Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ДЖЕРЕЛА

МЕТА

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13

ДЖЕРЕЛА

МЕТА

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12

ТЕМА: «Директорія»

Дати студентам уявлення про політичні заходи Директорії, їхню ідейну й соціальну спрямованість; розвивати вміння пояснювати, аналізувати й узагальнювати в певній системі основні положення програмних документів політичних сил.

ХІД РОБОТИ

Згідно з попередніми описами.

З «Декларації Української Директорії» (грудень 1918 р.)

«До повного вирішення земельної реформи Директорія Української Народної Республіки оголосила: всі дрібні селянські господарства і всі трудові господарства залишаються в користуванні попередніх їх власників непорушними, а решта земель переходить у користування безземельних і малоземельних селян...

Директорія одмінила всі закони і постанови гетьманського уряду в сфері робітничої політики. Відновлено восьмигодинний робочий день. Знов установлено колективні договори, право коаліцій і страйків, а також усю повноту робітничих фабричних комітетів.

Директорія є тимчасова верховна влада революційного часу. Одержавши на час боротьби силу й право управління державою від першого джерела революційного права, трудящого народу, Директорія передасть свої повноваження тому ж самому народові.

Влада в Українській Народній Республіці повинна належати лише класам, що добували цю владу своєю кров'ю.

Конгрес трудового народу має вирішити форми влади як на місцях, так і в центрі.

До Конгресу Директорія верховною владою своєю насамперед поверне селянству ті контрибуції, які було зібрано з нього поміщиками.

Всі форми спекуляції Директорія нищитиме безпощадно, не зупиняючись перед карами військового часу.

Соціалістичні партії та групи всіх соціалістичних напрямів і всіх національностей Директорія кличе поставитися з повним розумінням важності моменту і всі свої сили направити на правильну та достойну трудового народу організацію волі його, на організацію порядку й ладу по всій землі трудової Республіки».

З «Універсалу Директорії Української Народної Республіки» (січень 1919 р.)

«Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України — Західно - Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.

Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України.

Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка».

Завдання А. Визначіть основні політичні заходи Директорії і порівняйте їх з політикою Центральної Ради й Гетьманату. Зробіть загальні висновки.

Завдання Б. Користуючись таблицею, проаналізуйте політику Директорії в по

рівнянні з політикою інших державних утворень, а потім на основі аналізу зробіть загальні висновки.

 

Центральна Рада Гетьманат УСРР Директорія
Час існування (чи утворення) Лідери Основні напрями політики Державна влада Земельне питання Робітниче питання Права людини Соціальна база

 

Завдання В.Користуючись таблицею із завдання Б, порівняйте політику Гетьманату й політичні наміри Директорії. Зробіть загальні висновки.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Цю роботу, як і попередню, найкраще поєднати з повторювально-узагальню-вальним уроком або провести її як практикум. Можливі варіанти індивідуальної, групової або колективної форми виконання роботи.

ТЕМА: «Політика генерала А.Денікіна в його деклараціях»

Дати уявлення студентам про політику генерала А.Денікіна на окупованих територіях; розвивати в них уміння аналізувати джерела й розкривати мотиви дій історичних осіб.

ХІД РОБОТИ

Згідно з попередніми описами.

З «Положення про Особливу нараду при головному керівникові Добровольчої армії» (18 серпня 1918 р.)

«1. Особлива нарада має на меті:

а) розроблення всіх питань, пов'язаних з відновленням органів Державного управління і самоуправління в місцевостях, на які поширюється влада і вплив Добровольчої армії;

б) обговорення і підготовку тимчасових законопроектів в усіх галузях державного устрою як місцевого значення, так і в широкому державному масштабі відновлення Великодержавної Росії в колишніх межах...»

Зі спогадів Антона Денікіна про його політику (1924 р.)

«Наприкінці квітня у зверненні до російського народу я визначив політичні завдання боротьби Добровольчої армії. На початку травня з дозволу генерала Алексєєва було дано наказ представникам армії, надісланий у різні місця для загального керівництва:

І. Добровольча армія бореться за порятунок Росії шляхом:

1) сильної, дисциплінованої і патріотичної армії;

2) нещадної боротьби з більшовизмом;

3) встановлення в країні єдності державного і правового порядку.

II. Прагнучи до спільної праці з усіма російськими людьми, які мислять державно, Добровольча армія не може прийняти партійного забарвлення.

III. Питання про форми державного ладу будуть наступним етапом і відображатимуть волю російського народу після визволення його від рабської неволі й стихійного божевілля.

IV. Ніяких стосунків ні з німцями, ні з більшовиками. Єдине, що припустиме: відхід за межі Росії перших і роззброєння та здача других.

V. Бажане прилучення військових сил слов'ян на основі їхніх історичних сподівань, що не порушують єдності й цілісності Російської держави».

«Передусім до складу українського уряду входили люди різних напрямів. Для одних самостійність України була метою, для інших — засобом. Де — у засобах та завданнях — пролягала межа між власними мотивами, класовими, партійними і, можливо, своєрідно сприйнятими національно-державними, нам було і лишається незрозумілим. Та вся сукупність фактів української дійсності приводила нас до незмінного переконання в безпринципності української політики.

Збереження російської державності було символом віри генерала Алексєєва, моїм і усієї Добровольчої армії. Символом ортодоксальним, що не допускав ні сумнівів, ні вагань, ні компромісів. Ідея неможливості пов'язати свою долю із запроваджувачами більшовизму й творцями Брест Литовського миру була беззаперечною в наших очах не тільки з моральних мотивів, а й з погляду державної доцільності».

Перелік правових актів, затверджених А.Денікіним у 1919 році

Січень — рішення про скасування постанови Тимчасового уряду щодо обмеження земельних угідь.

Березень — «Тимчасове положення про цивільне правління», яке встановлювало адміністративний поділ, зокрема передбачало створення Харківської, Київської, Новоросійської областей на чолі з «главноначальствующими», фактично генерал-губернаторами;

- «Правила проведення виборів гласних до міських дум», якими встановлювався майновий ценз і надавалося право через суд виключати з виборчих списків небажаних осіб.

Квітень -Декларація про восьмигодинний робочий день;

- Декларація про землю, у якій проголошувався захист інтересів трудящих і збереження права на землю за власниками;

- рішення про скасування хлібної монополії.

Липень - «Закон про збирання врожаю 1918 року», що передбачав передачу поміщикам третини зібраного хліба й шостої частини овочів;

- рішення про створення бригад Державної варти.

Жовтень -«Положення про профспілки», яким заборонялося ставити за мету профспілкової діяльності «протизаконні дії».

Листопад - «Проект земельного закону», яким передбачалося повернути землю селянам за викуп (протягом семи років) залишаючи водночас поміщикам 150-400 десятин землі.

З ноти Директорії до держав Антанти й держав усього світу (7 жовтня 1919 р.)

«Генерал Денікін, беручи за зразок реакційні закони старого часу, немилосердно нищить українську культуру, позбавляє нас права й змоги вчитись в українській школі, забороняє вживати української мови в церкві, закриває наші культурні інституції, пищить українські книжки. Ворожість та ненависть до всього українського дійшла до того, що адміністрація Добровольчої армії нищить і ліквідує навіть українське Товариство Червоного Хреста».

Завдання А. Визначіть основні напрями політики А.Денікіна, її позитивний і негативний вплив на події в Україні.

Завдання Б.Спираючись на аналіз документів, дайте характеристику політики А.Денікіна в Україні за таким планом:

1. Загальноросійський державний устрій і місце в ньому України.

2. Ставлення до українського руху.

3. Ставлення до більшовиків.

4. Земельне питання.

5. Робітниче питання. Загальні висновки.

Завдання В.Користуючись завданням Б, дайте відповіді на 3 пункти плану за вашим власним вибором.

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

При організації цієї роботи треба враховувати, що вивчення політики А.Денікіна в Україні становить лише частину змісту уроку, присвяченого боротьбі з його арміями. Тому за часом робота не може займати цілу пару. Отже, найдоцільніше в такому разі — домашнє дослідження з наступним висновками.

 

 


Читайте також:

 1. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 2. Активність особистості та її джерела, спрямованість особистості
 3. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 5. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування
 6. Антропогенне забруднення природного середовища. Джерела забруднень
 7. Антропологічні джерела
 8. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 9. Безперебійні джерела живлення
 10. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
 11. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
 12. Бюджетний дефіцит: причини виникнення та можливі джерела покриття
Переглядів: 447

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ДЖЕРЕЛА | ДЖЕРЕЛА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.