Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розмноження організмів. Безстатеве і статеве розмноження. Репродуктивні органи. Гамети. Гаметогенез. Запліднення, його види та біологічна суть.

 

Розмноження або репродукція – одна з ознак живого; відтворення організмом нових подібних собі особин, що забезпечує неперервність і спадкоємність життя.

Розмноження тісно пов’язане з дискретністю. Адже цілісний організм утворений з дискретних одиниць – клітин. Клітинний цикл коротший за тривалість життя особини, тому існування особини підтримується розмноженням клітин. В той час кожен вид організмів також дискретний, тобто складається з окремих особин, індивідуальний розвиток яких закінчується смертю. Отже, існування виду підтримується розмноженням.

Нестатеве розмноження організмів відбувається за допомогою нестатевих клітин, при якому спадкова інформація передається майже точно, тому дочірні особини є генетичною копією батьків.

У одноклітинних організмів розрізняють такі форми нестатевого розмноження:

Поділ – процес утворення двох дочірніх клітин шляхом мітозу. Відбувається мітотичний поділ ядра, у цитоплазмі виникає перетяжка, яка ділить клітину на дві. Наявні в ній органели більш-менш рівномірно розподіляються між дочірніми клітинами, які живляться, ростуть і починають розмножуватися, досягаючи розмірів материнської.

Пупкування – це явище утворення на материнській клітині горбика - пупка, який містить дочірнє ядро, або нуклеоїд. Пупок росте, з часом досягає розмірів материнської особини і потім відокремлюється від неї. Характерно для бактерій, дріждів, інфузорій.

Ендогонія– внутрішнє пупкування: утворення двох дочірніх особин – ендодіогоній, наприклад, у токсоплазми.

Множинний поділ, шизогонія– це явище багаторазового поділу ядра без цитокінезу та розподіл цитоплазми на частинки навколо ядра. З однієї материнської клітини утворюється багато дочірніх. Така форма розмноження властива малярійному плазмодію.

Спорогенез– процес утворення спор. Спора, як одна із стадій життєвого циклу, складається із клітини з оболонкою, яка захищає від несприятливих умов зовнішнього середовища. У рослин і грибів спори утворюються всередині спеціалізованих органів –спорангіїв. У деяких водоростей і грибів спори можуть утворюватись у результаті мітозу. Спори, які здатні рухатись за допомогою джгутиків, називаються зооспорами.

Нестатеве розмноження багатоклітинних:

Вегетативне розмноження– тип нестатевого розмноження, при якому частини материнського організму утворюють ідентичні йому своїми спадковими ознаками нові особини. В основі вегетативного розмноження лежить здатність організмів відновлювати органи при мітотичному поділі клітин.

Відомі такі форми вегетативного розмноження:

Брунькування – один із способів нестатевого розмноження рослин і грибів. При брунькуванні на материнському організмі утворюється брунька –виріст, з якого розвивається нова особина.

Пупкування- відбувається в результаті утворення на тілі материнського організму чи на спеціальних виростах – сталонах, з якого буде розвиватись нова особина. А також шляхом відокремлення внутрішньої ділянки материнського організму з наступним утворенням з неї дочірньої особини. Нові особини відокремлюються від материнського організму або залишаються з’єднаними з ним, тоді виникають колонії.

Поліембріонія – спосіб нестатевого розмноження, при якому ембріон ділиться на кілька частин кожна з яких розвивається у самостійний організм. Наприклад, зустрічається у ссавців –броненосця, однояйцевих близнят у плацентарних.

Вегетативними органами можуть розмножуватись вищі рослини: коренями частинами –кореневища, бульби, цибулини, бруньки, вусики тощо.

Розрізняють також впорядкований і невпорядкований поділ тіла. При невпорядкованому поділі кількість і розміри частин, на які розпадається організм не рівноцінні. Характерний для безхребетних тварин (губки, кишковопорожнинні, плоскі та кільчасті черви, голкошкірі). Внаслідок впорядкованого поділу форма, кількість і розміри фрагментів різних організмів більш –менш стала (морська зірка, медузи, поліпи).

Біологічне значення нестатевого розмноження:

- цей тип у деяких організмів є єдиним способом розмноження;

- при ізоляції є види, які здатні до перехресного запліднення, і можуть продовжувати розмножуватись цим способом;

- види з коротким життєвими циклами можуть за сталий період значно збільшувати свою чисельність, так як нестатеве розмноження відбувається швидше в часі;

- внаслідок нестатевого розмноження спостерігається значно більше кількість нащадків, які генетично подібні до батьків.


Читайте також:

 1. Алельні гени, знаходячись у гетерозиготному стані, не зливаються, не змінюють один одного і, не втрачаючи своєї індивідуальності, передаються в гамети.
 2. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 3. Безстатеве розмноження та його біологічне значення
 4. Безстатеве розмноження, його визначення та загальна характеристика. Спори — клітини безстатевого розмноження, способи утворення і типи спор.
 5. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 6. Біологічна безпека харчової сировини і продуктів
 7. Біологічна дія іонізуючих випромінювань
 8. Біологічна дія іонізуючих випромінювань
 9. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Ознаки радіаційного ураження
 10. Біологічна дія іонізуючого випромінювання
 11. БІОЛОГІЧНА ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
 12. БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Наочно-виразний показ прийомів виконання як метод навчання | Статеве розмноження організмів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.