Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття і сутність адміністративного менеджменту

АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Конспект лекцій

Конспект лекцій „Адміністративний менеджмент” знайомить читачів з основами і особливостями адміністративно-державного управління. Розглянуто теоретичні засади адміністративного менеджменту, його сутність, зміст адміністративного процесу та адміністративної діяльності, особливості реалізації основних функцій адміністративного менеджменту, процеси та системи адміністративного управління, технології та інструментарій адміністративного менеджменту.

Конспект розрахований на слухачів магістратури державної служби.

 

 

 

 

Вступ

 

Мета курсу– сформувати у слухачів - державних службовців сучасну систему знань про природу та теоретичні засади адміністративного менеджменту, його сутності, змісту адміністративного процесу та адміністративної діяльності, особливостях реалізації основних функцій адміністративного менеджменту, процесах та системах адміністративного управління, технологіях та інструментарію адміністративного менеджменту. Після закінчення вивчення курсу слухач повинен засвоїти сутність та особливості адміністративного менеджменту для використання в майбутній державній службі.

Основні завдання курсу:

засвоїти сутність адміністративного менеджменту та його місце в системі організаційно-управлінських наук;

засвоїти методологічні основи адміністративного менеджменту, його цілі та завдання, систему функцій та методологічну базу;

вміти забезпечувати системний підхід до організації основних процесів адміністративного управління, реалізовувати функції, що забезпечують реалізацію адміністративних процесів в органах державного управління;

оволодіти методами та технологіями реалізації адміністративних процесів, прийняття управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту, інформаційно-комунікаційними технологіями, методами планування, організації, контролю, мотивування, щодо управлінських процесів;

уміти використовувати процедури та види управлінської діагностики та аналізу щодо компонентів системи адміністративного менеджменту, готувати управлінські рішення щодо впровадження змін та реалізовувати їх, в тому числі в умовах опору змінам.

 

 

Тема 1. Адміністративний менеджмент: сутність та основні складові

Поняття і сутність адміністративного менеджменту

В системі організаційно-управлінських наук менеджмент займає особливо місце. У повсякденному розумінні менеджмент зазвичай асоціюють з окремою групою осіб, чия робота полягає в організації і управлінні всім персоналом організації для досягнення поставлених завдань [49, с. 4].

В науковій літературі визначення сутності та змісту менеджменту визначають через різні підходи, а саме: як функція (вид діяльності), процес, наука та мистецтво, категорія людей, що здійснюють управління, орган чи апарат управління.

В процесі своєї еволюції менеджмент як наука та практична діяльність охвачував різні сфери та процеси людської діяльності, в тому числі і адміністративно-державну (рис. 1.1).

В сучасній науковій думці є різні визначення адміністративному менеджменту. Фомічев А.Н. в [63, с. 217] дає таке визначення: „Адміністративний менеджмент” – одно з основних напрямів сучасного менеджменту, яке вивчає адміністративно-розпорядчі форми управління”.

На думку Д. Бодді, Р. Пейтона [14 с. 766], адміністративний менеджмент (administrative management) – управління, що спирається не стільки на особисті якості індивідів, скільки на інститути і встановлений порядок.

Отже, адміністративний менеджмент можна визначити як науку та практичну діяльність про адміністративну діяльність.

«Подібно будь-який дисципліні, що сформувалася і розвивається, наука про адміністративне управління займається реєстрацією і систематизацією явищ, що маються в даній області, а також розкриттям закономірностей і причинних зв'язків між ними, щоб на цій основі сформулювати практичні висновки і рекомендації» [38, с. 11].

Основною ознакою, що відрізняє одну дисципліну від іншої, на думку С. Ковалевски [38, с. 11], є особлива, визначена область і ціль дослідження.

 

 

 

 


Рис. 1.1. Місце адміністративного менеджменту в системі наук про менеджмент

Для науки адміністративного управління щодо її області дослідження існує два погляди:

1. Адміністративне управління – «область управління, що займається цілями, функціями і проблемами організаційних компонентів як єдиного цілого. Це визначення охоплює всі структурні одиниці від корпорації в цілому до самого невеликого підрозділу або сектора у відділі» (Ральф Ч. Дэвис, консультант із питань управління і професор по організації бізнесу в університеті штату Огайо, США).

2. «Для науки про адміністративне управління такою областю будуть різні підрозділи апарата державного управління й у досить невеликому ступені органи влади (останні – лише у випадку виконання ними функцій явно адміністративного характеру» [38, с. 11].

Мета досліджень відповідно до другого погляду на адміністративне управління – вироблення рекомендацій з ефективної справної діяльності апарата державного управління в самому широкому розумінні.

Наука про адміністративне управління – дисципліна періоду інтеграції наук.

На думку С. Ковалевски [38, с. 12], період розвитку наук останньої четверті ХХ століття характеризувався двома суперечливими тенденціями. Перша спричиняла розподілу первісних цільних дисциплін на ряд ділянок, кожна з яких претендувала на роль самостійної дисципліни. Це природний результат збільшення обсягу знань у рамках традиційних дисциплін, а також необхідності усе більш розвитої спеціалізації в границях кожної з них. Інша тенденція, що досить сильно позначилася наприкінці 70-х рр. ХХ століття, і як би йшла в протилежному напрямку, була викликана умовами життя, що ускладнилися. У зв'язку з виникненням у навколишньому нас світі взаємозалежних явищ, дотепер зовсім або майже невідомих, з'являються проблеми, вирішити які неможливо, застосовуючи інструменти однієї наукової дисципліни. Ці проблеми можуть бути вирішені шляхом з'єднання зусиль ряду близьких, а іноді віддалених наук. Наука про адміністративне управління, на думку С. Ковалевски, повинна використовувати досягнення багатьох різноманітних областей знання, переробляючи них відповідно своїм потребам, відбираючи і систематизуючи відповідно до своїх критеріїв і, що особливо важливо, доповнюючи власними дослідженнями. Взаємозв'язок науки про адміністративне управління з іншими науками наведено на рис. 1.2.


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. T. Сутність, етіологія та патогенез порушень опорно-рухової системи
 3. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 4. VII. Поняття про рану, рановий процес, види загоювання ран
 5. А/. Поняття про судовий процес.
 6. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 7. АДМІНІСТРАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ (1920-1950).
 8. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 12. АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Методи дослідження, застосовувані в науці про адміністративне управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.