Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ АНАЛІЗУ

Види аналізу Характеристика
Поточний (ретроспек-тивний) Зміст полягає у наданні оперативної оцінки об’єкту дослідження, своєчасному виявленню негативних причин відхилень від запланованих показників і встановлених нормативів, вимірювання впливу факторів, які зумовили зазначений вплив, виявлення резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Поточний аналіз проводиться після здійснення господарської діяльності за звітний період. Недоліком є те, що він проводиться після того, як були здійснені господарські процеси, тобто, виявлені резерви є одночасно втраченими можливостями.
Оперативний Здійснюється безпосередньо в ході господарської діяльності або слідом за її здійсненням з метою оперативного впливу на техніко-економічні показники підприємства. Він дозволяє безпосередньо в процесі господарської діяльності виявити негативні фактори та встановити їх вплив на виробництво. Перевага - цей аналіз дає можливість оперативно обґрунтувати управлінські рішення та координувати виробництво. Ринкова економіка характеризується динамічністю. в цих умовах оперативний аналіз набуває особливого значення. Недоліки – недостатня повнота і точність аналізу в зв’язку з можливо неповним інформаційним забезпеченнями на момент здійснення аналізу.
Прогнозний (перспектив-ний) Зміст полягає у наданні інформації щодо очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності з метою визначення їх можливих значень у майбутньому, вироблення стратегії і тактики, планування подальшого розвитку підприємства і його структурних підрозділів. Поділяється: аналіз на поточну, короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу.

 

 


Читайте також:

 1. H.2 ВИСЯЧІ ЗАБИВНІ ПАЛІ ВСІХ ВИДІВ І ПАЛІ-ОБОЛОНКИ, ЩО ЗАНУРЮЮТЬ БЕЗ ВИЙМАННЯ ҐРУНТУ
 2. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 3. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 4. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 5. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 7. Автокореляційна характеристика системи
 8. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 10. Алгебра та початки аналізу
 11. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 12. Амплітудно-частотна характеристика, смуга пропускання і загасання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Особливості організації та методики поточного, оперативного та перспективного економічного аналізу | Техніко-економічний аналіз

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.