Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика та вимоги до інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Користувачі фінансової інформації.

 

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту – це процес безперервного підбору інформативних показників для здійснення аналізу, планування і розробки оперативних управлінських рішень за всіма напрямками господарської діяльності підприємства. Подібним за змістом є визначення інформаційного забезпечення процесу управління фінансами – це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх отримання, необхідних для виконання аналітичних процедур за напрямками діяльності підприємства.

У розпорядженні підприємства може бути фінансова інформація різних видів – нормативна, планова та фактична. До нормативної та планової інформації належать нормативні матеріали, а також усі види планів (поточні, оперативні, перспективні), які розробляються на підприємстві. Зовнішній користувач має доступ тільки до фактичних даних про фінансовий стан підприємства.

Основою інформаційного забезпечення фінансового менеджменту є фінансова звітність підприємства. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Фінансова звітність підприємства не є комерційною таємницею. Поряд з відкритою для зовнішніх користувачів звітністю є закрита звітність. Така звітність задовольняє інтереси власника, її призначення – забезпечити ефективне управління внутрішніми структурними підрозділами підприємства, прийняття оперативних управлінських рішень на рівні таких підрозділів.

Якісними характеристиками фінансової звітності підприємства є:

1) інформація у звітності повинна бути зрозуміла та однозначно тлумачитися її користувачами;

2) звітність повинна містити тільки доречну інформацію, що дає змогу вчасно здійснити оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій;

3) звітність повинна бути достовірною;

4) дані звітності повинні давати змогу користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств.

Користувачами фінансової звітності є фізичні або юридичні особи, які потребують інформацію про діяльність підприємства для прийняття відповідних рішень. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

§ придбання, продажу та володіння цінними паперами;

§ участі в капіталі підприємства;

§ оцінки якості управління;

§ оцінки здатності підприємства вчасно виконувати свої зобов’язання;

§ забезпеченості зобов’язань підприємства;

§ визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

§ регулювання діяльності підприємства;

§ інших рішень.

Користувачів фінансової звітності підприємства поділяють на внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх користувачів фінансової звітності належить управлінський персонал, який приймає рішення виробничого та фінансового характеру (наприклад, складає фінансовий план підприємства на наступний рік, приймає рішення про ціноутворення тощо).

Зовнішні користувачі фінансової звітності можуть бути безпосередньо і опосередковано зацікавленими інформацією про діяльність підприємства. До зовнішніх користувачів, які безпосередньо зацікавлені в діяльності підприємства, відносяться:

§ теперішні та потенційні власники підприємства – їм треба здійснити оцінку ефективності використання ресурсів керівництвом підприємства;

§ теперішні та потенційні кредитори – звітність їм потрібна для визначення умов кредитування, здійснення оцінки довіри до підприємства;

§ постачальники – визначають наявність ресурсів для оплати поставок;

§ держава в особі податкових органів – перевіряють правильність оформлення звітних документів, розрахунку податків.

До зовнішніх користувачів, що опосередковано зацікавлені в діяльності підприємства, належать:

§ аудиторські служби – перевіряють дані звітності з метою захисту інтересів інвесторів;

§ консультанти з фінансових питань – звітність їм потрібна для розробки рекомендацій своїм клієнтам щодо розміщення капіталу в те чи інше підприємство;

§ преса та інформаційні агентства – здійснюють оцінку тенденцій розвитку та аналіз діяльності деяких підприємств;

§ юристи – здійснюють оцінку виконання умов договорів, дотримання законодавчих норм при розподілі прибутку.

 

3. Внутрішній фінансовий контроль на підприємстві: зміст і значення.

 

Внутрішній фінансовий контроль є важливою складовою системи фінансового менеджменту. Його зміст полягає у перевірці виконання всіх управлінських рішень у сфері господарської діяльності підприємства з метою забезпечення реалізації фінансової стратегії та попередження кризових явищ на підприємстві.

Останнім часом набула поширення така форма внутрішнього фінансового контролю як фінансовий конролінг. Фінансовий контролінг – це система конкретних заходів, які спрямовані на своєчасне виявлення відхилень фактичних показників від нормативних (планових) їх значень, а також прийняття оперативних управлінських рішень за важливими напрямками господарської діяльності підприємства. Фінансовий контролінг може бути таких різновидів: стратегічний (здійснюється контроль за реалізацією фінансової стратегії підприємства та її цільовими показниками); поточний (здійснюється контроль за поточними фінансовими планами підприємства); оперативний (здійснюється контроль за бюджетами).

Основними функціями фінансового контролінгу є наступні:

§ нагляд за виконанням фінансових планів і нормативів;

§ виявлення причин погіршення фінансового стану підприємства і зниження темпів його розвитку;

§ прийняття оперативних управлінських рішень щодо забезпечення відповідності господарської діяльності підприємства поставленим цілям;

§ коригування показників розвитку підприємства та цілей його діяльності через зміну зовнішніх і внутрішніх умов господарської діяльності підприємства.

Через здійснення фінансового контролінгу забезпечується взаємозв’язок між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим плануванням і внутрішнім фінансовим контролем на підприємстві.


Продовження лекції 4:

 


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 6. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 7. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 8. II.1 Програмне забезпечення
 9. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 10. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 11. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 12. III. Етапи розробки програмного забезпечення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття організаційного забезпечення фінансового менеджменту, його структура. | Етапи управління грошовими потоками на підприємстві.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.