Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теплові властивості та тепловий режимґрунту

Швидкість і характер хімічних, біологічних і фізико-хімічнихпроцесів зумовлюються тепловим режимом ґрунту, який сформувався на даній території.

Тепловим режимом ґрунту називають суму явищ надходження,перенесення, акумуляції і віддачі тепла. Тепловий режим характеризує тепловий станґрунту. Основним його показником є температура ґрунту. На формування теплового режимуґрунту впливають атмосферний клімат (приток сонячної радіації, умови зволоження,континентальність тощо), рельєф, рослинність, сніговий покрив і теплові властивостіґрунту.

Тепловими властивостями ґрунту називають сукупністьвластивостей, які зумовлюють здатність ґрунту поглинати і переміщувати в своїй масітеплову енергію. До них належать: теплопоглинання, теплоємкість і теплопровідність.

Теплопоглинальна (відбивальна) здатність — здатністьґрунту поглинати (відбивати) променеву енергію Сонця. Вона виражається відношеннямкількості відбитої енергії до кількості енергії, яка досягла поверхні ґрунту (альбедо,А, %). Чим менше альбедо, тим більше поглинає ґрунт сонячної радіації. Альбедо залежитьвід кольору, вологості, рослинного і снігового покриву, структурного стану і вирівняностіповерхні ґрунту. Темні вологі ґрунти поглинають більше сонячної радіації, ніж світліі сухі. Так, альбедо вологого чорнозему становить 8, а сухого сірозему — 25 — 30%.

Теплоємність — кількість тепла, потрібного длянагрівання 1г ґрунту (питома теплоємкість) або 1см3 ґрунту (об'ємна теплоємність)на 1°С. Теплоємністьзалежить від мінералогічного і механічного складу ґрунту, вмісту речовин, вологостіі пористості ґрунту. Найбільшу теплоємність мають вологі глинисті ґрунти, оскількивода і глинисті мінерали мають найбільшу теплоємність серед інших компонентів ґрунту.Для нагрівання таких ґрунтів потрібно багато тепла. Швидко нагріваються сухі піщаніґрунти тому, що кварц і повітря мають низьку теплоємність.

Теплопровідність — здатність ґрунтової маси проводититепло. Вимірюється кількістю тепла, яке проходить за 1сек через 1 см3ґрунту завдовжки 1см. найбільшу теплопровідність мають кварцовий пісок і вода, найменшу- повітря і органічні речовини. В середньому теплопровідність мінеральної частинив 100 разів більша теплопровідності повітря і в 28 разів теплопровідності води.Тому пухкі ґрунти мають малу теплопровідність, а вологі — велику.

Для характеристики теплового режиму ґрунту використовуютьдобовий і річний хід температури на певних глибинах, тепловий баланс і глибину промерзанняданого ґрунту.

Залежно від середньорічної температури і характерупромерзання ґрунту В.М. Дімо (1972) виділила 4 типи температурного режиму ґрунтів:мерзлотний, тривало сезоннопромерзаючий, сезоннопромерзаючий і непромерзаючий. Мерзлотніґрунти характерні для територій з багаторічною мерзлотою. Їх середньорічна температурає мінусовою. В тривало сезоннопромерзаючих ґрунтах переважають плюсові середньорічнітемператури. Тривалість їх промерзання 5 місяців і більше. Сезоннопромерзаючі ґрунтимають плюсову середньорічну температуру. Тривалість їх промерзання не більше 5 місяців.Непромерзаючі ґрунти мають плюсову середньорічну температуру профілю і не промерзають.Характерні для субтропічного і тропічного поясів та для теплової південноєвропейськоїфації помірного поясу.

У практиці землеробства широко застосовують прийомирегулювання теплового режиму ґрунтів. Так, приток сонячного тепла до поверхні ґрунтуі його випромінювання регулюють шляхом затінення рослинністю, мульчуванням, розпушенням,влаштуванням утеплених грядок, гребенів, снігозатримання тощо.


Читайте також:

 1. Overall Reflection Properties - Загальні Властивості Віддзеркалення
 2. OПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОЛОЇДНИХ СИСТЕМ
 3. А) Товар і його властивості.
 4. Адіабатичний тепловий вибух
 5. Аеродинамічні властивості колісної машини
 6. Алкани (насичені вуглеводні). Хімічні властивості алканів
 7. Алкани, їх хімічні властивості.
 8. Алкени. Хімічні властивості
 9. Алкіни. Хімічні властивості
 10. Аміни. Фізичні та хімічні властивості аліфатичних амінів.
 11. Аналізатори людини та їхні властивості.
 12. Аналізатори людини та їхні властивості.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Склад ґрунтового повітря та його рольу ґрунтоутворенні | Тема 2.6 Родючість ґрунтів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.