Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розв’язання педагогічних ситуацій і виконання практичних завдань

Завдання 1. Прочитайте уважно уривки та визначте, до якого напряму виховання належить наведений матеріал.

1) У літописі українських земель є славний період козаччини (з 1559 р. по 1828р.). Це Запорізька, а пізніше Задунайська Січ. Козацтво стало організованою військовою силою, яка боронила наші землі від варварських нападів турків і татар, а також від польских колонізаторів. Особливо відзначився наш земляк з Вишнівець князь Дмитро Байда Вишнівецький...

2) ...Головне нещастя наше — це те, що ми споживаємо більше, ніж працюємо, і тому плутаємось у житті. Працювати більше, ніж споживати, не може бути шкідливо. Це вищий закон....ніщо так не калічить людину..., як недіяльне, паразитичне існування, життя на «чужий рахунок» (Л.М. Толстой).

3) «Краса – могутній засіб виховання чутливості душі. Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса - це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти стаєш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі — вона випрямляє наш дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса — це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе» (В.О.Сухомлинський).

4) У Спарті, щоб зробити спартанських дівчат здатними народжувати здорових дітей, держава прописувала займатися особливим курсом гімнастики (бігати, боротися, стрибати, кидати диск, спис).

 

Завдання 2. Цілі виховання поділяються на тактичні та стратегічні. Процес виховання спрямований на досягнення певних цілей та вирішення завдань. Для здійснення виховного процесу викладач визначає цілі виховання. Визначте стратегічні і тактичні цілі виховання відповідно до наведених уривків.

· Цілісне формування особистості з урахуванням мети всебічного гармонійного розвитку особистості.

· Формування моральних якостей особистості на підставі загальнолюдських цінностей, соціально-орієнтованої мотивації, гармонійності інтелектуальної, емоційної та вольової сфери розвитку особистості.

· Залучення учнів до суспільних цінностей в галузі науки, культури, мистецтва.

· Виховання життєвої позиції, яка відповідає демократичним перетворенням суспільства, правам та обов'язкам особистості.

· Розвиток здібностей, здатностей та інтересів особистості з урахуванням її можливостей та бажань, а також соціальних вимог.

· Організація пізнавальної діяльності учнів, яка б розвивала індивідуальну та суспільну свідомість.

· Організація особистісної та соціально значущої, багатообразної діяльності, що стимулює формування якостей особистості;

· Розвиток важливої соціальної функції особистості – спілкування – в умовах підвищення соціальної напруженості трудової діяльності.

 

Завдання 3. Правильно організоване виховання повинно підготувати людину до трьох головних ролей у житті — громадянина, працівника, сім'янина. Визначте, які компоненти змісту виховання відбито в кожній з функцій. Доведіть свою точку зору.

 

Завдання 4.Прочитайте уважно уривок з підручника М.М.Фіцули «Педагогіка».

У педагогічній практиці година класного керівника зарекомендувала себе дієвим засобом формування у вихованців наукового світогляду і моральної поведінки. Тематику таких годин розробляє класний керівник, з урахуванням особливостей колективу учнів. Їх проводять у формі етичної бесіди, лекції, диспуту, усного журналу, зустрічей з цікавими людьми, обговоренням книг тощо. Наприкінці кожного місяця доцільно присвятити годину класного керівника підведенню підсумків навчально-виховної роботи. Як правило, година класного керівника має таку структуру:

1. Підготовчий етап. Визначення класним керівником теми та мети заняття, доручення окремим учням підібрати матеріал самостійно; залучення учнів до читання літературних творів, статей , перегляду кінофільмів, спектаклів; добір ілюстративних матеріалів, репродукцій картин, плакатів, виготовлення схем, таблиць. Вся ця робота стисло фіксується в конспекті.

2. Зміст години класного керівника:

А) Вступна частина – повідомлення теми, мети, мотивація її актуальності, визначення основних питань, які необхідно вирішити. Вступ розраховано на 3 – 7 хвилин.

Б) Основна частина - всебічне висвітлення суті теми; ґрунтовне розкриття головних питань, використання різних методів і форм виховної роботи, забезпечуючи активність учнів. Основна частина триває до 35 хвилин.

В) Підсумкова частина – короткі висновки та узагальнення на основі матеріалу, що розглядався, стислий аналіз виступів, спонукання учнів до формування в собі позитивних якостей, завдання для самостійної роботи над собою.

Г) Підсумкове слово класного керівника (5 – 7 хвилин).

Дайте відповіді на питання:

1. До яких форм виховної роботи відносять годину класного керівника?

2. В чому вчений-педагог вбачає сутність години класного керівника?

3. Які етапи виділені в структурі години класного керівника?

4. В чому полягає сутність та особливості кожного з етапів проведення та підготовки години класного керівника?

Завдання 5. Вкажіть, до яких форм виховної роботи належать такі заходи:

1. гурток технічної творчості;

2. гурток художньої самодіяльності;

3. студентська науково-технічна конференція;

4. музична вікторина;

5. літературні вечори;

6. день здоров’я.

Завдання 6. Розробіть хід організації і проведення виховного заходу, користуючись нижче наведеною структурою сценарію виховного заходу.

Структура сценарію виховного заходу

Тема:

Мета:

Форма проведення:

Група, курс:

Робоча професія:

Місце, дата і час проведення:

Відповідальний за проведення:

Хід заходу

Підготовчий етап

1. Робота з підготовки приміщення щодо проведення заходу.

2. Підготовка необхідного обладнання та технічних засобів.

3. Залучення учнів з визначенням завдань та мети підготовки до заходу.

Основна частина

1. План проведення заходу.

2. Відповідно до плану опис ходу заходу.

Заключна частина

Підведення підсумків.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
 2. III. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми і завдань уроку.
 3. III. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми і завдань уроку.
 4. III. Актуалізація опорних знань. Повідомлення теми і завдань уроку.
 5. III. Виконання бюджету
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 9. III. Повідомлення теми і завдань уроку
 10. III. Повідомлення теми і завдань уроку.
 11. III. Повідомлення теми і завдань уроку.
 12. IV етап. Ситуаційний підхід
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Семінарсько-практичне заняття № 4 | Перевірка домашнього та самостійного завдання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.