Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА: ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Методичні рекомендації:

Продуктивність праці - це узагальнюючий показник результативності праці, що характеризує обсяг випущеної продукції або зроблених послуг на одиницю витрат праці.

Показниками продуктивності праці служать вироблення й трудомісткість. Вони зв'язані між собою обернено пропорційною залежністю й виражаються формулами:

В = V / Т, (2.1)

Тn = Т / V, (2.2)

де В - вироблення; Тn - трудомісткість; V- обсяг продукції (робіт, послуг) у відповідних одиницях; Т - трудові витрати на випуск продукції (проведення робіт, виконання послуг) у відповідних одиницях.

На підприємствах продуктивність праці визначають різними способами залежно від того, якими одиницями вимірюють обсяг виробництва й витрати праці. Найпоширеніші три методи розрахунку вироблення: натуральний, вартісної (грошовий) і трудовий.

Досить наочно характеризує продуктивність праці показник вироблення в натуральному вираженні – штуках, тоннах, літрах і інших натуральних показниках. Цей метод застосовується в умовах однорідності випускаємої продукції, що.

Трудовий метод визначення вироблення називають ще методом нормованого робочого часу. Вироблення при цьому визначається в нормо-годинниках.

Вироблення у вартісному (грошовому) вираженні застосовуються для розрахунку продуктивності праці на всіх підприємствах. Вироблення в грошовому вираженні можуть розраховуватися по товарній, валовій і нормативній чистій продукції.

Залежність між виробленням і трудомісткістю виражається:

у = (100 * х) / (100 – х), (2.3)

х = (100 * у) / (100 + у), (2.4)

де х - відсоток зниження (підвищення) трудомісткості; у - відсоток збільшення (зниження) вироблення.

Вихідні данні та постановка задачі:

Задача 2.1:Робітник за зміну (8 годин) обробляє 20 деталей. У середньому брак становить 10%. За рахунок впровадження наукової організації праці й удосконалення інструмента та пристосувань час обробки однієї деталі можна скоротити на 4 хв. На скільки відсотків підвищиться ПП робітника при здійсненні цих заходів і повної ліквідації браку?

Задача 2.2:За рахунок механізації праці допоміжних робітників їхня чисельність повинна скоротитися на 20%. Частка допоміжних робітників у чисельності робітників - 45%, а число робітників становить 80% від загальної чисельності промислово-виробничого персоналу. Визначити ріст ПП в % і зниження трудомісткості в %.

Задача 2.3:На заводі 2000 робітників, з них 1100 - основних. Випуск продукції за рік становить 15 млн. грн. Визначити можливий ріст ПП на заводі, якщо за рахунок механізації праці допоміжних робітників 5% їх переведуть в основні й вони будуть виконувати норми на рівні основних робітників.

Задача 2.4:На скільки відсотків треба збільшити випуск продукції, щоб підвищити ПП на підприємстві на 3%, за умови, що основних робітників збільшиться при цьому на 2%, а чисельність допоміжних робітників і іншого персоналу залишиться незмінної. Частка основних робітників у загальній чисельності персоналу - 40%.

Задача 2.5:Установлено, що виробничі потужності на підприємстві дозволяють збільшити обсяг виробництва на 15%. При цьому чисельність основних робітників росте пропорційно росту обсягу виробництва, чисельність допоміжних робітників - на 10%, чисельність іншого персоналу залишається незмінної. Визначити ріст ПП на підприємстві за рахунок розширення виробництва, якщо співвідношення між чисельністю основних, допоміжних робітників і іншого персоналу 1 : 0,9 : 0,3.

 

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. TEMA 13. МОТИВАЦІЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 3. VII. Правила техніки безпеки і гігієни праці.
 4. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту
 5. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 6. Автоматизовані робочі місця облікового працівника
 7. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 8. Адаптація працівників.
 9. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 10. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників
 11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 12. Акордно-преміальна система оплати праці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.