Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок розроблення стандартів, упровадження, нагляд за їх додержанням

Розробленням державних стандартів України займаються технічні комітети із стандартизації (ТК), міністерства або організації, що мають у відповідній галузі необхідний науково–технічний потенціал. Розроблення державного стандарту розпочинається після укладання договору організації-розробника з Держстандартом України або Держбудом України. Організація-розробник готує проект стандарту згідно з договором і технічним завданням на розроблення стандарту, а потім розсилає його на відзив в інші профільні організації. На основі зауважень і пропозицій, викладених у відзивах, проект стандарту допрацьовується й направляється зацікавленим погоджувальним організаціям. Після погодження проект стандарту знову допрацьовується та уточнюється, потім приймається рішення організації–розробника про подання його остаточної редакції на затвердження до Держстандарту України або Держбуду України.

Затверджуючі органи організують державну експертизу проекту стандарту, до якої залучаються науково–дослідні організації, відомі вчені та фахівці. Розглянувши результати експертизи, державний стандарт затверджують і визначають дату надання чинності або повертають на дороблення.

Стандарт вважається впровадженим, якщо до встановленої дати надання чинності необхідна технічна документація відповідає вимогам стандарту, а продукція випускається відповідно до цієї документації.

Держстандарт України та його територіальні органи здійснюють державний нагляд за вчасним впровадженням і за додержанням вимог стандарту.

Органи, які здійснюють державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, мають право: заборонити випуск, зберігання, транспортування, використання й реалізацію продукції, в тому числі імпортної, виготовленої з порушенням стандартів норм та правил; заборонити випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не пройшла її в установлені строки; вносити пропозиції про скасування, обмеження строку дії або перегляд стандартів.

Перевірку чинних стандартів здійснюють не менше від одного разу за п'ять років для забезпечення їх відповідності чинному законодавству України, потребам населення і держави, обороноздатності, рівню розвитку науки й техніки, досягнутому на момент перевірки стандарту, а також для встановлення ступеня їх відповідності вимогам міжнародних та національних стандартів інших країн.

Скасування стандарту здійснює орган, що затвердив цей стандарт, у разі припинення випуску продукції (використання процесу, надання послуг), регламентованої цим стандартом, а також у разі розроблення замість нього іншого нормативного документа.

 


Читайте також:

 1. I.1. Порядок збільшення розміру статутного капіталу АТ за рахунок додаткових внесків у разі закритого (приватного) розміщення акцій
 2. II. Наглядова рада АТ
 3. III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 4. IV ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОБОВАНИЯ ТОРМОЗОВ
 5. The peace – порядок
 6. V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи
 7. V. Порядок подання скарги
 8. V. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 9. V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НАУ
 10. V. Робоче проектування та авторський нагляд.
 11. VIII. Порядок розгляду скарг
 12. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організаційна система стандартизації | Стандартизація будівельних матеріалів і виробів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.