Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні хімічні властивості неметалів.

Типові неметали легко взаємодіють з металами:

2Mg+O2=2MgO; 2К+Cl2=2КCl.

Різні неметали можуть реагувати і між собою:

S+O2=SO2,, Н2+ Cl2=2НCl, N2+3H2=2NH3.

Більшість неметалів не реагують з водою, а лише розчиняються в ній. Інтенсивно реагує з водою фтор:

2F2 + 2H2O = 4 HF + O2.

Нітратна та деякі інші кислоти, які мають великі окислювальні властивості, можуть окислювати деякі неметали:

S + 2HNO3 = H2SO4 +2 NO­.

Деякі неметали можуть реагувати з розчинами лугів:

Si + 2KOH + H2O = K2SiO3 + 2H2­ Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2О.

Хімічні властивості Оксигену.

Оксиген – найпоширеніший елемент у хімічному складі земної кори, його вміст становить 47 мас.%. Кисень – проста речовина, утворена Оксигеном, міститься в атмосферному повітрі (21 об.%), але більша частина знаходиться у зв’язаному стані. Оксиген входить до складу води, силікатів, алюмосилікатів, сполук тваринного і рослинного походження. Крім О2 в повітрі (в основному на висотах 20-30 км) в невеликих кількостях міститься алотропна модифікація Оксигену – О3 (озон), який має велике значення, оскільки затримує короткохвильове випромінювання Сонця, яке є дуже небезпечним для всіх живих організмів.

Основною ступінню окиснення оксигену є –2. В пероксидах він має ступіньокиснення –1 (Н2О2, Na2O2), в супероксидах –0,5, а в сполуці зі флуором +2 і +1 (OF2 , O2F2).

Оксиген – типовий активний неметал. За реакційною здатністю він поступається тільки галогенам. Взаємодія багатьох речовин з киснем має характер горіння. При цьому кисень виступає в якості окисника. Для дихання людей та тварин потрібний кисень. При суттєвому зменшенні вмісту кисню в повітрі дихання стає неможливим. Зменшення концентрації кисню в повітрі до 12-14% припиняє процес горіння більшості речовин. На цьому явищі побудовано і один з методів гасіння – метод флегматизації. В якості флегматизаторів використовують негорючі гази: CO2, N2, Ar, пари води.

З більшістю простих речовин кисень реагує безпосередньо за звичайних умов або при нагріванні. З киснем практично не реагують інертні (благородні) гази, благородні метали, галогени та азот.

Більшість металів та неметалів сполучається з киснем:

4Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3; 4 P + 5 O2 = 2 P2O5; S + O2 = SO2.

При горінні складних речовин у кисні або повітрі при достатній кількості кисню утворюються, в більшості випадків, вищі оксиди (у випадку Сульфуру – SO2,). За наявності в речовині нітрогену утворюється N2 (NO може утворюватися в невеликих кількостях при температурі вище 1550°С). За наявності в молекулі хлору утворюється НС1, а якщо в цій речовині немає гідрогену, утворюється Сl2.

У випадку недостатньої кількості кисню по відношенню до кількості горючої речовини можуть утворюватися продукти неповного згоряння (С, СО, нижчі оксиди).

Деякі речовини при контакті з киснем повітря самозаймаються. Самозаймання – початок горіння у результаті самоініційованих екзотермічних процесів, які виникають без впливу джерела запалювання. Речовини, які здатні самозайматися при контакті з повітрям і мають температуру самонагрівання нижчу за 500С, називають “пірофорними”. До цієї групи речовин можна віднести: прості речовини, які мають високу хімічну активність (рубідій, цезій, цинкову, магнієву та алюмінієву пудру; білий фосфор), деякі металоорганічні та елементоорганічні сполуки (С2Н5Na, (С2Н5)3Al, Р2Н4, SiН4), пірофорне сірчисте залізо, деякі масла та жири. Деякі з перелічених речовин займаються дуже швидко після контакту з повітрям, інші – через тривалий проміжок часу (масла та жири).

При змішуванні деяких оксигенвмісних сполук з відновниками може відбуватися самозаймання сумішей. Такі реакції характерні для деяких вищих оксидів (Mn2O7, Cl2O7, CrO3) і пероксидів (H2O2, Na2O2).

В пожежній справі кисень використовується як компонент газу для дихання в ізолюючих протигазах.

 

Приклад 42.

В замкненій посудині змішали 8 г водню і 128 г кисню. Суміш вибухнула. Скільки води утвориться?

Розв'язання.

1. Визначимо кількість водню і кисню в суміші:

n(водню)=m/M=8/2=4 моль; n(кисню)=m/M=128/32=4 моль.

2. Згідно з рівнянням реакції, 2H2 + O2 = 2H2O, водень з киснем реагують у співвідношенні 2:1, тобто кисень знаходиться в надлишку. Тому розрахунки ведемо за воднем.

3. З двох молей водню утвориться 2 моля води, а з 4 відповідно 4 моля.

Відповідь: утвориться 4 моля води.


Читайте також:

 1. I. Загальні збори АТ
 2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. I. Загальні положення
 4. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 5. OПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОЛОЇДНИХ СИСТЕМ
 6. XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)
 7. А) загальні критерії
 8. А) Товар і його властивості.
 9. Аеродинамічні властивості колісної машини
 10. Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів
 11. Алкани, їх хімічні властивості.
 12. Алкени. Хімічні властивості
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна характеристика неметалів | Хімічні властивості гідрогену, хімічні властивості води

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.