Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ

Міністерство освіти і науки України

Державний університет телекомунікацій

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРИАЛИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ Ь(ДРУГИЙ СИМЕСТР)

 

з дисциплін

 

“ІНФОРМАТИКА”, “ОТП”

 

 

Київ – 2014

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

I МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.Призначення курсової роботи належить у тому, щоб:

-закрепити на практиці знання, які надаються у курсі лекцій, на практичних і лабораторних заняттях з дисципліни «Інформатика»;

-придбати практичні навички самостійної творчої роботи по створенню алгоритмів відповідно до конкретного варіанту;

-з’яснити і практично реалізувати прийоми створення програмного продукту з використанням процедур і модулів;

-придбати певні навички оформлення і захисту особистого програмного продукту ;

-придбати достатньї практичні навички роботи на ПЕОМ.

 

II ВИДАЧА ЗАВДАННЯ І ВИБІР ВАРІАНТУ

1.Завдання на курсову роботу видається на початку другого семестру за індивідуальним варіантом кожному студентові.

2.Варіант визначається відповідно з номером студентського квитка.

3.Правило вибору варіанту наводиться в конкретних пунктах методичних вказівок:

1) Таблиця вариантів визначення елементів матрицi A[m,n] – табл №1.

2) Таблиця переліку вариантів алгоритмів визначення компонентів вектора X по матриці А – табл.№2.

3) Правило вибору вариантів алгоритмів визначення компонентів вектору X по матриці А- таблиця №3.

4) Правило вибору варіанту визначення функції U=f(x[i]) – табл.4.}

III ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ

1.Курсова робота оформлюється на папері А4 з використанням сучасних комп’ютерних технологій і повинна містити:

-титульний аркуш;

-зміст;

-індивідуальне завдання;

-пояснювальний текст;

-блок-схему алгоритма виконану відповідно до стандартів, які прийняті в системі АЛГОРИТМ;

-Паскаль-програму;

-результати ручного і програмного розрахунків;

-висновки;

-перелік використованої літератури.

2.Зразок оформлення курсової роботи додається.

3.До захисту надається:

- пояснювльна записка оформлена згідно з п.1;

- дискета з алгоритмом в системі АЛГОРИТМ (тільки для денної форми навчання) і Паскаль програмою;

4.Робота оцінюється:

а) задовільно, якщо студент правильно розробив алгоритм і реалізував його у системі АЛГОРИТМ (тільки для денної форми навчання), створив Паскаль- програму і реалізував її в середовищі ТР7, і відповів на всі питання викладача щодо сутності роботи;

б) добре, якщо студент задовільняє вимогам п.а) і додатково розробив і реалізував процедури з параметрами- змінними у системі АЛГОРИТМ (тільки для денної форми навчання), і в середовищі TP7;

в) відмінно, якщо студент задовільняє вимогам п. а) і б) та розробив і реалізував не менш ніж два модулі.

 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 3. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 4. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 5. II. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 6. II.ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 9. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 10. III. Захист інтересів клієнта
 11. III. ПИТАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні параметри аналізу | ВИБІР ВАРІАНТУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.