Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Можливі обсяги виробництва та реалізації продукції

Показники Звітний період Темп зростання, % Плановий період
1. Можливі обсяги, тис. грош. од.      
1.1. Валовий випуск продукції      
Препарат А 107,5 115,00 123,6
Препарат В 135,8 111,85 151,9
Препарат С 12,4 140,63 17,4
1.2. Товарна продукція 195,5 115,20 225,2
1.3. Реалізована продукція, у тому числі 194,1 110,03 213,5
Показники Звітний період Темп зростання, % Плановий період
Препарат А 108,0 112,41 121,4
Препарат В 74,1 102,56 76,0
Препарат С 12,0 147,84 17,7

5-й крок. Планування необхідних обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства здійснюється виходячи з дослід­жень маркетингової служби підприємства щодо зростання ринків збуту продукції. Якщо припустити, що частка на ринку підприємства не зміниться, то темпи зростання обсягів реалізації будуть відповідати темпам зростання ринків збуту продукції.

Необхідний для задоволення потреб ринку обсяг реалізації окремих препаратів у плановому періоді можна розрахувати за формулою:

РПі_пл = РПі_зв ТРрі / 100,

де РПі_зв – обсяг реалізації препарату і у звітному періоді;

ТРр – плановий темп зростання ринку збуту препарату і.

Плановий необхідний обсяг товарної продукції визначимо за формулою:

ТПпл = РПпл + Зк – Зн,

де РПпл – загальний обсяг реалізованої продукції у плановому періоді;

Зк – запаси нереалізованої продукції на кінець звітного періоду;

Зн – нормативний запас нереалізованої продукції на складі.

Оскільки на підприємстві відсутні залишки незавершеного виробництва, то товарна продукція буде дорівнювати валовій продукції, яку в натуральному вимірі можна розрахувати за формулою:

ВВі = ТПі / Ці + ВОі,

де ВВі – обсяг виробництва (валового випуску) і-го препарату у плановому періоді, одиниць продукції;

Ці – ціна реалізації препарату і,

ВОі – внутрішньозаводський обіг і-го препарату.

Враховуючи те, що на 1 одиницю препарату А необхідно використати 1 одиницю препарату В, то валовий випуск останнього необхідно збільшити на обсяг випуску препарату А.

Заплановані показники валового випуску продукції порівнюють з наявними виробничими потужностями (обмежуючий фактор) та визначають напрями їх нарощування.

Результати розрахунку наведені в табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Планування необхідних обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства

Показники Плановий період
1. Необхідні обсяги (ринкові обмеження):  
Показники Плановий період
1.1. Реалізована продукція, тис. грош. од. 227,0
у тому числі  
Препарат А 118,8
Препарат В 92,6
Препарат С 15,6
1.2. Товарна продукція, тис. грош. од. 219,7
Препарат А 116,8
Препарат В 88,3
Препарат С 14,6
1.3. Валовий випуск продукції, од.  
Препарат А
Препарат В
Препарат С
2. Виробнича потужність підприємства по випуску продукції, од.  
Препарат А
Препарат В
Препарат С
3. Рівень використання виробничої потужності, %  
Препарат А 0,90
Препарат В 0,73
Препарат С 1,02

За результатами проведених розрахунків можна зробити такі висновки та пропозиції (аналітична записка).

Висновки. У звітному періоді на ТОВ «Медпром» спостерігалося збільшення всіх показників виробничої програми порівняно з базовим періодом. Так, темп зростання товарної продукції становить 115,2%, реалізованої продукції – 110,03%.

У процесі планування визначені можливі та необхідні обсяги виробничої діяльності підприємства, визначені оптимальні їх значення.

Виходячи з припущення про збереження зазначених темпів зростання показників виробничої програми, необхідний обсяг товарної продукції запланований у сумі 225,2 тис. грош. од., обсяг реалізованої продукції – 213,5 тис. грош. од., у тому числі по препарату А – 121,4 тис. грош. од, по препарату В – 76 тис. грош. од, по препарату С – 17,7 тис. грош. од.

Однак, виходячи з досліджень маркетингової служби щодо можливого збільшення обсягів реалізації продукції були встановлені такі планові завдання для реалізованої продукції: препарат А – 118,8 тис. грош. од., препарат В – 92,6 тис. грош. од., препарат С – 15,6 тис. грош. од., реалізована продукція в цілому – 227 тис. грош. од. Для забезпечення визначеного обсягу реалізації валовий випуск продукції повинен дорівнювати: для препарату А – 9344 од., препарату В – 21962 од., препарату С – 2649 од.

Оцінка виробничих можливостей підприємства свідчить, що при виробництві запланованих обсягів продукції коефіцієнт її вико­ристання для препарату А складе 0,9, для препарату В – 0,73, для препарату С – 1,02. Таким чином, для виконання виробничої програми з урахуванням максимального рівня використання вироб­ничої потужності (90%) по препарату С наявних у підприємства потужностей не вистачає.

Пропозиції. ТОВ «Медпром» необхідно провести ряд заходів щодо нарощення виробничих потужностей та збільшення ефективності їх використання.

Основними резервами збільшення виробничих потужностей є:

- зменшення трудомісткості виробництва;

- введення в дію нових ланок і розширення діючих виробничих площ;

- збільшення часу роботи обладнання (або коефіцієнта змінності роботи обладнання);

- формування оптимального плану розподілу робіт;

- реконструкція діючого обладнання га технічне переозброєння виробництва;

- підвищення рівня завантаженості обладнання до нормативної величини.

До факторів, що впливають на ефективне використання виробничої потужності підприємства, належать такі групи:

1. Фактори, що пов’язані зі складом та особливостями структури основних фондів підприємства:

- кількість та продуктивність обладнання;

- співвідношення активної та пасивної частин основних фондів;

- рівень технології виробництва;

- рівень зносу обладнання, його технічні характеристики;

- характер використання обладнання.

2. Фактори, що пов’язані з особливостями продукції, що випускається:

- серійність випуску;

- рівень уніфікації виробів та деталей;

- стандартизація матеріалів, обладнання та деталей, що вико­ристовуються;

- матеріаломісткість продукції.

3. Фактори, що пов’язані з особливостями організації вироб­ництва продукції:

- рівень спеціалізації та кооперації виробництва;

- ступінь концентрації виробництва;

- рентабельність виробництва;

- рівень кваліфікації кадрів;

- рівень узгодженості за продуктивністю між групами машин (робочих місць);

- кількість «вузьких місць».

4. Фактори, що пов’язані з рівнем управління виробництвом:

- виробнича та організаційна структура виробництва;

- методи управління, що використовуються;

- стиль та техніка управління.

Всі перелічені фактори впливають на виробничу потужність комплексно.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Загальні рекомендації щодо безаварійної та безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва
 3. IV. Правова держава, як засіб реалізації і забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні
 4. XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
 5. А) Ризик непотрібності виробленої продукції
 6. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 7. Автоматизація виробництва
 8. Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного розвитку підприємств
 9. Аграрна сфера виробництва та її особливості
 10. Акти прийняття продукції за якістю і кількістю
 11. Алгоритм реалізації моделей
 12. Алгоритм реалізації моделі
Переглядів: 437

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Динаміка обсягів виробленої та реалізованої продукції | Розділ «Маркетинг»

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.