Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Правила контролю правильності епюр Q і M (Qy і Mx)

Епюра Qy є прямолінійною на всіх ділянках.

 

Епюра М (Мх) є криволінійною (квадратна парабола) на ділянці під рівномірно розподіленим нагрузкой1, і прямолінійна на всіх інших ділянках.

 

Під точкою докладання зосередженої сили (реакції) на епюрі Qy обов'язково повинен бути стрибок (розрив) на величину цієї сили (реакції).

Аналогічно, під точкою докладання зосередженого моменту на епюрі Mx обов'язково буде стрибок на величину моменту.

 

Якщо на ділянці під розподіленим навантаженням епюра Qy перетинає вісь, то епюра М в цьому перерізі має екстремум.

 

На ділянках з поперечною силою одного знака епюра моментів Mx має однакову монотонність. Так, якщо Qy> 0 епюра моментів убивает зліва направо, при Qy> 0 епюра Mx зростає зліва направо.

 

Порядок лінії на епюрі Qy завжди на одиницю менше, ніж на епюрі згинальних моментів. Тобто,

- якщо епюра моментів Mx - квадратна парабола, то епюра поперечних сил Qy на цій ділянці - похила пряма,

- якщо епюра Mx - похила пряма, то епюра Qy на цій ділянці - пряма, паралельна осі,

- якщо постійна М (пряма, паралельна осі ), то на цій ділянці Qy = 0.

 

 

Питання для самоперевірки:

1. Що таке вигин?

2. Що таке прямий вигин?

3. Що називається косим?

4. Поняття чистий прямий або чистий косий вигин.

5. Поняття поперечний прямий або поперечний косий вигин.

6. Диференціальні залежності при згині

7. Правило знаків для згинальних моментів

8. визначення зусиль і побудови епюр

9. Правила контролю правильності епюр Q і M.

 

Питання для самостійного вивчення:

С/Р 1. Самостійне рішення задач на визначення та побудови епюр

внутрішніх силових факторів при згині.

Література:

1. Михайлов А.М. Сопротивление материалов. М.: Стройиздат, 1989.

с.180-261

 

Модуль 3 Статика споруд

ЛЕКЦІЯ № 12

Тема 3.1.Основні положення. Задачі і методи статики споруд

Тема 3.2.Дослідження геометричної незмінності плоских

стрижневих систем

План лекції

1.Основні поняття. Гіпотези та припущення.

2.Поняття розрахункової схеми.

С/Р 3.Класифікація споруд. Опорні пристрої. Види навантажень.

4.Геометрично змінні і незмінні системи.

5.Ступінь свободи і ступінь незмінності системи.

С/Р 6.Необхідна умова геометричної незмінності системи.

С/Р 8.Миттєво змінні системи.

 

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.
 3. II. Правила щодо аргументів.
 4. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).
 5. IV. Загальна схема поточного і підсумкового контролю та оцінювання знань студентів
 6. IV. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. IV. Питання самоконтролю.
 8. IV. Правила
 9. V. Етичні правила психологічних досліджень
 10. V. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 11. V. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
 12. V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Головні осі і головні центральні моменти. | Основні поняття. Гіпотези та припущення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.