Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття земельного фонду України.

Змістовний модуль №2. Склад та цільове призначення земель. Правовий режим земель. Обмеження та припинення прав на землю

Тема 7. Склад та цільове призначення земель України. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

1.Поняття земельного фонду України.

2. Склад та цільове призначення земель України. Поділ земель на категорії та його критерії.

3. Встановлення та зміни цільового призначення земель. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.

4. Поняття правового режиму земель. Види та структура правового режиму земель.

5.Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

6.Суб’єкти сільськогосподарського землевикористання, їх права та обов’язки щодо використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

7.Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення.

8.Особливості вилучення сільськогосподарських земель.

9. Особливості правової охорони земель сільськогосподарського призначення.

Всі землі, що знаходяться в межах території України скла­дають єдиний земельний фонд. В залежності від цільового призначення єдиний земельний фонд країни підрозділяють на сім категорій земель. Класифікація земель в залежності від їх цільового призначення дозволяє диференційований підхід до правового регулювання земельних відносин в рамках пра­вового режиму земельного фонду. Під цільовим призначен­ням земель розуміють встановлений правовий режим, умови і межі використання земель для конкретних цілей.

Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або при­значені для цих цілей. Це орні угіддя, пасовища, луки, землі, які відводяться під огороди, сади, а також міські угіддя, що використовуються для сільськогосподарських потреб, земельні ділянки, відведені під городи, сади тощо.

Землі населених пунктів (міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів) — це землі, що знаходяться в межах міської, селищної смуги та смуги сільського населе­ного пункту, а також землі надані в відання населених пунктів за межами їх смуги. Ця категорія земель є територіальною базою для забудови житловими, комунально-побутовими, промисловими, транспортними та іншими будівлями та спо­рудами в цілях задоволення житлово-комунальних, культур­но-побутових та інших потреб населення, що проживає на цій території.

Землями промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення визнаються землі, надані в користування підприємствам, організаціям і установам для здійснення по­кладених на них спеціальних завдань промислового вироб­ництва, транспорту, зв'язку тощо.

До земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційно­го та історико-культурного призначення належать землі несільськогосподарського (спеціального) призначення, які вилучені з господарського обігу і використовуються для спеці­альних цілей. Землі лісового фонду поділяються на:

а) лісові: — вкриті лісовою (деревною і чагарниковою) рослинніс­тю;
— не вкриті лісовою рослинністю, які підлягають залісен­ню (зруби, згарища, рідколісся, пустирі тощо), зайняті лісо­вими шляхами, просіками, протипожежними розривами;

б) нелісові:зайняті спорудами, пов'язаними з веденням лісового
господарства, трасами ліній електропередач, продуктопроводів та підземними комунікаціями тощо; сільськогосподарськими угіддями (рілля, бага­торічні насадження, сіножаті, пасовища, надані для потреб
лісового господарства);зайняті болотами і водоймами в межах земельних діля­нок лісового фонду, наданих для потреб лісового господар­ства.

Землями водного фонду визнаються землі, зайняті:морями, річками, озерами, водосховищами, іншимиводоймами, болотами, а також островами;
прибережними захисними смугами вздовж морів, річокта навколо водойм;
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спору­дами та каналами, а також землі, виділені піп смуги відве­дення для них; береговими смугами водних шляхів.

Землями запасу визнаються всі землі, не передані у власність або не надані у постійне користування. До них належать та­кож землі, право власності або користування якими припи­нено відповідно до законодавства. Наведені категорії земель за своїм цільовим призначенням, за своїм внутрішнім складом не однорідні. Вони включають в себе землі, що використовуються для різних господарсько-економічних цілей, які визначають особливості їх правового режиму в рамках загального правового режиму відповідної категорії земель. Так, наприклад, землі населених пунктів об'єднують в своєму складі землі забудови, землі загального користування, рекреаційні землі, землі сільськогосподарсь­кого використання, землі, зайняті лісами, водоймищами та іншими об'єктами. Вони володіють певними особливостями режиму використання і охорони з урахуванням правового режиму всіх категорій земель. Структура земельного фонду не є статичною. Під дією різних економічних, екологічних та інших факторів відбува­ються зміни як в складі земельного фонду, так і в середині кожної категорії.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Верховна Рада України.
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 6. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 7. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 8. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 9. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 10. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 11. Алгоритм формування статутного фонду банку
 12. Аналіз використання фонду робочого часу.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Договори відчуження об’єктів незавершеного будівництва | Стаття 19. Категорії земель

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.