Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Філософсько-методологічні проблеми сучасної науки

 

Класифікація філософсько-методологічних проблем сучасної науки: онтологічні, гносеолого-методологічні, аксіологічні проблеми.

 

Онтологічні проблеми.

Проблема реальності в сучасні науці. Причини її виникнення, сутність та підходи до вирішення. Поняття наукової реальності, характер її співвідношення з об’єктивною реальністю. Особливості наукової реальності в природничих, суспільних і гуманітарних науках, в математиці. Наукова картина світу і наукова реальність.

Проблема детермінізму. Поняття детермінації і детермінізму. Типи детермінації. Сутність діалектичного розуміння детермінізму. Специфіка детермінізму в природі і суспільстві. Індетермінізм, його об’єктивне підґрунтя та аргументи.

Проблема еволюціонізму в сучасній науковій картині світу. Розуміння ідеї еволюції в класичній науці. Синергетичний принцип глобального еволюціонізму, ідея коеволюції в поясненні природних та суспільних процесів. Редукціонізм, його можливості та гносеолого-методологічна обмеженість.

Гносеолого-методологічні проблеми.

Проблема теоретизації сучасного наукового знання. Структура, види та функції наукових теорій. Регулятивні принципи побудови теорії та критерії вибору теорій.

Науковий опис, його гносеологічна функція. Опис і наукові факти.

Пояснення як методологічна проблема. Гносеологічна та логічна характеристики пояснення. Структура, типи та види пояснення. Пояснення та розуміння їх співвідношення в різних типах знання. Особливості пояснення в гуманітарних науках.

Передбачення та прогнозування як функції науки.

Філософсько-методологічні проблеми спеціальних наук /галузей пізнання/: фізики, математики, інформатики, біології, історії, мовознавства та ін. (згідно спеціалізації магістрантів).

Аксіологічні проблеми.

Ціннісна складова наукового знання, соціокультурна зумовленість його розвитку. Проблема об’єктивності наукового знання. Специфіка ціннісного аспекту гуманітарного, суспільного і природничонаукового знання.

Ціннісні орієнтації вченого, його світоглядні та моральні цінності. Етика і праксеологія науки. Проблема свободи наукового пошуку та соціально-етичної відповідальності вченого. Неспроможність позицій сцієнтизму та антисциєнтизму у вирішенні цієї проблеми.


Читайте також:

 1. II. Найважливіші проблеми, що визначають розвиток місцевого самоврядування і є спільними для будь-яких урядових систем.
 2. III. Проблеми репатріації експатріантів
 3. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 4. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 5. XIV. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ І РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ
 6. АГД як галузь економічної науки
 7. Аграрні проблеми в працях письменників аграрників.
 8. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 9. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 10. Актуальні проблеми біоетики
 11. Актуальні проблеми економічної безпеки України.
 12. Актуальні проблеми психогігієни
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема: Неопозитивістська модель науки і наукового знання | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.