Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні терміни

Витрати змінні — витрати виробництва, які залежать від випуску продукції і змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва.

Витрати незворотні — витрати, пов’язані з наявністю у власності господарського суб’єкта капітального блага, для якого не існує альтернативної можливості використання.

Витрати постійні (фіксовані) — витрати, величина яких у короткостроковому періоді не залежить від обсягу випуску продукції. Постійні витрати мають місце навіть тоді, коли продукція не випускається.

Середні змінні витрати (АVC) — кількість змінних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні постійні витрати (АFC) — кількість постійних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Середні сукупні витрати (АТС) —кількість сукупних витрат виробництва, що припадає на одиницю випуску продукції.

Сукупні (загальні) витрати (ТС) — сумма постійних (фіксованих) і змінних витрат.

Запитання та завдання для самоперевірки

Б.1. Поняття «бухгалтерські витрати», «економічні витрати», «бухгалтерській прибуток», «економічний прибуток» та їх співвідношення.

Б.2. Дайте визначення альтернативних витрат.

Б.3. Дайте визначення і наведіть приклади постійних, змінних, незворотних витрат.

Б.4. У чому різниця між короткостроковими й довгостроковими часовими інтервалами?

Б.5. Словесно, аналітично та графічно опишіть «сімейство» витрат підприємства у короткостроковому періоді часу.

Б.6. Побудуйте графік і прокоментуйте типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді.

Б.7. Розкрийте економічний зміст граничних витрат.

Б.8. Якщо підприємство використовує таке співвідношення праці й капіталу, яке максимізує прибуток, то чи означає це, що таке співвідношення одночасно забезпечує й найменші витрати?

Б.9. Знайдіть єдино правильну відповідь:

Б.9.1. Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску:

а) середні змінні витрати дорівнюють сукупним постійним витратам;

б) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам;

в) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам;

г) середні постійні витрати інтенсивно знижуються.

Б.9.2. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 од. продукції. Середні змінні витрати дорівнюють 5 грош. од., сукупні постійні — 20 грош. од. За даних умов середні загальні витрати дорівнюватимуть:

а) 70 грош. од.;

б) 30 грош. од.;

в) 25 грош. од.;

г) 7 грош. од.

Б.9.3. У довгостроковому періоді:

а) АFC знижуються;

б) АFC стабільні;

в) усі витрати є сталими;

г) усі витрати є змінними.

Б.9.4. Фіксовані (постійні) витрати — це:

а) витрати на ресурси згідно із цінами на момент їх придбання;

б) витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється;

в) неявні витрати виробництва;

г) витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами.

Б.9.5. Якщо середні змінні витрати зменшуються зі зростанням випуску продукції, то для даного інтервалу обсягів випуску характерним буде:

а) скорочення загальних витрат;

б) скорочення загальних фіксованих витрат;

в) перевищення середніх змінних витрат над граничними;

г) збільшення граничних витрат.

Б.10. Дайте оцінку правильності висловлювань:

Б.10.1. Фіксовані витрати не змінюються зі збільшенням виробничих потужностей підприємства.

Б.10.2. Функція загальних витрат показує співвідношення між мінімальними витратами та запланованим обсягом виробництва.

Б.10.3. Аналогом бюджетної лінії споживача для підприємства є ізокоста.

Б.10.4. Мінімізація витрат на даний випуск і максимізація випуску за даних витрат є, по суті, ідентичними процесами.

Б.10.5. Прибуток — це різниця між виторгом і загальними витратами підприємства.

Б.10.6. З точки зору довгострокового аспекту всі витрати підприємства є змінними.

Б.11. У таблиці наведено дані про загальні витрати підприємства на виробництво продукції. Визначте величини всіх сукупних, середніх і граничних витрат. Побудуйте криві середніх сукупних, середніх змінних, середніх постійних і граничних витрат.

Обсяг виробництва виробів за одиницю часу
Загальні витрати, грош. од.

Розв’язання

Розв’язок задачі оформимо у вигляді таблиці.

Обсяг виробництва виробів за одиницю часу ТС TFC TVC (гр. 2 – гр. 3) МC ATC (гр. 2 : гр. 1) AFC (гр. 3 : гр. 1) AVC (гр. 4 : гр. 1)
39,3 13,3
32,5 22,5
28,8 20,8
26,7 6,7
25,7 5,7
25,4 20,4
4,4 21,6
31,6 3,6

Орієнтуючись на графу 2 таблиці, виділимо із загальної суми сукупних витрат суму постійних витрат. Оскільки підприємство, не випускаючи жодної одиниці продукції, здійснює витрати в сумі 40 грош. од., то ця величина і є сумою постійних витрат, яка не залежатиме від зміни обсягу виробництва. Суму постійних витрат слід занести в графу 3. Подальші розрахунки здійснюються на підставі відповідних формул.

Так, наприклад, змінні витрати при виробництві 6 од. продукції становлять 120 грош. од. (160 – 40); граничні витрати за цього ж обсягу виробництва становлять 16 грош. од.

.

Тоді середні витрати відповідно становлять:

(грош. од.);

(грош. од.);

(грош. од.).

Використовуючи результати розрахунків, побудуємо діаграму граничних і середніх витрат підприємства (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Граничні та середні витрати підприємства

Відповіді на тести: Б.9.1 б); Б.9.2 г); Б.9.3 г); Б.9.4 б);
Б.9.5 в); Б.10.1 Ні; Б.10.2 Так; Б.10.3 Так;
Б.10.4 Так; Б.10.5 Так; Б.10.6 Так.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 7. Англійські терміни
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 11. Базові і основні деталі агрегатів автомобіля
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Взаємозв’язок економічних і бухгалтерських витрат і прибутку | Нормативний рівень

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.