Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


V. Етичні правила психологічних досліджень

IV. Конфіденційність

4.1. Психолог зобов'язаний додержуватися конфіденційності у
всьому, що стосується взаємин з клієнтом, його особистого жит­
тя і життєвих обставин. Виняток становлять випадки, коли вияв­
лені симптоми небезпечні для клієнта та інших людей. І психо­
лог зобов'язаний поінформувати тих, хто може надати кваліфі­
ковану допомогу.

Конфіденційності можна не додержуватись, якщо клієнт про­сить або погоджується, аби в його інтересах інформацію було пере­дано іншій особі.

4.2. Психолог не збирає додаткових відомостей про обстежуваного
без його згоди і задовольняється лише тією інформацією, яка по­
трібна для виконання професійного завдання. Запис на магнітну
стрічку і відеоплівку, фотографування і занесення інформації про
клієнта до комп'ютерних банків даних здійснюється лише за зго­
дою учасників.

Психолог зобов'язаний оберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностичної та корекційної роботи, додержуватись анонімності клієнта (наприк­лад, під час навчання, в публікаціях). Для демонстрації та про-слуховування будь-яких матеріалів потрібний письмовий дозвіл людини, за чиєю згодою вони були записані; на вимогу клієнта матеріали негайно знищуються.

Документація роботи психологів повинна містити лише професійно необхідні матеріали. До цих матеріалів, пов'язаних з конфіденційним змістом діяльності психологів, має включатися доступ сторонніх осіб. У тих же випадках, коли психологи звертаються за допомогою до інших фахівців, потрібно спеціа­льно ознайомити їх з питаннями, що стосуються умов і терміну зберігання таких матеріалів, а також обмежень у використанні інформації про клієнта і попередити про міру відповідальності за недодержання конфіденційності.

4.5.Якщо психолог не в змозі надалі виконувати свої функції, він з'ясовує, чи потрібно зберігати матеріали (та інформацію, занесену до комп'ютера). В разі потреби психолог повинен передати викона­ння покладених на нього функцій іншому фахівцеві.

4.6.Психолог інформує клієнтів про правила додержання конфі­денційності. Смерть або зникнення обстежуваного не звільняє пси­холога від необхідності зберігати професійну таємницю.

4.7.Психолог не передає методичних матеріалів особам, які не упо­вноважені здійснювати психологічну діяльність; не розкриває суті і призначення конкретної методики (за винятком доступних роз'яс­нень правоохоронним і судовим органам).

5.1. Планування психологічних досліджень передбачає дотримання
таких умов: визначення об'єкта дослідження; чітке й однозначне
формулювання його мети і завдань; встановлення контингенту об­
стежуваних; прогнозування можливостей використання одержаних
результатів (наприклад, оцінювання перспективи професійної ус­
пішності, формування і цільного колективу, психологічного втру­
чання тощо). Психолог самостійно вибирає методи роботи, керую­
чись при цьому вимогами максимальної ефективності та наукової
обґрунтованості.

5.2. Психолог забезпечує цілковиту надійність результатів, відпо­
відає за рішення, які приймають офіційні особи на основі його вис­
новків та рекомендацій, запобігає можливим помилкам в діяльності
непрофесіоналів, котрі допомагають у роботі, але не ознайомлені з
вимогами, що стосуються обмежень у використанні інформації про
досліджуваних. Психолог несе відповідальність за правильне і до­
ступне роз'яснення непрофесіоналам суті застосовуваних психоло­
гічних методів, а також за можливі антигуманні наслідки. Щодо
психолога застосовується принцип, аналогічний принципу презум­
пції невинності у судочинстві. Вина психолога в порушенні Етич­
ного кодексу повинна бути доведена Комісією з етики Товариствапсихологів України.

5.3. Психолог зводить до мінімуму ризик ненавмисного негативно­го впливу на тих, хто бере участь в експерименті. Коли очікується, що дослідження або лікування може викликати у клієнта психоге­нну реакцію, психолог повинен отримати дозвіл на проведення ро­боти з ним Комісії з етики. Якщо умови експерименту потребують необізнаності досліджуваних з його суттю і результатами, психолог має пересвідчитися в тому, що це не завдасть шкоди жодному з учасників досліду. Такі відомості можуть бути розкриті після за­вершення експериментальної програми.

5.4. Психолог заздалегідь інформує клієнтів про право відмови­тися від участі в дослідженні. Коли ж попри це вони дають згоду взяти участь у експерименті, психолог має переконатися в тому, що таке рішення прийняте незалежно від нього або інших осіб (наприклад, батьків, опікунів, піклувальників, які наполягають пройти обстеження).


Читайте також:

 1. А ви слідуєте цім правилам, коли виступаєте публічно?
 2. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
 3. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
 4. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
 5. Арифметичні оператори
 6. Арифметичні операції
 7. Арифметичні операції в різних системах числення
 8. Арифметичні операції над цілими числами
 9. Арифметичні цикли. Оператор циклу For – Next
 10. Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.
 11. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
Переглядів: 1884

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
III. Захист інтересів клієнта | VII. Професійна кооперація

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.