Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Алкани, їх хімічні властивості.

Для алканів характерні реакції заміщення.

Н3С – СН3 + nF2 ® mCF4 + 6НF + xC.

При хлоруванні атоми гідрогену алканів поступово замінюються на хлор з утворенням різноманітних хлорпохідних алканів:

За звичайної температури насичені вуглеводні не окислюються киснем повітря і такими окисниками, як KMnO4, K2Cr2O7, але при підвищенні температури до 1500С і за наявності каталізаторів вони окислюються з утворенням різних сполук, що містять кисень.

При горінні всіх вуглеводнів утворюються диоксид вуглеводню і вода:

СnH2n+2 + O2 ® nCO2 + (n+1)H2О.

У алканів зі збільшенням кількості атомів карбону знижується температура самозаймання, а також нижня та верхня межі розповсюдження полум’я. Лінійні алкани (нерозгалужені) мають більшу схильність до детонаційного горіння, ніж розгалужені алкани. Так, добре відомо, що октанове число розгалужених алканів вище, ніж нерозгалужених. Полум’я при горінні алканів слабко світиться.

У промисловості головним джерелом добування алканів є нафта й природний газ. Природний газ містить тільки легкі алкани, тобто алкани з низькою молекулярною вагою, й, головним чином, метан з невеликою домішкою етану, пропану і т.д.

За допомогою фракційної перегонки нафту поділяють на фракції, що відрізняються леткістю. Нелеткі фракції використовують як паливо. Газова фракція разом із природним газом, головним чином, використовується як пальне. Бензин (С6 – С10, tкип. 40-2050С) використовують у двигунах внутрішнього згорання, гас (С1218, tкип. 175-3250С) – у тракторах, а солярове масло 12 і вище, tкип. вище 2750С) – у дизельних двигунах. Кожен з нижчих алканів (від метану до пентану) можна добути в чистому вигляді шляхом фракційної перегонки нафти або природного газу.

Приклад 45.

Напишіть приклади реакцій заміщення пропана які відбуваються при його взаємодії з Cl2, Br2 i HNO3.

Розв‘язання.

Для алканів характерні реакції заміщення атомів карбону, які відбуваються за радикальним механізмом. Умови ініціювання таких реакцій є опромінювання світлом, великі температура і тиск.

а) хлорування:

б) бромування алканів відбувається при більш жорстких умовах, бром заміщує гідроген переважно у середині молекули:

в) нітрування:


Читайте також:

 1. А) Товар і його властивості.
 2. Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів
 3. Алкени. Хімічні властивості
 4. Алкіни. Хімічні властивості
 5. Аміни. Фізичні та хімічні властивості аліфатичних амінів.
 6. Аналізатори людини та їхні властивості.
 7. Аналізатори людини та їхні властивості.
 8. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
 9. Біохімічні зміни компонентів молока при приготуванні кисло-молочних продуктів
 10. Біохімічні зміни при приготуванні сирів
 11. Біохімічні основи розвитку витривалості
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів | Алкени. Хімічні властивості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.