Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Cинтаксис опису змінних

Відсутність типу

Логічний тип

Дійсні

Delphi C++ кількість байт

Цілочисельні

Керуючі послідовності

Цінності у рамках розвитку і державного будівництва України

Українська хартія вільної людини. 01.12.12.

Наріжні камені цієї хартії: відповідальність за своє життя; мораль і духовні цінності не можуть бути відкладені на потім; ми будуємо те, що уявляємо, а це означає, що від глибини і масштабу нашої уяви залежить наше майбутнє.

Елементи Хартії

1) бути вільною людиною (чинити добро, брати на себе відповідальність);

2) бути українцем;

Це включає, серед іншого, подолання багатьох травм, страхів і стереотипів

3) бути активним громадянином;

4) любити (толерантність, яка, однак, не означає безпринципності);

5) мислити;

Це означає долати звичку простих відповідей і в рамках недержавність, вузькусть, провінційність колоніального хутоторянського світогляду.

6) бути господарем (відчувати відповідальність, відновлення стандартів професіоналізму, дбати про слабших і бідніших);

7) бути лідером (не влада, а знання; вміння чути іншого);

8) бути відкритим суспільством (нема людей 2 сорту, не ізолюватися, брати найкраще, співпрацювати з іншими);

9) бути успішною державою (потрібен свій цілісний і захищений гуманітарний простір);

10) бути учасником демократичної спільноти народів. євроінтегр - внутрішній політичний курс.

 

\0 \x00 null пуста літера

\a \x07 bel звуковий сигнал

\b \x08 bs повернення на крок

\f \x0C ff переведення сторінки

\n \x0A lf переведення рядка

\r \x0D cr повернення каретки

\t \x09 ht горизонтальне табулювання

\v \x0B vt вертикальне табулювання

\\ \x5C \ зворотна коса риска

\' \x27 ' апостроф

\" \x22 " лапки

\? \x3F ? знак запитання

Порівняльна таблиця типів даних:

Byte unsigned char 1

ShortInt char 1

Word unsigned short int 2

SmallInt short int 2

Integer int 4

Cardinal unsigned int 4

Int64 (зі знаком) 8

(відсутній тип) unsigned long 8

Single float 4

Double double 8

Extended long double 10

Boolean bool 1

Відсутнє поняттяvoid

 

Delphi C++

Var <назва змінної>: <ім’я типу> <ім’я типу> <назва змінної>

Наприклад:

Var Value : Integer; int Value;

Основні операції мови С++

У мові програмування вирази складаються з операндів(змінних, констант, викликів функцій), з’єднаних знаками операцій і дужками.Знак операції– це символ або група символів, які повідомляють компілятору про необхідність виконання певних арифметичних, логічних або інших дій.

Операції виконують у суворій послідовності. Фактор, що визначає переважне право на виконання певної операції, називають пріоритетом.Порядок виконання операцій регулюють за допомогоюкруглих дужок.

Розрізняютьунарніі бінарніоперації.У перших з них один операнд, а у других – два.

Таблиця 1

Позначення операції Призначення операції Приклад застосування
( ) Виклик функції getch ()
[ ] Виділення елемента масиву  
. Виділення елемента запису  
-> Виділення елемента запису  
- Зміна знаку  
++ інкремент інкремент (++) і декремент (--) призначені для збільшення і зменшення на одиницю значення операнда. Операції ++ і--можна записувати як перед операндом, так і після нього. У першому випадку (++n або ––n) значення операнда (n) змінюється перед його використанням у відповідному виразі, а в другому (n++ або n––) - після його використання.
-- декремент
& Узяття адреси  
* Звернення за адресою  
(тип) Перетворення типу (float) а
sizeof( ) Визначення розміру пам’яті, в байтах, який займає змінна  
* Множення Використовуються для операндів цілочисельного і дійсного типів.
/ Ділення
+ Додавання
- Віднімання
% Знаходження остачі від ділення Тільки до зміннних цілочисельних типів
< Менше, аніж Логічні операції відношення повинні давати одне з двох значень: true або false. У мові С++ прийнято таке правило: true - це будь-яке ненульове значення; false - це нульове значення. Вирази, що використовують логічні операції і операції відношення, повертають 0 для хибного значення і 1 для істинного.
<= Менше або рівно
> Більше, аніж
>= Більше або рівно
== Рівно
!= Не рівно
Побітові операції можна застосовувати до змінних, що мають типи int, char, а також до їхніх варіантів (наприклад, long int). Їх не можна застосовувати до змінних типів float, double, void (або складніших типів). Ці операції задаються наступними символами: ~ , << , >> , & , ^ , | .
~ Порозрядне заперечення якщо a=0000 1111, то ~a = 1111 0000
& Порозрядне логічне "І" якщо a=0000 1111 і b=1000 1000, то а & b = 0000 1000
^ Порозрядне заперечне "АБО" якщо a=0000 1111 і b=1000 1000, то а ^ b = 1000 0111
| Порозрядне логічне "АБО" якщо a=0000 1111 і b=1000 1000, то а | b = 1000 1111
<< Зсув ліворуч якщо a=0000 1111, то a << 1 = 0001 1110
>> Зсув праворуч якщо a=0000 1111, то a >> 1 = 0000 0111
! Логічне заперечення Таблиця істинності:→
х х ! у

 

 
&& Логічне "І" Таблиця істинності:→
х у х && у

 

|| Логічне "АБО" Таблиця істинності:→
х у х || у

 

? : Умовна (тернарна) операція   У виразі у = x ? а: b; у = а, якщо x ≠ 0(істинно), і у = b, якщо х = 0 (хибно). Виразу = (a>b) ? а: b;дозволяє присвоїти мінній у значення більшої змінної (а або b), тобто у = max(а , b).
= Присвоєння Вираз х = у;присвоює змінній х значення змінної у. Операцію "=" можна застосовувати багато разів в одному виразі: x = у = z = 100;
, Кома  
+=, -=, *=, /= %=, <<=, >>= &=, |=, ^= Бінарні операції наприклад, а *= b означає а = а * b і т.д.
           

Для виключення плутанини в поняттях "операція" і "оператор", відзначимо, що оператор – це найменша виконувана одиниця програми. Розрізняють оператори-вирази, дія яких полягає в обчисленні заданих виразів (наприклад: а = sin(b)+c; j++;), оператори оголошення, складені оператори, порожні оператори, оператори мітки, циклу і т.д. Для позначення кінця оператора в мові С++ використовують крапку з комою. Що стосується складеного оператора (або блоку), що є набором логічно зв'язаних операторів, поміщених між фігурними дужками ("операторними дужками") { і }, то за ним крапка з комою не ставиться. Відзначимо, що блок відрізняється від складеного оператора наявністю визначень в тілі блоку.


Читайте також:

 1. АНОДНИХ ТА ЗНАКОЗМІННИХ ЗОН
 2. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 3. Види змінних
 4. Види та жанри живопису
 5. Визначення змінних програми.
 6. Вимоги IDEF3 до опису процесів бізнесу
 7. Вимоги до бібліографічного опису наукової літератури
 8. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних
 9. Геометрична інтерпретація частинних похідних функції 2-х змінних.
 10. Графічне зображення цільової функції двох змінних
 11. Графоаналітична обробка даних при двох змінних факторах і лінійної залежності
Переглядів: 1015

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 15. Вартості у футурології | Тип) вираз

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.