Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема. Україна на початку ХХ століття. Українська національно-демократична революція. 1917 – 1920 рр.

Тема. Капіталістична еволюція України у складі Австро-Угорської та Російської імперії, її особливості у ХІХ столітті

Адміністративно-політичний статус України у складі Російської та Австро-Угорської імперій. Модернізаційні процеси у ХІХ ст.: зародження й становлення індустріального суспільства та початок формування модерної української нації. Криза кріпосницької системи. Початок промислового перевороту, його особливості в Україні.

Україна в умовах соціально-економічних реформ у Російській імперії. Скасування кріпацтва (1861 р.). Земська, судова, освітня реформи та їх наслідки. Завершення промислового перевороту (60-80 рр. ХІХ ст.) Розвиток міст, банківської системи, центрів зовнішньої торгівлі. Формування товарно-грошових відносин в аграрному секторі. Формування національної буржуазії (Чикаленки, Харитоненки, Яхненки, Іщенки, Рутченки та ін.) Зміни в структурі української нації у другій половині ХІХ ст. Одеса у ХІХ столітті.

Західноукраїнські землі у ХІХ ст.

Суспільно-політичні течії в Україні та український національний рух. Громадівський рух Києва, Одеси, Полтави, Чернігова. Недільні школи. М. Старицький, П. Рудченко, В. Самійленко, М. Драгоманов, С. Подолинський та ін. Валуєвський циркуляр (1863 р.) і Емський указ (1876 р.) та переслідування українофілів. Перша українська політична організація – «Братство тарасівців” (1891 р.). Ю. Липа, М. Міхновський, Б. Грінченко та ін.

Утворення українських партій в Галичині та їх програмні вимоги. (Русько-українська радикальна партія, Українська соціал-демократична партія, Українська націонал-демократична партія). Наукова та політична діяльність М. Грушевського, Є. Левицького та ін.

 

Особливості економічного розвитку українських земель у складі Росії на початку ХХ ст. Концентрація промислового виробництва. Утворення великих монопольних об’єднань (синдикати “Продамет”, “Продвугілля”, “Продвагон”.) Вплив іноземного капіталу на розвиток промисловості Півдня України.

Зрушення у сільськогосподарському виробництві України. Столипінська аграрна реформа та її наслідки для українського народу. Переселення селянства на Середнє Поволжя, Північний Кавказ, у Сибір, Далекий Схід. Політизація національного життя в Україні. Україна в роки революції 1905-1907 рр.

Активізація суспільно-політичного життя. Діяльність одеської “Просвіти”. Виникнення політичних партій в Наддніпрянській Україні (Революційна українська партія – РУП, 1900 р., Харків; Українська соціалістична партія – 1900 р.; Українська народна партія – 1902 р. та ін.)

Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель на початку ХХ ст. Українські політичні партії та їх діяльність в Австрійському парламенті. Україна в роки першої світової війни.

Українська національно-демократична революція. Періодизація революції. Організація Української Центральної Ради: соціальна база, програма, державотворча діяльність. Проголошення Української Народної Республіки, її соціально-економічна політика. Започаткування Національного фонду. Оголошення скасування приватної поміщицької, церковної та монастирської власності на землю, встановлення на всіх підприємствах 8-годинного робочого дня. Універсали Центральної Ради. Проголошення незалежності УНР Четвертим Універсалом (22 січня 1918 р.). Закон «Про грошову одиницю УНР» (березень 1918 р.). Конституція УНР.

Встановлення Української держави гетьмана П. Скоропадського. “Грамота до українського народу”. «Закон про тимчасовий державний устрій України». Внутрішня і зовнішня політика гетьманського уряду. Позитивні зрушення в національно-культурній сфері. Економічна політика уряду П. Скоропадського. Відновлення приватної власності на землю, утворення Українського національного банку, розвиток підприємництва.

Утвердження Директорії Української Народної Республіки. Політичний курс та соціально-економічні заходи УНР. Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Поразка Директорії УНР. Встановлення радянської влади в Україні.

Історичне значення та уроки Української національно-демократичної революції. Історичні постаті та їх роль у державотворчих процесах періоду революції.

 

Тема. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)

Політико-правовий статус та міжнародне становище УСРР на початку 20-х рр. XX ст. Створення СРСР та входження УСРР до складу Союзу РСР.

Особливості економічної та політичної ситуації на початку 20-х рр. в Україні. Постанова X з’їзду РКП(б) «Про заміну розкладки натуральним податком (березень 1921 р.)».Оцінка нової економічної політики у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Нова економічна політика та її здійснення в Україні. Розробка українськими вченими-економістами наукових основ НЕПу. С. Солнцев, Г. Тіктін, Т. Осадчий, А. Бориневич та ін. Використання товарно-грошових відносин, формування з початку 20-х рр. інфраструктури ринку, запровадження госпрозрахунку, часткова денаціоналізація, залучення іноземного капіталу тощо.

Національна політика більшовиків в Україні: політика коренізації, українізація. Її суть, форма, причини та наслідки.

Особливості модернізації економіки (кінець 20-х – 30-ті роки). Політика індустріалізації: головні завдання, хід, наслідки. Створення нових галузей у промисловості, розширення та реконструкція діючих підприємств.

Примусова колективізація сільського господарства та її наслідки. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

Формування сталінського тоталітарного режиму. Сталінський терор в Україні наприкінці 1920-х – 1930-ті рр. Політичні репресії та їх наслідки для України.

Приєднання західноукраїнських земель до УРСР наприкінці 30-х рр. “Радянізація” Західної України.

 

Тема. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

Наукові концепції історії Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Українське питання напередодні Другої світової війни. Оформлення нового політико-правового статусу Західної України.

Напад Німеччини на СРСР. Початок військових дій. Героїчна боротьба українського народу проти нацистської окупації. Особливості німецького окупаційного режиму в Україні. Експлуатація фашистським рейхом матеріальних та людських ресурсів України. Німецька колонізація українських земель.

Антифашистський рух Опору в Україні. Радянський партизанський рух. Утворення та діяльність Української Повстанської армії. Проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 р.

Основні військові операції на території України: форсування Дніпра, визволення Києва, Одеси, Корсунь-Шевченківська операція, Львівсько-Сандомирська, Карпатська тощо. 1,2,3,4 Українські фронти. Звільнення України від нацистських загарбників. Урегулювання територіальних питань. Матеріальні збитки та загальноекономічні втрати України у роки війни.

Соціально-економічні, військові, геополітичні наслідки Другої світової війни.

 

Тема. Становище України в повоєнний період (1945 - 1953 рр.)

Міжнародний статус УРСР після закінчення Другої світової війни. Становище економіки України у повоєнні роки. Відбудова народного господарства: труднощі та особливості відбудовчих процесів. Голод 1946-1947 рр. Посилення сталінізму в республіці.

Особливості повоєнних суспільних перетворень у західних областях України. “Радянізація” регіону. Репресії радянського режиму проти населення Західної України. Економічна політика радянської влади на західноукраїнських землях та її наслідки. Боротьба ОУН та УПА з тоталітарним радянським режимом. Операція “Вісла” (1947).

 

Тема. Соціально-економічний розвиток України в умовах “відлиги” та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.)

Хрущовська “відлига”. ХХ з’їзд КПРС. Початок десталінізації в Україні. Соціально-економічний розвиток. Нова хвиля українізації. Реформи 50-х років у галузі промисловості, сільського господарства. Розширення економічної самостійності республік. Соціальна політика.

Наростання застійних явищ. Реформи середини 60-х років у сільському господарстві, промисловості, їх незавершений характер. Форсовані темпи та пріоритетність екстенсивних форм розвитку економіки, волюнтаристські методи управління народним господарством та ігнорування об’єктивних економічних законів. Діяльність П. Шелеста (1963-1972 рр.) та В. Щербицького (1972-1989 рр.) в Україні.

Дисидентський рух: концепція, напрями (самостійницький, національно-культурний, релігійний, правозахисний), представники: І. Кандиба, С. Вірун, В. Луцький, О. Лібович, Й. Боровницький, І. Кіпиш, Л. Лук’яненко, В. Чорновіл, Б. Горинь, М. Горинь, В. Стус, Є. Сверстюк, І. Дзюба, І. Світличний, Л. Плюш, В. Романюк, М. Коцюбинська, І. Гель, П. Григоренко, М. Маринович. Створення та діяльність Української Гельсінської групи.

Україна в роки перебудови. Чорнобильська трагедія.

 


Читайте також:

 1. I. Україна з найдавніших часів до початку XX ст.
 2. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 3. Агроценоз як система.
 4. Антиукраїнська політика російського царизму. Посилення централізаторсько-шовіністичних тенденцій
 5. Б. Громадсько-політичний рух 60-90 рр. ХІХ ст. інтелігенції Росії та України, в центрі уваги яких був народ, селянська община та соціальна революція.
 6. Банківська система.
 7. Бюджет і бюджетна система.
 8. Бюджет і бюджетна система.
 9. Бюджетний устрій та бюджетна система.
 10. Бюджетний устрійпоказує, в який спосіб побудована бюджетна система. Іншими словами,він відображає організацію вертикальної структури бюджету держави за рівнями влади.
 11. Виборча система.
 12. Визвольна революція українського народу сер. 17 століття. Воєнні дії 1648-1649 р.р.
Переглядів: 880

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності ХVІІ-ХVІІІ ст. | Основні етапи державного розвитку Київської Русі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.