Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні етапи розвитку біосфери.

Можна умовно виокремити такі послідовні етапи еволюції біосфери: синтез простих органіч­них сполук, біогенез, антропогенез, техногенез і ноогенез.

1. Синтез простих органічних сполук(хімічна еволюція) в геосфе­рах Землі здійснювався під дією ультрафіолетової радіації: мета­ну, аміаку, водню, пари води. Початок етапу — 3,5—4,5 млрд ро­ків тому.

2. Біогенез — перетворення відсталої речовини геосфери Землі в живу речовину біосфери (утворення високомолекулярних орга­нічних сполук з простих сполук під дією геофізичних чинників). Початок етапу — 2,5—3,5 млрд років тому (поява живої речови­ни біосфери).

3. Антропогенез— поява людини і перетворення її на соціаль­ну істоту, формування суспільної організації людських співтова­риств у процесі виробничої трудової діяльності. Початок етапу — 1,5—3 млн років тому (поява людини).

4. Техногенез — перетворення природних комплексів біосфе­ри в процесі виробничої діяльності людини і формування техно­генних і природно-технічних комплексів, тобто техносфери, як складової біосфери. Початок етапу — 10—15 тис. років тому (по­ява міських поселень).

5. Ноогенез — процес перетворення біосфери в стан розумово керованої соціально-природної системи (ноосфери). її можна сха­рактеризувати як стан біосфери, за якого здійснюються: а) раціо­нальне використання природи, тобто раціональне природокори­стування; б) стійкий розвиток світової людської спільноти.

Слід зазначити, що важливий вплив на еволюцію біосфери спра­вив дрейф континентів, у результаті якого еволюція різних груп організмів пішла різними шляхами. Згідно з теорією дрейфу кон­тинентів, висунутою Альфредом Вегенером у 20-х роках XX ст., сучасні континенти виникли з єдиного масиву суші, що одержав назву Пангея, який існував на нашій планеті ще в палеозої як острів у Світовому океані. Приблизно 200—250 млн років тому наприкінці палеозою — на початку мезозою Пангея "розкололася" на два ве­ликі масиви суші, які стали "розходитися", що зумовило форму­вання нових океанів. Індія і континенти, що знаходяться зараз у Південній півкулі(Південна Америка, Африка, Антарктида, Ав­стралія), утворювали разом єдиний материк Гондвана. Нинішня Північна Америка, Європа і Азія утворили материк Лавразія.

В юрський період Гондвана і Лавразія відокремилися одна від одної. На той час еволюція динозаврів досягла досить високого ступеня,хвойні ліси існували вже впродовж мільйонів років, з'явилися перші птахи і ссавці. Ще до того як почався поділ Гондвани На південні континенти й Індію, що існують нині, динозаври і хвойні ліси зайняли панівне становище серед живих організмів. Після поділу Гондвани еволюція видів на різних континентах пішла іншими шляхами. Так, сумчасті ссавці досягли великої різноманіт­ності в Австралії і Південній Америці, тоді як плацентарні ссавці зайняли домінуюче становище на інших континентах.

Приблизно в цей же час відбувся поділ Лавразії, де вже існували хижі, копитні гризуни, примати і багато інших ссавців. Тому не дивно, що північноамериканські, азіатські і європейські види ссавцівпов'язані між собою ближчою спорідненістю, ніж із ссавцями Австралії і Південної Америки. Нинішні континенти сформувалися в основному наприкінці мезозою, близько 110млн років тому, хоч Індія, переміщаючись на північ, з'єдналася з Азією тільки 20—30 млн. років тому.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 3. III.Цілі розвитку особистості
 4. III.Цілі розвитку особистості
 5. III.Цілі розвитку особистості
 6. Iсторiя розвитку геодезичного приладознавства
 7. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 8. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 9. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 10. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 11. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 12. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сучасна біосфера разом із живою речовиною включає повністю гідросферу, верхню частину літосфери і нижню частину атмосфери. | Кругообіг речовин у біосфері.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.