Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Посилання

При написанні магістерської роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали, окремі результати з яких наводяться в магістерській роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена магістерська робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, на які дано посилання в магістерській роботі. Посилання в тексті магістерської роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком джерел, виділивши двома квадратними дужками, зі вказівкою сторінок, наприклад, «.. . у праці [15, с.7 - 10].. . ».

Посилання на ілюстрації магістерської роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1. 2».

На всі таблиці магістерської роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «. в табл. 1. 2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1. 3».

 

Список використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Джерела можна розміщувати в списку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами міждержавного стандарту «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», введеного в дію в Україні з 01.07.2007 , та впровадженого в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.59: 2003 (ИСО 5963 - 85) «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів, загальні вимоги систематизації та предметизації», з обов'язковим наведенням назв праць.

Зразки бібліографічного опису наведені у Додатку В.

 


Читайте також:

 1. Абсолютні й відносні посилання у формулах
 2. Загальні правила посилання на використані джерела
 3. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
 4. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела
 5. Загальні правила цитування та посилання на джерела
 6. Перехресні посилання
 7. Посилання
 8. Посилання
 9. Посилання
 10. ПОСИЛАННЯ
 11. Посилання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Нумерація | Додатки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.