Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Благо— матеріальний або нематеріальний засіб для задоволення людської потреби.

Корисність— здатність блага задовольняти потребу.

Антиблаго— благо, що має негативну (від’ємну) корисність.

Функція корисності — співвідношення обсягів споживаних благ і рівня корисності, що досягається споживачем.

Сукупна корисність — сумарний рівень корисності, що досягається споживачем при споживанні певної кількості одиниць (порцій) одного блага.

Гранична корисність — прирощення корисності, що досягається при споживанні додаткової одиниці (порції) блага.

Закон спадної граничної корисності блага — корисність кожної наступної одиниці блага, що споживається в даний момент, менша за корисність попередньої одиниці.

Принцип раціональності вибору споживача — прагнення отримати максимум корисності від споживання благ за умов обмеженого бюджету і за інших незмінних умов.

Рівновага споживача — стан, у якому досягається оптимальна структура покупок (згідно з принципом раціональності), будь-яка зміна в структурі покупок знижує рівень задоволення споживача.

Запитання та завдання для самоперевірки

Б.1. Поняття «потреба», «благо», «антиблаго», «економічне благо», їх сутність.

Б.2. Поняття «корисність блага»; «сукупна корисність» та «гранична корисність»; функція корисності.

Б.3. Процес споживання та динаміка сукупної і граничної корисності.

Б.4. У чому полягає суть закону (принципу) спадної граничної корисності?

Б.5. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.

Б.6. Оптимальна структура покупок і гранична корисність грошей. Зв’язок зміни ціни одного з благ зі зміною обсягу попиту на нього.

Б.7. Оцініть правильність висловлювань:

а) благо — це все те, що при його споживанні підвищує рівень добробуту споживача;

б) сукупна корисність зростає при зростанні рівня споживання;

в) стан споживчої рівноваги полягає у тому, що сукупна корисність товару Х дорівнює сукупній корисності товару Y;

г) якщо гранична корисність блага зменшується, то зменшується й сукупна корисність.

Б.8. Знайдіть єдино правильну відповідь:

Б.8.1. Всяка функція корисності являє собою:

а) зв’язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання;

б) залежність, відповідно до якої різним наборам благ надаються значення, адекватні перевагам споживача;

в) сукупність усіх наборів благ, які може придбати споживач;

г) зв’язок між кількостями одного блага та інших благ, адекватних за сукупною корисністю.

Б.8.2. Сукупна корисність зростає, якщо гранична корисність:

а) зростає;

б) спадає;

в) зростає або спадає, але залишається додатною;

г) є від’ємною величиною.

Б.8.3. Який з наведених нижче переліків значень сукупної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

а) 20, 30, 40, 50;

б) 20, 28, 34, 38;

в) 20, 40, 80, 160;

г) 20, 35, 55, 80.

Б.8.4. Який з наведених нижче переліків значень граничної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності?

а) 20, 15, 10, 5;

б) 20, 10, 10, 10;

в) 20, 30, 40, 50;

г) 20, 28, 34, 38.

Б.8.5. Товари Х та Y мають відповідно ціни 50 і 80 грош. од., і споживач витрачає весь свій бюджет на купівлю тільки цих товарів, купуючи 5 одиниць X і 8 одиниць Y. Граничні корисності 5-ї одиниці X і 8-ї одиниці Y однакові. Тоді можна зробити висновок, що:

а) споживач перебуває в стані рівноваги;

б) споживачеві треба купувати більше X і менше Y;

в) споживачеві треба купувати менше X і більше Y;

г) споживачеві треба збільшити купівлю обох товарів.

Б.8.6. Споживач вважає, що йому однаково корисно щоденно випивати як 8 склянок молока та 3 склянки кефіру, так і 6 склянок молока та 4 склянки кефіру. У цьому випадку гранична норма заміщення кефіру молоком дорівнює:

а) 6/4;

б) 4/6;

в) 2/1;

г) 1/2.

Б.8.7. Припустимо, що MUA / MUB = 7, а PA / PB = 5. Це означає, що:

а) споживач знаходиться у стані рівноваги;

б) для досягнення рівноваги варто купувати більше А і менше В;

в) для досягнення рівноваги варто купувати більше В і менше А;

г) немає правильної відповіді.

Б.8.8. Ціна товару А дорівнює 3 грош. од., а Б — 2 грош. од. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Б у 30 ютилей і бажає максимізувати задоволення від покупки А і Б, тоді він має прийняти граничну корисність А за:

а) 20 ютилей;

б) 45 ютилей;

в) 30 ютилей;

г) 15 ютилей.

Б.9. Споживач витрачає 13 грош. од. на тиждень на помідори та огірки. Гранична корисність помідорів для нього визначається рівнянням 30 – 2Х, де Х — кількість помідорів, кг. Гранична корисність огірків становить 19 – 3Y, де Y — кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно 2 грош. од. та 1 грош. од. Яку кількість помідорів та огірків придбає раціональний споживач?

Розв’язання

У стані рівноваги відношення граничних корисностей дорівнює відношенню цін товарів (2.4). Згідно з даними задачі матимемо:

.

Вибір споживача залежить від бюджетного обмеження:

.

Розв’язавши систему зазначених двох рівнянь, одержимо, що Х = 5, а Y = 3.

Це означає, що раціональний споживач купуватиме 5 кг помідорів та 3 кг огірків на тиждень.

Б.10. Споживач робить вибір між двома товарами Х та Y. Граничну корисність кожного з них для споживача наведено в таблиці:

Одиниця товару MUX MUY

Яку кількість кожного з товарів купить раціональний споживач, якщо його денний бюджет становить 10 грош. од., а ціни товарів Х та Y відповідно 1 грош. од. і 2 грош. од.?

Розв’язання

Скористаємося правилом рівноваги (2.3), для чого обчислимо показники зважених граничних корисностей обох товарів:

Одиниця
товару

MUX MUY

Знайдемо комбінацію товарів Х та Y, для якої виконуватиметься умова (2.3) і бюджет витрачатиметься повністю.

За комбінації товарів 2Х і 1Y зважені граничні корисності дорівнюватимуть 10, а споживач витрачатиме на цей набір всього 5 грош. од. (2 ´ 2 + 1 ´ 1). У споживача залишається ще 5 грош. од., витративши які він може збільшити корисність.

Для набору 4Х і 2Y зважені граничні корисності дорівнюють 8, а бюджет витрачається повністю.

Отже, раціональний споживач купить 4 одиниці товару Х і 2 одиниці товару Y.

Відповіді на тести: Б.8.1 б); Б.8.2 в); Б.8.3 б); Б.8.4 а); Б.8.5 б);

Б.8.6 г); Б.8.7 б); Б.8.8 б).


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 7. Англійські терміни
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 11. Базові і основні деталі агрегатів автомобіля
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА | НОРМАТИВНИЙ РІВЕНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.