Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Журнал проведень.

Журнал проведень являється засобом перегляду списку бухгалтерських проведень, введених операцій. Кожна операція містить у собі одне або декілька проведень. Якщо в журналі операцій, можна переглянути основні дані з операціями, то в журналі проведень відображаються проведення, які відносяться до різних операцій. Для виведення на екран журналу проведень можуть бути використані пункт “Журнал проведень” головного меню “Журнали”. За замовчуванням журнал операцій відкривається при виборі пункту “Журнал проведень” головного меню “Операції”.

Журнал проведень може мати різну форму представлення, яка задається при конфігуруванні системи. Більше того може бути декілька форм представлення журналу проведень. Наявність тієї чи іншої форми, визначається виключно зручністю перегляду проведень у журналі.

Журнал проведень представляє собою таблицю, кожний рядок якої являється кореспонденцією проведення. Нагадаємо, що проведення можуть містити декілька кореспонденцій. У цьому випадку рядок журналу проведень відображає лише частину проведення. У випадку з простим проведенням, рядок журналу містить безпосередньо саме проведення.

У графах журналу проведень відображаються дані проведень, а також дані операцій, яким належать ці проведення. Які саме дані будуть використані в представлені журналу проведень, задається в конфігурації. Перерахуємо назви граф журналу проведень і їх зміст. Замітимо, що назва граф, може залежати від конкретної конфігурації.

Дата” – дата операції, документа;

Час” – час операції, документа;

Документ” – найменування виду документа, якому належить операція. Якщо операція вводилась вручну, то вона належить документу спеціального виду “операція”;

Номер” – номер операції. Номери операції являються, фактично, номерами документів, яким вони належать. Операції введені вручну, відповідно мають окрему нумерацію, що належить документам спеціального виду “операція”;

Зміст” – зміст операції. Рядок, коротко описує зміст даної операції;

Сума операції” – сума операції. Числове значення, яке відображає загальну чи основну суму операції. Дане значення довільно задається користувачем при введені операції або автоматично визначається, при формуванні операції документом. Сума операції ніяким чином не впливає на бухгалтерські підсумки і слугує лише в якості додаткового коментарю до операції;

План рахунків” – найменування плану рахунків, якому належать рахунки дебета і кредита проведення;

Дебет” – рахунок дебета проведення;

Кредит” – рахунок кредита проведення;

Субконто” – субконто проведення. Реально можуть бути присутні декілька колонок. По - перше, проведення будуть відображатись субконто дебета і кредита. По - друге, може бути використана багатовимірна аналітика. Тобто і по дебету і по кредиту будуть вказуватись два і більше значень субконто. Набір колонок субконто, їх розміщення вертикальне чи горизонтальне, визначається в конфігурації;

Вал. валюта” – найменування валюти проведення. Використовується якщо в конфігурації визначено ведення валютного обліку;

Курс” – поточний курс валюти проведення на дату операції. Використовується, якщо в конфігурації визначено ведення валютного обліку

Кількість” – кількість проведення. Використовується якщо в конфігурації визначено ведення кількісного обліку.

Вал. Сума” – сума проведення у валюті. Використовується якщо у конфігурації визначено ведення валютного обліку.

Сума” – сума проведення.

Крім вище перерахованих реквізитів журнал проведень може містити й інші реквізити проведення й операції можуть бути визначені на етапі конфігурування.

Сама ліва графа журналу проведень являється службовою і містить піктограму, пояснюючу зміст рядка журналу проведень: проведення операцій, введеної вручну, проведення операцій введене через документ. Вид піктограми може змінюватись для помічених на видалення операцій й операцій, у яких вимкнені проведення.

Для перегляду журналу проведень, використовуються загальні прийоми роботи з табличною частиною форми.

Поточний інтервал видимості виводиться у заголовку вікна журналу, у дужках, після назви журналу. Для зміни інтервалу видимості журналу, необхідно вибрати пункт “Інтервал” із меню “Дії” головного меню програми або натиснути кнопку на панелі інструментів вікна журналу.

 

4.6. Відбір проведення.

З допомогою відбору можна виділити з усіх існуючих проведень, певну підмножину, відібрану за деяким значенням. Поточні умови відбору виводяться у заголовку вікна журналу після інтервалу видимості.

Відбір характеризується видом відбору і значенням відбору. Значенням відбору може являтись будь-яке з наявних значень цього виду відбору. Наприклад, конкретна сума проведення або конкретний рахунок. Вид відбору і значення відбору складають умови відбору. Умова відбору для журналу проведень у визначений момент часу може бути лише одна.

 

Для встановлення відбору записів у журналі проведень, необхідно вибрати пункт “Відбір за значенням” – “Відібрати” в меню “Дії” або кнопку панелі інструментів верхньої частини журналу. Даний пункт меню і кнопка можуть бути недоступні, якщо користувачу не надана можливість самостійно встановлювати відбір.

Для того, щоби сформувати умову відбору, необхідно вибрати як вид відбору, так і значення відбору. Наприклад, вид відбору “сума операції”, а значення 5000000. У верхній частині діалогу виводиться список видів відбору, установлених в конфігурації. Наприклад, зміст і сума операції. Переміщуючи вказівник у списку видів відбору, користувач вибирає, який вид відбору він буде використовувати. Для введення значення існує два способи. Перший безпосереднє введення значення, другий – отримання списку існуючих значень, тих значень, які реально присутні в журналі, і вибрати одне із них.

Справа від списку видів відбору в діалозі розміщене поле для безпосереднього введення значення відбору. Формат введення залежить від типу значення. Наприклад, для відбору за сумою, необхідно буде ввести числове значення, для відбору за змістом – рядок, а для відбору за організаціями, вибрати організацію зі списку організацій. Після введення значень для встановлення відбору, необхідно натиснути кнопку “Встановити відбір за значенням”. При цьому, діалог буде закритий і в журналі буде встановлений необхідний вибір.

Решта установок відбору, були детально розглянуті у попередньому розділі “Документи і журнали документів”.

Відбір за колонкою (графою). Відбір за колонкою дозволяє, не входячи в діалог відбору, встановити відбір за поточною колонкою журналу проведень. Для відбору операцій за значенням колонки журналу, слід помістити курсор на вибране значення у графі журналу і натиснути мишкою кнопку на панелі інструментів вікна журналу. При встановленні відбору за колонкою, не з'являється додаткове вікно діалогу. Відбір здійснюється відразу ж . Винятком являється випадок, коли вибрані колонки “Дебет”(рахунок дебета) і “Кредит”(рахунок кредита) у журналі проведень. Це пов'язано з тим, що буває необхідним знайти всі проведення у яких є який-небудь один рахунок, причому неважливо у дебеті чи в кредиті проведення він використовується. Також буває необхідним знайти проведення за всіма субрахунками якого-небудь рахунка.

Система 1С: Бухгалтерія дозволяє відбирати проведення за рахунком дебета чи кредита, за субрахунками, а також за наявністю рахунка чи субрахунку в проведенні, незалежно від того, у дебеті чи кредиті проведення вони використовуються.

Дані можливості задаються при конфігуруванні системи.

У найбільш повному випадку відбору за рахунками, на екран видається вікно діалогу “Відбір за рахунком”.

У вікні “рахунок” цього діалогу, з'являється поточне значення рахунка, тобто те, яке було вибрано в графі “Дебет” чи “Кредит” журналу проведень. Якщо поточне значення мало субрахунок, то у вікні рахунок з'являється, поряд із поточним значенням, загальне значення рахунка.

Якщо вибрати поточне значення у вікні “рахунок” і натиснути кнопку “Ок”, то у журналі будуть відібрані проведення лише з даним значенням субрахунку. Якщо вибрати загальне значення рахунка, то будуть вибрані проведення, які містять усі субрахунки даного рахунка. У вікні “Вид відбору”, пропонуються способи відбору рахунка. Якщо вибрати вид відбору “рахунок”, то в журналі будуть введені проведення, які містять вибраний рахунок у колонках “Дебет” чи “Кредит”. Якщо вибрати вид відбору “Рахунок Дт” (рахунок дебета), то в журнал попадуть лише проведення, які містять необхідний рахунок у колонці “Дебет”. Аналогічна ситуація відбудеться, з видом відбору “Рахунок Кт”(рахунок кредита), коли рахунок повинен бути присутнім у колонці “Кредит”. Крім відбору, також можна застосувати будь-який пошук, розглянутий раніше.

 

4.7. Уведення і редагування операцій

Журнал операцій і журнал проведень призначені для перегляду у вигляді списку існуючих операцій з різним ступенем деталізації. В обох журналах є практично однаковий набір дій для введення і редагування операцій. Ці дії виконуються завжди над операціями в цілому, навіть тоді, коли вони викликаються із журналу проведень.

Уведення операцій можна здійснювати, як знаходячись у журналі операцій, так і в журналі проведень. Для полегшення занесення даних при введені нової операції, передбачено наступні способи: копіювання операцій, введення типової операції, копіювання типової операції, введення документа, введення операцій на основі документа.

Розглянемо детально всі вище перераховані способи введення. Для безпосереднього введення операції, слід натиснути клавішу “Insert” абов головному меню програми необхідно відкрити меню “Дії” і в цьому меню вибрати пункт “Нова” – нова операція. При цьому з'явиться діалог введення операції.

Форма діалогу задається при конфігуруванні системи. Діалог введення операції містить у собі як реквізити операції, так і реквізити проведення. Оскільки операція може мати декілька проведень, то дані проведень у формі операції подані у вигляді таблиці, кожний рядок якої являється проведенням або кореспонденцією складного проведення. Для редагування операції, використовуються загальні прийоми роботи у формах.

При введенні операції спочатку, звичайно, заповнюються загальні реквізити операції: дата, номер, зміст і таке інше. Перехід до заповнення наступного реквізиту здійснюється клавішею “Enter” або клацанням мишки в потрібному полі діалогу.

Дата нової операції, автоматично проставляється рівною робочій даті, установленій у режимі “Параметри” закладка “Загальні”. Номер операції, фактично, являється номером документа спеціального виду “Операція” і правила його заповнення аналогічні правилам введення номерів документів.

Розглянемо більш детально введення проведень у табличну частину форми діалогу. У даному розділі всі дії користувача при поведінці системи, описуються для випадку використання балансових рахунків. У системі 1С: Бухгалтерія, проведення можуть бути простими та складними.

Просте проведення складається з однієї кореспонденції рахунків, складне проведення - із декількох. У загальному випадку для введення нового проведення чи нової кореспонденції, необхідно натиснути клавішу “Insert”або в головному меню програми необхідно відкрити меню “Дії” і у цьому меню вибрати пункт “Нове проведення” або “Нова кореспонденція”. Програма визначає за контекстом, що у даний момент слід вводити, проведення чи кореспонденцію. Якщо один із рахунків введеного рядка не заповнений, то передбачається, що це кореспонденція, тобто частина складного проведення. Програма очікує введення продовження проведення, тобто наступного рядка. При цьому рядок буде мати подвійний номер, розділений значком / (дріб), наприклад, ½ - друга кореспонденція першого проведення.

Уведення складного проведення вважається завершеним, коли сума основної кореспонденції є рівною сумі підпорядкованих кореспонденцій.

Копіювання проведень і кореспонденцій. При введені однотипних проведень операцій, може бути використаний режим копіювання. Для виклику режиму копіювання, необхідно натиснути клавішу “F9” або вибрати пункт “Копіювати рядок” у меню “Дії”. Режим копіювання аналогічний до режиму введення нового проведення, із тією лише різницею, що дані цього проведення заповнюється автоматично даними проведення, на якому був установлений курсор до початку копіювання.

Для видалення (знищення) уведеного проведення чи кореспонденції необхідно встановити на нього курсор і натиснути клавішу “Delete”або вибрати пункт “Видалити рядок” меню “Дії”. При цьому буде виданий запит “Видалити проведення”Для підтвердження видалення проведення необхідно натиснути кнопку запиту “Так”. Для видалення (знищення) складного проведення необхідно перед видаленням установити курсор на першу кореспонденцію складного проведення. При цьому будуть видалені (знищені) усі кореспонденції у проведені.

Для видалення (знищення) кореспонденції складного проведення, перед видаленням (знищенням) слід помістити курсор на другу, і так далі, кореспонденції проведення. При цьому будуть видаватись запити “Видалити кореспонденцію”. У цих випадках будуть видалятись (знищуватись) лише поточні кореспонденції (активний рядок, на якому стоїть курсор) При видалені проведення, нумерація проведення, наступного за видаленим, зсувається.

Зміна порядку черговості проведень і кореспонденцій. Проведення в операції розміщується у певному порядку. При введені нового проведення, воно розміщується в кінець операції. Кожному проведенню привласнюється винятковий порядковий номер. Номери проведень розпочинаються з одиниці і йдуть у рядках підряд і не редагуються користувачем. Проведення в операції завжди розміщені у порядку номерів. Наприклад, при видалені (знищені) проведення, номери всіх наступних проведень, зсуваються на одиницю.

При використанні складних проведень, кореспонденції у середині проведення нумеруються аналогічно до проведень в операції.

При введенні операції існує можливість зміни порядку операції і кореспонденцій у середині проведення. Для цього використовуються пункти меню “Дії”, “Перемістити проведення вверх” і “ Перемістити проведення вниз”, а також кнопки панелі інструментів вікна форми операції.

 


Читайте також:

 1. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 2. Безпосереднє спілкування з журналістами
 3. В українському інформаційному просторі аналітична журналістика також повинна відіграти вже зараз видатну роль: збудувати духовну будівлю українського національного світу.
 4. Вибір формату для книг і журналів
 5. Види журналів документів
 6. Вимоги до тележурналіста.
 7. Вимоги, яким повинен відповідати журналіст
 8. Виявлені порушення з безпеки праці записують у журналі оперативного контролю із зазначенням відповідальних осіб і строків усунення порушень.
 9. Відмінність PR від журналістики та рекламної діяльності
 10. Вікно журналів документів
 11. До історії зародження журналістики в світі.
 12. Жінка в журналістиці.
Переглядів: 537

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пошук документа за номером. | Автоматичний розрахунок суми проведення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.