Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


На борошномельні властивості зерна

Мета роботи. Проведення порівняльного аналізу борошномельних властивостей твердої і м’якої пшениці для визначення їх технологічних переваг.

Попередні зауваження. Твердозерність виявляє помітний вплив на борошномельні властивості зерна. Так, сумарний витяг крупок і дунстів в обдирному процесі приблизно в 1,5 рази вище при помелі твердозерної пшениці в порівнянні з м′якозерною. Одночасно змінюється витяг борошна з обдирних систем в зворотному співвідношенні.

При проведенні холодного кондиціювання твердозерна пшениця потребує більш тривале відволоження і більш високе зволоження, ніж м’яка. У м’якої пшениці погано вимелюються оболонки, що змушує подовжувати протяжність обдирного процесу розвитком його останніх систем. Таким чином, для раціональної організації та ведення технологічного процесу підготовки та розмелювання зерна необхідно брати до уваги твердість пшениці.

Методичні вказівки. Твердозерність пшениці визначають по одному з методів, викладених в лабораторній роботі № 9, а підготовку зерна до розмелу і його розмел - відповідно до методичних вказівок. Для отримання достатньої кількості даних для аналізу впливу твердозерності пшениці на результати розмелювання необхідно в експерименті використовувати 6 ... 10 зразків зерна різної характеристики (3 ... 5 м′якозерних і 3 ... 5 твердозерних).

Оцінка борошномельних властивостей залежить від типу лабораторної млинової установки та схеми помелу. При використанні установки МЛУ-202 визначають вихід борошна окремо в обдирному і помольному процесах і загальний вихід борошна. Для оцінки якості борошна можна використовувати показники зольності або білизни. Бажано визначити їх для кожного потоку борошна, що дасть можливість розробити кумулятивні криві зольності або білизни для кожного із зразків аналізованого зерна.

Додатково можна розрахувати сумарний витяг крупок і дунстів в обдирному процесі (за сумою отриманих в помольному процесі борошна і висівок), а також помело-спроможність крупок. Цікаві результати виходять також при аналізі вмісту крохмалю у висівках: чим воно вище, тим гірше помольність оболонок. Найбільш повну інформацію по борошномельних властивостях зерна дає розробка кількісно-якісного балансу помелу.

Це ж відноситься і до варіанту розмелювання зерна в установці Нагема. Додатково можна порівняти тривалість обдирного і розмельного процесів, необхідну для досягнення постійного (заданого) виходу борошна (наприклад, 75%). При використанні установки Нагема можна проаналізувати склад і якість видобутих в обдирному процесі крупок і дунстів. Бажано також для порівняння результатів розмелювання зерна розрахувати показники ефективності К і n. Для розрахунку n необхідно визначити вміст крохмалю та сухої клейковини в розрахунку на суху масу зерна і борошна.

Для виконання роботи організовують 6…10 груп по 2…3 студента, кожна з яких аналізує свій зразок зерна, що відрізняється по твердозерності від інших. Отримані результати піддають спільній обробці для пошуку залежності окремих показників борошномельних властивостей від твердозерності пшениці. Ця залежність може бути представлена у вигляді графіків, гістограм, рівнянь регресії. Для оцінки тісноти зв'язку показників можна розраховувати і коефіцієнти кореляції і детермінації.

Порядок виконання робота. Для випробування борошномельних. властивостей зерна відбирають пробу масою 3…10 кг з партії пшениці з відомою твердозерністю, яку визначають при виконанні лабораторної роботи № 9. Після очищення від домішок і холодного кондиціювання проводять розмел зерна відповідно до методики, при цьому складають: кількісний або кількісно-якісний баланс.

При неможливості визначення зольності всіх проміжних і кінцевих продуктів слід розробити баланс борошна і побудувати кумулятивні криві зольності борошна для кожного аналізованого зразка пшениці. Можна замінити визначення зольності борошна з окремих систем знаходженням її білизни, в цьому випадку викреслюють кумулятивну криву білизни борошна.

 


 


Читайте також:

 1. OПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОЛОЇДНИХ СИСТЕМ
 2. А) Товар і його властивості.
 3. Аеродинамічні властивості колісної машини
 4. Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів
 5. Алкани, їх хімічні властивості.
 6. Алкени. Хімічні властивості
 7. Алкіни. Хімічні властивості
 8. Аміни. Фізичні та хімічні властивості аліфатичних амінів.
 9. Аналізатори людини та їхні властивості.
 10. Аналізатори людини та їхні властивості.
 11. АНТИДЕТОНАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ
 12. Арифметичні дії над дійсними невід’ємними числами. Їхні властивості
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.