Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Попит. Функція попиту. Зміна попиту та величини попиту

План

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини

 

Мета:розкрити механізм встановлення ринкової рівноваги; охарактеризувати еластичність попиту та пропозиції та показати її вплив на взаємодію суб’єктів ринкової економіки; показати, яким чином держава здійснює вплив на стан ринкової рівноваги

1. Попит. Функція попиту. Зміна попиту та величини попиту

2. Пропозиція. Функція пропозиції. Зміна пропозиції та величини пропозиції

3. Ринкова рівновага. Основні види ринкової рівноваги

4. Зміна ринкової рівноваги під впливом нецінових чинників

5. Поняття еластичності. Основні види еластичності

6. Вплив держави на встановлення ринкової рівноваги

 

Література:[1, с. 25-40; 45-58], [2, с. 20-42], [3, с. 12-29], [4, с. 82-105], [5,с. 33-61], [6, с. 50-87]

 

 

 

Попит – це кількість продукції, яку споживач бажає і має можливість придбати на ринку за певною ціною з ряду можливих на протязі певного періоду часу.

Попит на певний товар характеризує зміни в поведінці споживача у відповідь на зміну цінових і нецінових факторів. Попит окремого споживача називається індивідуальним попитом.

Закон попиту – це закон, який стверджує, що при незмінності всіх інших параметрів зростання ціни одиниці продукції призводить до зменшення величини попиту і навпаки.

Крива попиту (D) – це крива, яка при інших незмінних умовах показує взаємозв’язок між ціною і кількістю купленого товару. Крива попиту показує, яку кількість товару готові придбати покупці за різними цінами в даний час. Крива попиту має від’ємний нахил. Це означає, що чим нижча ціна товару, тим більша його кількість може бути куплена покупцями, і навпаки (рис. 5.1).

Ринковий попит– це попит, який визначається як загальна сума всіх індивідуальних попитів при кожному значенні ціни.

 

 

 


D– попит, Pціна, Q – обсяг попиту

Рис. 5.1. Крива попиту

Крива ринкового попиту характеризує сукупність обсягів товару, на який пред’являється попит при умові, що ціна задовольняє всіх покупців товару. Крива ринкового попитувизначається сумою індивідуальних попитів при кожній ціні. Крива ринкового попиту складається з кривих індивідуального попиту (рис. 5.2).

 

Р Р Р

 

 

а а А = а+ а

 

d d D

q q Q

Рис. 5.2. Крива ринкового попиту

 

Функція попиту – функція, що визначає величину попиту в залежності від факторів, що впливають на нього.

Найважливіший фактор впливу на попит – ціна на одиницю товару.

Функція попиту може бути виражена рівнянням:

, (5.1)

де - обсяг попиту, або кількість одиниць товару, яка може бути придбана покупцем;

Р - ціна одиниці товару.

 

Крім цінового, на попит впливають й інші, нецінові фактори.

Нецінові фактори, які впливають на попит:

* доходи споживачів;

* кількість споживачів (місткість ринку);

* ціни і доступність товарів-субститутів;

* ціни і доступність товарів-комплементів;

* смаки і уподобання;

* сподівання щодо майбутніх економічних умов;

* особливі фактори попиту (погода і т. ін.).

Функція попиту з урахуванням всіх факторів має вигляд:

, (5.2)

де - обсяг попиту на товар;

Р – ціна товару;

I – доход;

- ціна товару-субституту;

- ціна комплементарного блага;

Z - смаки та уподобання;

W – об’єктивні умови споживання;

N - очікування споживача;

В - інші фактори.

 

Існує принципова різниця між зміною величини попиту (обсягу попиту) і зміною попиту (попиту в цілому).

Якщо при зменшенні ціни від до обсяг попиту збільшується від до (див. рис. 5.1), ми говоримо про зміну величини попиту, яка може бути показана динамікою попиту вздовж кривої попиту D від точки а до точки b (аb). Тобто дія цінових факторів приводить до зміни величини попиту, що спостерігається в процесі його переміщення від однієї до іншої точки кривої попиту (D), яка залишається незмінною. На зміну обсягу попиту впливають цінові фактори попиту: ефект доходу та ефект заміщення (див. тему № 4).

Попит на товар визначається всією кривою попиту (D).

У процесі розвитку економічного життя попит на різні товари постійно змінюється. Якщо на попит впливають нецінові фактори, то відбувається зміна попиту в цілому, тобто попит на певний товар змінюється (збільшується чи зменшується) при кожному значенні ціни (). Геометрично зміна попиту (його збільшення чи зменшення) відображається переміщенням кривої попиту D праворуч () чи ліворуч () (рис. 5.3).

 
 

 


Рис. 5.3. Зміна попиту

 


Читайте також:

 1. Абсолютні і відносні величини
 2. Абсолютні і відносні статистичні величини
 3. Абсолютні, відносні та середні величини.
 4. Аналіз попиту
 5. Аналіз попиту
 6. Багатовимірні випадкові величини. Система двох випадкових величин
 7. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
 8. В. Одноразова зміна хазяїна без ендогенної агломерації
 9. Вдавані виключення із закону попиту
 10. Векторні і скалярні величини
 11. Векторні і скалярні величини
 12. Величини ліміту каси підприємства за три місяці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ефект впливу зміни ціни на споживацьку поведінку | Вдавані виключення із закону попиту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.