищуваної площі, класу пожежі тощо.

Крім перерахованих параметрів, береться до уваги також кате­горія приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

Громадські й адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних вогнегасників, Крім того, слід передбачати по одному вогнегаснику з величиною заряду 3 кг і більше:

—на 20 кв.м. площі підлоги в таких приміщеннях: офісні при­міщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення;

—на 50 кв.м. площі підлоги приміщень архівів, машзалів, біб­ліотек.

Приміщення, обладнані стаціонарними установками автома­тичного пожежогасіння, оснащуються вогнегасниками на 50% їх­ньої розрахункової кількості.

Необхідність оснащення автобусів, легкових й вантажних ав­томобілів вогнегасниками встановлюється Правилами дорожнього руху, Правилами пожежної безпеки в Україні та постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 № 1128 «Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння» (НАПБ Б.06.005-97).

Згідно з Правилами дорожнього руху України забороняється експлуатація (з вилученням номерних знаків) автобусів, легкових і вантажних автомобілів у разі відсутності вогнегасника (підпункт «ж» пункту 31.4.7). При цьому вогнегасник повинен знаходитися у закріпленому стані в місцях, що визначені підприємством-виготовлювачем. Якщо конструкцією транспортного засобу ці місця не передбачені, вогнегасник повинен знаходитись у легкодоступних місцях, крім багажника легкового автомобіля. В автобусі один вог­негасник повинен бути у кабіні водія, а другий — в пасажирсько­му салоні.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та поміт­них місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поя­ва осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої (без загороджувальних щитків) дії опалювальних та нагрівальних при­ладі її.

—Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не біль­ше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;

—встановлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кра­нами, у спеціальні тумби або на пожежні щити (стенди).

Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

Максимально допустима відстань від можливого осередку по­жежі до місця розташування вогнегасника має бути:

20 м — для громадських будівель та споруд;

ЗО м — для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та ріди­ни);

40 м — для приміщень категорій В і Г;

70 м — для приміщень категорії Д.

Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників по­винні здійснюватися у відповідності з паспортами заводів-виготовлювачів, а також затвердженими у встановленому порядку регла­ментами технічного обслуговування.

Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати:

—облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті сис­темою нумерації;

—пломби на пристроях ручного пуску;

—бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигналь­не пофарбування згідно з державними стандартами.

Зарядження й перезарядження вогнегасників усіх типів по­винні виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації. Газові та закачні вогнегасники, в яких маса вогнегасного заряду або тиск середовища менше або більше номінальних значень на 5 % (за тем­ператури 204-2 С), підлягають дозарядженню (перезарядженню).

Використані вогнегасники, а також вогнегасники з зірваними пломбами необхідно негайно направляти на перезарядження або перевірку.


Читайте також:

 1. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 2. Аеродинамічний розрахунок
 3. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 4. Активний рахунок
 5. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 6. Аморфний та кристалічний стан твердої речовини.
 7. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 8. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 9. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
 10. Атомно-молекулярна будова речовини.
 11. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 12. Бризантні вибухові речовини.
Переглядів: 2200

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підприємства | I. Правильно визначена мета.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.