Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж населеного пункту.

 

Задачею гідравлічного розрахунку мережі є:

- перевірка діаметрів труб на можливість пропуску необхідних витрат води при роботі мережі під час пожежогасіння;

- визначення втрат напору в мережі.

 

 

1. Визначення розрахункових витрат води по ділянках мережі до пожежі

 

Для визначення рівномірно розподілених витрат води по ділянках мережі визначають питомі витрати по довжині всієї мережі:

 

(2.15)

 

де L – довжина всієї водопровідної мережі, м.

 

(2.16)

 

де - сума розрахункових максимальних годинних витрат води для всіх водоспоживачів населеного пункту (таблиця 2.2, сума значень колонок 3 та 4 рядка максимального годинного водоспоживання), м3/год.

 

Рівномірно розподілені шляхові витрати води по ділянках мережі визначаються за формулою:

 

(2.17)

 

де – довжина ділянки, що розраховується, м.

Для зручності, пропонується визначенні величини звести в таблицю 2.3.

 


Таблиця 2.3.

Розрахунок шляхових витрат води по ділянках

№ ділянки Питома витрата води qпит, л/(с×м) Довжина ділянки , м Шляхові витрати , л/с
1 – 2      
----      

 

Наступним кроком необхідно визначити вузлові витрати води. Вузловими витратами є умовні витрати, які відбираються по довжині розрахункової ділянки мережі. Вони визначаються як півсума шляхових витрат на ділянках мережі, що складають вузол:

 

(2.18)

 

де - сума шляхових витрат води на ділянках, що складають вузол, який розраховується, л/с;

- витрати води на потреби промислового підприємства (приймаються за даними таблиці 2.2, як сума значень з колонок 5, 6 та 8 у рядку максимального годинного водоспоживання), л/с. Підприємство забирає воду для власних потреб з одного вузла (найближче розташованого до нього), тому лише у цьому вузлі необхідно у формулі (2.18) додати , а для інших вузлів - прийняти рівним нулю.

Для зручності, пропонується визначенні величини звести в таблицю 2.4.

 

Таблиця 2.4.

Розрахунок вузлових витрат води

№ вузла Номери ділянок, що складають вузол Вузлові витрати Qвузл, л/с
1-2, 7-1 -  
----      

 

Витрати води по ділянках пропонується визначати графічним способом. Для цього на схемі водопровідної мережі:

- підписують вузли та вузлові витрати води (за результатами табл. 2.4),

- намічаються напрями руху води по мережі від точки живлення до диктуючої точки, де зустрічаються потоки води та з якій виконується забір води для потреб промислового підприємства.

Визначення витрат води по ділянках починають від диктуючої точки та закінчують точкою живлення мережі. Витрата води ділянки, що розглядається дорівнює сумі витрати води наступних за напрямком руху води ділянок, що примикають до цієї ділянки, та вузлової витрати наступного за напрямком руху води вузла, тобто

, (2.19)

 

де - витрата води вузла, що примикає до ділянки, яка розраховується, та лежить вище за напрямком руху води від цієї ділянки, л/с;

і – кількість ділянок, по яких вода рухається у напряму до цього вузла (входять у вузол);

- сума витрат води ділянок, що виходять з цього вузла, л/с.

Розрахунок починається з диктуючої точки. При визначенні витрат води ділянок, що примикають до диктуючої точки, їх витрати приймають приблизно однаковими.

Для кожного вузла повинен виконуватися перший закон Кірхгофа: сума витрат води у вузлі дорівнює нулю, якщо вхідна до вузла витрата приймається умовно позитивною, а вихідна – умовно негативною, тобто .

При цьому вузлові витрати води (таблиця 2.4) приймаються умовно негативними, тобто вони виходять з вузла.

На рис. 2.2 наведений приклад визначення витрат води по ділянках мережі для генерального плану завдання.

 
 

 

Рис. 2.2 - Приклад визначення витрат води по ділянках мережі до пожежі


2. Визначення розрахункових витрат води по ділянках мережі під час пожежі

При проектуванні об’єднаної водопровідної мережі, її гідравлічний розрахунок при пожежі зводиться до перевірки заданих (за вихідними даними) діаметрів труб на можливість пропуску необхідної кількості води для цілей пожежогасіння.

Припустимо, що пожежа виникне в самій віддаленій точці мережі, тобто в диктуючій точці. Тоді під час пожежі витрати води, які забирають з цієї точки збільшуються на величину розрахункових пожежних витрат води. При цьому загальна кількість води, яка подається до точки живлення так саме збільшується на величину розрахункових пожежних витрат води. Всі інші вузлові витрати води залишаються такими самими, як і при роботі мережі до пожежі.

Розрахунок виконується графічним способом аналогічно розрахунку витрат води по ділянках мережі до пожежі. Приклад виконання цього розрахунку для генерального плану завдання наведений на рис. 2.3.

 

 

 
 

 

 

Рис. 2.3 - Приклад визначення витрат води по ділянках мережі при пожежі

 


3. Перевірка діаметрів труб на пропуск пожежних витрат води

Діаметри труб перевіряються на можливість пропуску пожежних витрат води, при цьому швидкість руху води по ділянці повинна бути не більш 2,5 м/с, тобто

 

, м/с. (2.20)

 

Результати перевірки оформлюються в вигляді таблиці (таблиця 2.5). Якщо швидкість руху води по деякій ділянці перебільшує 2,5 м/с, тоді необхідно збільшити діаметри труб на цій ділянці.

 

 

Таблиця 2.5.

Перевірка діаметрів труб на пропуск пожежних витрат води

 

№ ділянки Діаметр труб, мм Витрата води по ділянці qділ, л/с Швидкість руху води по ділянці, м/с Уточнення
діаметр труб, мм швидкість руху води по ділянці, м/с
1-2          
----          

 

 

За результатами табл. 2.5 робиться висновок про відповідність наданих за завданням діаметрів труб вимогам нормативних документів та їх можливість пропустити необхідну кількість води на пожежогасіння.

У подальшому використовуються у розрахунках уточнені діаметри.

 

4. Визначення втрат напору у водопровідній мережі

 

Втрати напору визначаються по заданим діаметрам та витратам на ділянках водопровідної мережі при двох режимах роботи мережі (до пожежі та під час пожежі) за формулою:

 

, м (2.21)

 

де Аі - питомий опір трубопроводу і-тої ділянки (додаток 8);

lділ.і – довжина ділянки (за вихідними даними), м;

qділ.і.- витрати води по ділянці (до пожежі – рис. 2.2, при пожежі – рис. 2.3), л/с.

 

Загальні втрати напору у водопровідній мережі під час руху води від точки живлення до диктуючої точки визначаються як середньоарифметичні втрати напору по можливим напрямкам руху води:

 

, м, (2.22)

 

де 1,05 – коефіцієнт, що враховує втрати напору в місцевих опорах;

- втрати напору в одному з можливих напрямків руху води від точки водоспоживання мережі до диктуючої точки, м; - втрати напору на ділянках, що складають один з напрямків руху води від точки водоспоживання мережі до диктуючої точки, м;

- сума втрат напору всіх можливих напрямків руху води від точки водоспоживання мережі до диктуючої точки, м;

k – кількість можливих напрямків руху води від точки живлення мережі до диктуючої точки.

 

Таким чином, розрахунок втрат напору за цією методикою необхідно виконати двічі – для двох режимів роботи мережі:

1) до пожежі;

2) при пожежі.

 Читайте також:

 1. Demo 3: Topologies (топологія мереж)
 2. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 3. Абонентський стик ISDN мережі
 4. АВТОМАТИЧНА КОМУТАЦІЯ В МЕРЕЖАХ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
 5. Автоматичне налагодження їх індуктивності на ємність мережі для забезпе1
 6. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 7. Адресація в IP-мережах
 8. Аеродинамічний розрахунок
 9. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 10. Аналіз вузьких місць у мережі
 11. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 12. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Погодинне водоспоживання в населеному пункті та на підприємстві | Розрахунок водонапірної башти.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.