Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


За рівнем

Вступ

Зміст

Обговорено і схвалено

Техногенного та соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки.

ЛЕКЦІЯ

М

Техногенного та соціально-політичного характеру, їх медико-санітарні наслідки.

ЛЕКЦІЯ

ЗМІСТ

 

Омоніми в українській мові ……………………….

 

Пароніми ……………………………………………

 

Синоніми в українській мові ………………………

 

Антоніми в українській мові ………………………

 

 

з навчальної дисципліни “Медицина катастроф”

Тема №2 “Надзвичайні ситуації природного,

 

 

Для студентів медичних факультетів

Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

(програма 2006 року)

 

Київ-2007

 

 


 

 

 
 
Затверджую Начальник кафедри організації медичного забезпечення збройних сил полковник медичної служби кандидат медичних наук, доцент М.І. Бадюк “___” ________________2007 р.

 


з навчальної дисципліни “Медицина катастроф”

Тема №2 “Надзвичайні ситуації природного,

 

 

Для студентів медичних факультетів

Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця

(програма 2006 року)

 

Автор: кандидат медичних наук, доцент А.С.Ромашко

 

 

на засіданні ПМК № 2 кафедри

Протокол № від “__“___2007 р

Доповнено та скоректовано

Протокол № від ”___”___200_ р.

 

Вступ 5 хв

1. Класифікація надзвичайних ситуацій та причини їх виникнення 20 хв

2. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій техногенного

характеру 30 хв

3. Медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій природного

характеру 30 хв

Закінчення 5 хв

Всього 90 хв

 

Науково-технічний прогрес не тільки сприяє підвищенню виробництва, покращенню умов праці та росту добробуту населення, але й збільшує ризик виникнення аварій на об’єктах господарювання. Величезне регіональне навантаження промисловими та енергетичними об’єктами збільшує ймовірність виникнення аварій і катастроф, збитки від яких можна порівняти із збитками внаслідок воєнних конфліктів.

Забезпечення національної безпеки є невід’ємною функцією кожної держави як суспільного утворення, покликаного гарантувати сприятливі умови для життя і діяльності її громадян. Оцінка загального стану техногенно-екологічної безпеки є фундаментом, на якому будується стратегія державної політики в галузі захисту населення і територій України від надзвичайних ситуацій (НС).

Проблеми попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків НС техногенного та природного характеру з метою збереження життя та здоров’я людей, є однією зі складових національної безпеки.

 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій та причини їх виникнення

Наявність в Україні розвиненої інфраструктури промисловості, висока її концентрація в окремих регіонах, існування великих промислових комплексів, в тому числі тих, що віднесені до потенційно небезпечних, розвинута мережа транспортних комунікацій, а також нафто- і газопроводів велика кількість енергетичних об’єктів, використання у виробництві у значних кількостях потенційно небезпечних речовин – все це збільшує вірогідність виникнення техногенних НС, які несуть в собі загрозу для життя і здоров’я людей, економіки держави та природного середовища. Сумарні ризики техногенних НС значно перевищують сумарні ризики виникнення НС природного характеру.

Майже третину всіх промислових об’єктів становлять підприємства пов’язані з виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих отруйних, вибухонебезпечних та вогненебезпечних речовин. За умов економічної кризи, браку коштів, дуже повільно і несвоєчасно здійснюється оновлення або заміна застарілих основних виробничих фондів, рівень зношення обладнання яких наближається до критичного. Все це збільшує вірогідність виникнення техногенних небезпек.

На території України існує можливість виникнення практично всього спектру природних процесів геологічного, гідрологічного, метеорологічного походження. Серед НС природного характеру в Україні найчастіше трапляються: великі повені, землетруси, зсувні процеси, лісові та польові пожежі, урагани, смерчі та шквальні вітри.

Техногенні та природні процеси можуть привести до виникнення аварій, катастроф і, як наслідок їх, до надзвичайної ситуації на окремому об’єкті чи території.

Аварія – вихід із ладу, руйнування споруд, будівель, обладнання, транспортних засобів та порушення виробничого чи транспортного процесу в наслідок чого на об’єкті чи певній території створюється загроза для життя та здоров’я людей.

Катастрофа – раптова, швидкоплинна подія викликана силами природи чи діяльністю людини, що спричинила чисельні людські втрати, завдала шкоду або загрозу здоров’ю значній кількості людей, викликала руйнування чи знищення об’єктів та інших матеріальних цінностей у значних розмірах, а також спричинила шкоду довкіллю.

Надзвичайна ситуація (НС)– порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті , спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, пожежею, що призвела чи може призвести до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та значних матеріальних втрат.

Надзвичайна ситуація для охорони здоров’я – обставина, що виникла раптово, при якій можливості органів та закладів охорони здоров’я з попередження та ліквідації медико-санітарних наслідків НС не відповідають існуючим можливостям і вимагають залучення додаткових медичних сил та засобів ззовні чи суттєвої зміни повсякденних форм та методів роботи.

 

Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. № 368)

Рівень НС Поширеність НС Кількість загиблих Кількість постраждалих Кількість населення з порушеними нормальними умовами життєдіяльності
Державний     1.На територію інших держав.   2.Двох або більш регіонів     Понад 10 осіб.   Понад 5 осіб     Більше 300 осіб   Понад 100 осіб     Понад 50 тисяч осіб на тривалий час (більш 3-х діб). Понад 10 тисяч осіб на тривалий час (більш 3-х діб).  
Регіональний 1.На територію двох або більш регіонів (міст обласного значення)   3-5 осіб 50-100 осіб 1-10 тис. на тривалий час
Місцевий 1.За межі потенційно-небезпечного об’єкту, загрожує довкіллю сусіднім населеним пунктам   1-2 особи 20-50 осіб 100-1000 осіб
Об’єктовий Непідпадає під названі вище визначення

2.Відповідно до причин походження НС поділяються на :

а) НС техногенного характеру:

транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з викидом СДОР або РР на об’єктах економіки, на системах життєзабезпечення, в системах зв’язку, телекомунікацій, електроенергетичних системах, на очисних спорудах, наявність в навколишньому середовищі шкідливих речовин понад ГДК, раптове зруйнування споруд, гідродинамічні аварії.

б) НС природного характеру :

геологічні, метереологічні гідрологічні (морські, прісноводні), пожежі в природних екосистемах інфекційна захворюваність людей, отруєння людей, інфекційні захворюваність чи масова загибель сільськогосподарських тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.

в) НС соціально-політичного характеру:

збройні напади, захоплення і утримання важливих об’єктів або реальна загроза вчинення таких акцій, замах на керівників держави та народних депутатів України, напад, замах на членів екіпажу повітряного, морського, річкового судна, викрадення, знищення або спроба знищення таких суден, захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, встановлення вибухового пристрою в громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті, знищення або викрадення з різних об’єктів зброї, боєприпасів, бронетехніки, вибухових матеріалів, радіоактивних речовин, виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення з викидом уламків реактивних та звичайних снарядів.


 


Читайте також:

 1. Акустичні рівнеміри
 2. Вимірювання витрати за рівнем
 3. Дієвим чинником забезпечення радіаційної безпеки є дозиметричний контроль за рівнями опромінення персоналу та за рівнем радіації в навколишньому середовищі.
 4. Ємнісний рівнемір Kotron 805
 5. Ємнісні рівнеміри
 6. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
 7. За рівнем продуктивності праці
 8. За рівнем розвитку
 9. Квантування за рівнем
 10. Класифікація за рівнем доходу,прийнята Світовим банком.
 11. Особливості диференційованого фізичного виховання учнів з різним рівнем фізичного розвитку
Переглядів: 635

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Антоніми в українській мові | Помилки персоналу при експлуатації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.