Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Актуальні проблеми сучасної культурології.

Культурологія – наука, яка розвивається надзвичайно динамічно, адже швидкими темпами відбуваються й надзвичайно радикальні зміни в культурному житті людства. Виникає природна потреба в осмисленні цих змін. Однією з проблем, які стоять перед сучасною культурологією, є проблема розуміння самого феномену культури. У культурологічних концепціях XX ст. (зокрема у деяких працях послідовників теорії психоаналізу, прихильників соціобіології) висловлюється думка про те, що культура є глибоко ворожою щодо людини, сковує своїми приписами та вимогами її природні імпульси. Отже, необхідно в нових соціокультурних умовах знайти відповідь на питання про взаємозв'язок природної та культурної основ у людському бутті.

Радикальність та швидкість тих змін, які відбуваються в культурі, нерідко сприймаються свідомістю окремої людини як щось чуже відносно неї, переживаються як загубленість у безособовому потоці культурного життя. Культурологія має повернути людині розуміння її власної, особистої ролі та значущості в культурній творчості. Актуальність цієї проблеми значною мірою обумовлена й екологічною кризою, яка стала наслідком згубної культурної практики. Сучасна культурологія повинна знайти шляхи подолання цієї кризи, гармонізації відносин «культура – природа». Великого значення в сучасному культурологічному знанні набуває проблема «культура – суспільство». Сучасне суспільство з притаманним йому масовим виробництвом, стандартизованим способом життя нерідко характеризують як «одномірне». Воно намагається підпорядкувати людину нав'язуваним за допомогою засобів масової інформації та масової культури стандартам, знівелювати людську особистість, підпорядкувати її тотальному контролю. Культура, яка завжди орієнтувала людину на високі духовні цінності, зазнає тиску з боку утилітарно-прагматичних приписів «одномірного суспільства». Отже, наука про культуру повинна допомогти знайти вирішення цієї проблеми, розкрити потенціал культури як важливого чинника соціального розвитку.

Потребує осмислення й проблема кризового стану, в якому перебуває сучасна культура, та шляхів виходу з нього. Інша, не менш важлива проблема – культурний аспект глобалізації. Поруч із позитивними аспектами, які має перетворення світу на «всесвітнє село», єдиний комунікативний простір – широка взаємодія культур, міжкультурний обмін – виявляються й певні негативні наслідки глобалізації: збільшення диспропорції у розвитку окремих країн та регіонів, «втеча мізків» з економічно неблагонадійних країн, політика культурного імперіалізму, тенденція до культурної стандартизації та уніфікації. Культурологія має вирішити питання про те, як протистояти цим негативним тенденціям, як зберегти суверенність та унікальність кожної культури, яка відображає досягнення та цінності єдиної планетарної культури.


Читайте також:

 1. II. Найважливіші проблеми, що визначають розвиток місцевого самоврядування і є спільними для будь-яких урядових систем.
 2. III. Проблеми репатріації експатріантів
 3. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 4. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 5. XIV. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ І РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ
 6. Аграрні проблеми в працях письменників аграрників.
 7. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 8. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 9. Актуальні методи соціальної роботи
 10. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 11. АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
 12. Актуальні проблеми біоетики
Переглядів: 749

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи та методи культурології. | Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.