Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Безстатеве розмноження та його біологічне значення

Характеристика способів розмноження організмів

Клітинні основи розмноження організмів. Мейоз

1. Характеристика способів розмноження організмів.

2. Безстатеве розмноження та його біологічне значення.

3. Цитологічні та генетичні закономірності при вегетативному розмноженні.

4. Статеве розмноження та його еволюційні форми.

5. Мейоз та його біологічне значення.

6. Цитологічна та генетична характеристика стадій мейозу. Випадкова комбінація гомологів (батьківських і материнських) з різних пар в гаметах при мейозі.

Основні поняття:розмноження, вегетативне розмноження, статеве розмноження, мейоз, редукційний поділ, екваційний поділ, кросинговер.

 

Розмноження відтворення собі подібних за ознаками і властивостями шляхом поділу клітин. Завдяки розмноженню клітин і організмів відбувається збереження і розвиток життя на всіх рівнях його організації.

Розмноження клітин, а з ними і організмів можливе лише завдяки здатності молекули ДНК до редуплікації. Це єдиний на Землі біополімер, що володіє такою властивістю відтворювати собі подібних.

Існують два основні способи розмноження: статеве і безстатеве. Останнє, у свою чергу, підрозділяється на вегетативне і спороутворення. Спороутворенню передує мейотичний поділ клітин. Спори, що при цьому утворюються, є генетично різноманітними, на відміну від нащадків вегетативного розмноження. Тому спороутворення доцільніше виділити в проміжне положення між безстатевим і статевим розмноженням, а ще точніше, всі названі способи розмноження вважати самостійними в наступній спадкоємності філогенезу: вегетативне, спороутворення і статеве.

При вегетативному і споровому розмноженнях в утворенні нового організму бере участь лише одна батьківська особина. При статевому розмноженні — два батьківські організми.

При розмноженні Природа вирішує два основні завдання:

1) збільшення числа особин в популяції;

2) отримання генетичної різноманітності особин — матеріалу для природного відбору. Вирішення цих завдань при різних способах розмноження неоднакове. Звідси і різне значення цих способів розмноження в еволюційному процесі.

3. Цитологічні та генетичні закономірності при вегетативному розмноженні

Вегетативне розмноження — це збільшення числа особин шляхом поділу вегетативних клітин однієї особини, при якому утворюються генетично ідентичні особини. При цьому генетична суть вегетативного розмноження полягає в редуплікації молекули ДНК, тоді як цитологічна суть — в точному розподілі подвоєних копій молекул ДНК між двома дочірніми клітинами. Ця суть залишається незмінною при різному ступені складності організму.

Клітинний механізм сегрегації редуплікованих молекул ДНК (хромосом) у прокаріот і еукаріот різний; мембрана цитоплазми у перших і веретено поділу в других. Проте генетична суть вегетативного розмноження у них залишається однаковою: точний, рівномірний розподіл копій молекул ДНК між дочірніми клітинами. Тому утворюється потомство генетично ідентичних клітин. При всіх варіантах вегетативного розмноження еукаріотичних організмів завжди спостерігається мітотичний поділ ядер. Відмінності стосуються лише механізму цитокінезу — поділ цитоплазми клітин.

Отже, вегетативне розмноження в тому або іншому ступені властиве всім організмам на Землі. Загальні генетичні і цитологічні закономірності для всіх форм вегетативного розмноження єдині.

1. В утворенні нового організму бере участь тільки одна батьківська особина.

2. Збільшення числа організмів завжди йде за рахунок поділу клітин.

3. Організми, що утворюються, генетично ідентичні між собою і батьківською особиною.

Біологічне значення вегетативного розмноження полягає в наступному.

1. Швидке збільшення числа генетично ідентичних особин в популяції.

2. Посилення ролі стабілізуючого природного відбору.

У стаціонарних умовах середовища стає доцільним швидке розмноження генетично ідентичних організмів з максимально адаптованими ознаками до даних умов.


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 9. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 10. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 11. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 12. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відхилення, зрушення і різноманіття мітозу | Статеве розмноження та його еволюційні форми

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.