Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Бази практики, робочі місця і бюджет часу

Економічна практика проводиться на базі практики, які повинні відповідати вимогам програми.

Базою практики для студентів напряму підготовки 6. 030509 “Облік і аудит” є бухгалтерія промислового підприємства, територіальні органи Міністерства доходів і зборів або аудиторські фірми.

Для студентів заочної форми навчання, які працюють в територіальних органах Міністерства доходів і зборів проходження економічної практики передбачено лише в цих органах. Ці студенти виконують програму практики, передбачену тематичним планом для проходження економічної практики студентами в територіальних органах Міністерства доходів і зборів.

При проходженні практики в територіальних органах міністерства доходів і зборів робочими місцями студента-практиканта є відповідні відділи управлінь. При проходженні практики на підприємстві робочим місцем студента-практиканта є бухгалтерія підприємства. При проходженні практики в аудиторських фірмах робочими місцями студента-практиканта є відповідні відділи фірми.

Тривалість практики визначається навчальним планом підготовки фахівців напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” складає для студентів денної форми навчання – 4 тижні, для студентів заочної форми – 2 тижні.

Робочий день студентів – практикантів встановлюється згідно з розпорядком і режимом роботи аудиторської фірми, підприємства або територіального органу Міністерства доходів і зборів.

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, який складається на початку практики на базі тематичного плану.


Тематичний план

(для студентів, як проходять практику на підприємстві)

№ п\п Зміст практики Тривалість практики, днів
денна форма навчання заочна форма навчання
Загальне ознайомлення із організацією підприємства в цілому та бухгалтерії зокрема
Облік грошових коштів та грошових документів
Облік довгострокових та короткострокових позик
Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
Облік витрат діяльності
Облік доходів та результатів діяльності
Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Узагальнення даних обліку в звітності
Складання та оформлення звіту про практику
Разом

Тематичний план

(для студентів, які проходять практику в територіальних органах Міністерства доходів і зборів)

№ п\п Зміст практики Тривалість практики, днів
денна форма навчання заочна форма навчання
Організаційна структура територіального органу Міністерства доходів і зборів
Оподаткування юридичних осіб
Оподаткування фізичних осіб
Податковий аудит та валютний контроль
Масово – роз’яснювальна робота серед платників податків
Стягнення податкової заборгованості
Інформаційні технології та облік платників
Складання та оформлення звіту про практику
Разом

 

Тематичний план

(для студентів, які проходять практику в аудиторській фірмі)

№ п\п Зміст практики Тривалість практики, днів
денна форма навчання заочна форма навчання
Загальне ознайомлення із організацією роботи аудиторської фірми
Аудиторський ризик і методика його визначення
Аудит облікової політики суб’єкта господарювання.
Аудит необоротних активів суб’єкта господарювання.
Аудит запасів і витрат суб’єкта господарювання.
Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання.
Аудит капіталу і зобов’язань суб’єкта господарювання.
Аудит доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання.
Аудит розрахунків із бюджетом суб’єкта господарювання.
Складання та оформлення звіту з практики.
Разом

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. III. Виконання бюджету
 4. XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
 5. Автоматизовані робочі місця облікового працівника
 6. Активний бюджетний дефіцитхарактеризу­ється спрямуванням коштів на інвестування еко­номіки, що сприяє зростанню ВВП.
 7. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 8. Алгоритм розробки методичних основ бюджетування
 9. Аудит розрахунків з бюджетами
 10. Аудит розрахунків із бюджетом суб’єкта господарювання
 11. Аудит фінансово-господарської діяльності бюджетних установ включає три етапи.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мета і завдання економічної практики | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.