Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та їх загальна характеристика.

Стаття 3 Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Закріплені у другому розділі Конституції України (ст. 21—62) права та свободи людини і громадянина гарантуються і захищаються чинним законодавством. Однією з таких гарантій є кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод від злочинних посягань.

Родовим об'єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують конституційні права та свободи людини і громадянина.

Залежно від їх безпосереднього об'єкта, всі злочини, передбачені п'ятим розділом Особливої частини КК, можна поділити на такі види:

1. Злочини, проти, виборчих прав громадян: перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача – ст. 157; фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікації підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців – ст. 158; голусування виборцем на виборчій дільниці, більш ніж один раз – ст.158-1; незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму – ст.158–2; порушення таємниці голосування – ст.159; порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата; політичної партії (блоку) – ст.159–1; порушення законодавства про референдум – ст. 160;

2. Злочини проти трудових прав громадян: перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій – ст. 170; порушення законодавства про працю – ст. 172; грубе порушення угоди про працю – ст. 173; перешкоджання законній професійній діяльності журналістів – ст. 171; примушення до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку – ст. 174; невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат – ст. 175.

3. Злочини у сфері охорони права на об'єкти інтелектуаль­ної власності: порушення авторського права і суміжних прав — ст. 176; порушення прав на об'єкти промислової власності — ст.177.

4. Злочини, що посягають на інші особисті права і свободи громадян: порушення рівноправності громадян залежно від їх расо­вої, національної належності або релігійних переконань – ст. 161; по­рушення недоторканності житла – ст. 162; порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонден­ції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер – ст. 163; порушення недоторканності приватного життя – ст. 182; порушення права на отримання освіти – ст. 183; порушення права на безоплатну медичну допомогу – ст. 184.

5. Злочини проти сім'ї: ухилення від сплати аліментів на утри­мання дітей – ст. 164; ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків – ст. 165; злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування – ст. 166; зловживання опікунськими правами – ст. 167; розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) – ст. 168; незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) – ст. 169.

6. Злочини проти свободи совісті: пошкодження релігійних споруд чи культових будинків – ст. 178; незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь – ст. 179; перешко­джання здійсненню релігійного обряду – ст. 180; посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів – ст.181.

Об’єктивна сторона цих злочинівхарактеризується: тільки дією, наприклад, у перешкоджанні вільному здійсненню громадянином права обирати бути обраним; у перешкоджанні здійсненню права вести передвиборну агітацію і т.і. (ст. 157 КК України) , порушення недоторканності житла (ст. 162), розголошення таємниці усиновлення (ст. 168), дією чи бездіяльністю, наприклад грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 ), перешкоджання здійсненню законної діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів (ст. 170), або тільки бездіяльністю, наприклад, ухилення від сплати аліментів (ст. 164) , злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166).

За своєю конструкцією злочини цього розділу поділяються: з формальним складом, наприклад, ст. 157, 158, 158-1, 161, 162 тощо, яких вбільшості, та з матеріальним складом, наприклад ч. 3 ст. 161, ст. 166, ч. 2 ст. 168, ст. 178. Для злочинів з матеріальним складом обов’язковими ознаками об’єктивної сторони також є настання наслідків та причинний зв’язок між діянням та наслідками.

Для деяких злочинів обов’язковою ознакою є час, місце, спосіб, засоби, обставини його вчинення, наприклад: ч. 2 ст. 157 КК України – спосіб (із застосуванням насильства); ч. 1 ст. 160 – насальство, обман, погроза, підкуп чи інший спосіб ;використання влади або службового становища (ч.2 ст. 158-2 ). Місце – виборча дільниця (ст. 158-1), державні чи комунальні заклади охорони здоров’я (ст. 184 КК України). Обставини – повторність ,попередня судимість за такий же злочин (ч. 2 ст. 165), відсутність поважних причин (ч. 1 ст. 157). Засоби – використання спеціальних засобів для негласного зняття інформації (ч. 2 ст. 163 ). Час – під час виборів або референдуму (ст. 158-1, ст. 159). Відсутність цих ознак вказує на відсутність і самого складу злочину для якого такі ознаки об’єктивної сторони є обов’язковими.

Суб’єкт:

загальний – з 16 років – ст. 157, ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 159-1, ст. 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170, ч. 1 ст. 171, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 182.

Спеціальний – а) службова особа – ч. 3, 4 ст. 157, ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 158-1, ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 2 ст. 161, 162, 163, 168, 169; ст. 170, ч. 2 ст. 171, ст. 172, ч. 2 ст. 184, 173, ч. 3 ст. 176, 183;

б) особа , яка є відповідальною за зберігання виборчої документації – ч. 1 ст. 158-1;

в) член виборчоі комісіі – ч. 3 ст. 157, ст. 158, ч. 2 ст. 158-1, ч. 2, 3 ст. 160;

г) кандидат, уповноважена особа, довірена особа кандидата – ст. 159 –1;

д) керівник підприємства незалежно від форми власності – ст. 175;

е) працівник державного або комунального закладу охорони здоров’я – ч. 1 ст. 184;

є) батьки або особи прирівняні до іх статусу – ст. 164, 166,

ж) діти, усиновлені, пасинки та падчерки з 18 років – ст. 165;

з) опікун, піклувальник – ст. 166, 167;

и) організатор або керівник релігійноі групи – ст. 181.

і) виборці – ч. 4 ст. 158, ст. 158-1

Суб'єктивна сторонаусіх цих злочинів характеризується лише прямим умислом. Для деяких злочинів обов’єязковим елементом є мета та мотив, наприклад, мета – вплинути на рішення виборчої комісії (ч. 4 ст. 157), з корисливою метою на шкоду підопічному –зайняття житлової площі,використання майна тощо (ст. 167), особистий мотив (ч. 1 ст 172).


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 3. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 4. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
 5. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 6. V Такі негативні особистісні утворення, як самовпевненість і нерозвиненість автономії та ініціативи, обумовлюють неадаптивне старіння людини.
 7. А. Це наявність в однієї людини кількох ліній клітин з різним набором хромосом.
 8. Аверсивную терапію використовують, як правило, при лікуванні алкоголізму, нікотиновій залежності і деяких інших захворювань.
 9. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 10. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 11. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 12. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
Переглядів: 1219

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ст. 152 КК. Зґвалтування | Злочини проти трудових прав громадян

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.