Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Механічні характеристики матеріалів

Під механічними характеристиками маються на увазі значення напруг і деформацій, що відповідають певним точкам на діаграмі умовних напруг.

Межею пропорційності σпц називається найбільша напруга, до якої деформації прямо пропорційні напругам.

Межею пружності σпр називається напруга, до якої матеріал не одержує залишкових деформацій.

Границею текучості σт називається напруга, при якій деформації ростуть без помітного збільшення навантаження.

Межею міцності, або тимчасовим опором σм називається максимальна напруга (підраховане по первісній площі перетину зразка), що витримується матеріалом при розтяганні. Його величина визначається ординатою крапки С умовної діаграми (див. Рис. 2.6).

При експериментальному визначенні величин меж пропорційності й пружності вноситься певний елемент умовності. Пояснюється це тим, що початок відхилення від лінійної залежності, як і початок утворення залишкових деформацій, буде відзначене тим раніше, чим вище точність виміру деформацій.

Тому під межею пропорційності σпц розуміється напруга, при якій відступ від лінійної залежності досягає певної величини, установлюваної технічними умовами.

Межею пружності вважається напруга, при якої залишкові деформації досягають раніше встановленої величини в межах 0.001-0.005%. Умовна межа із при залишковій деформації 0.005% позначається σ0,005.

Для матеріалів, що не мають площадки плинності, як межа плинності умовно приймається напруга, при якій залишкові деформації становлять 0.2 або 0.3% від первісної довжини зразка. Умовна або, інакше, технічна границя текучості відповідно до допуску на залишкову деформацію позначається σ0,2 або σ0,3.

У теоретичних дослідженнях індекси 0.2 і 0.3 звичайно опускаються й умовну границю текучості позначається символом σт. Границя текучості є однієї з основних характеристик матеріалу. Пластичні властивості матеріалу, тобто здатність до утворення залишкових деформацій, характеризується величиною залишкового подовження зразка при розриві

а також відносним зменшенням площі перетину зразка в шийці

де l1, F1 - довжина робочої частини зразка й площа найменшого перетину шийки розірваного зразка, відповідно; l0, F0 - їхні величини до навантаження.

Основні механічні характеристики застосовуваних у техніку матеріалів приводяться в довідковій літературі.

 

 

Питання для самоперевірки:

1. Що таке розтяг і стиск?

2. Що виникає при деформації в поперечних перерізах?

3. Що таке повдожня сила?

4. Нормальні напруження – що це?

5. Поняття абсолютне подовження та укорочення.

6. Метод РОЗУ.

7. Що таке епюра?

8. Правила побудови епюри поздовжніх сил та нормальних напружень при розтягу (стиску).

9. Поздовжні і поперечні деформації.

10. Закон Гуку.

11. Охарактеризувати діаграму розтягу.

12. Назвати механічні характеристики матеріалів.

 

Питання для самостійного вивчення:

С/Р 1. Діаграми розтягу.

С/Р 2. Механічні характеристики матеріалів.

Література:

1. Михайлов А.М. Сопротивление материалов. М.: Стройиздат, 1989. с.25-67

 

 


Читайте також:

 1. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 2. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 3. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 4. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 5. Автоматизація процесу дозування твердих матеріалів
 6. Автоматизація процесу переміщення твердих матеріалів
 7. Автоматизація процесу подрібнення твердих матеріалів
 8. АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ № 21
 9. Акустичні характеристики порід
 10. Б)Графік постачання та витрати матеріалів і конструкцій.
 11. БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 12. Біомеханічні основи шинування при пародонтозі.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діаграми розтягу | ЛЕКЦІЯ № 9

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.