Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Виникнення і розвиток товарознавства.

Товарознавство виникло й формувалося разом із розвитком товарного виробництва і торгівлі. Перша кафедра товарознавства була заснована 1549 року в Падуанському університеті (Італія) і мала назву Кафедра рослинних і тваринних фармацевтичних матеріалів. На Русі виникнення товарознавства відносять до середини ХVІ століття, що пов’язано зі збільшенням кількості товарів та розширенням їх асортименту та пожвавленням міжнародної торгівлі. З’явилися керівництва з описом товарів і рекомендаціями щодо їх використання. Так, у 1575 році було видано «Торгову книгу», в якій «...описані всяких земель товари різноманітні».

Подальший розвиток товарознавства розділяють на 3 періоди. Перший товарознавчо­описовий період (початку ХVІ — середини ХVІІІ століть).

Другий період товарознавчо­технологічний (ХVІІІ-ХІХ століття) пов’язаний з розвитком виробництва, природничих наук і створенню нових технологій виробництва.

Третій період розвитку товарознавства (від початку ХІХ століття до сих пір) називають товарознавчо­формуючим і характеризується він формуванням асортименту і створенням якості товарів.

 

3. Інтеграція з іншими профільними дисциплінами.

Товарознавство, об'єктом вивчення якого є споживчі властивості товарів, дає сукупність знань про товар як предмет торгівлі, про його якість і споживче значення. У цьому відношенні воно відрізняється від економіки, технології, маркетингу й інших дисциплін, що розглядають товар з інших точок зору.

Методи вивчення споживчих властивостей товарів передбачають широке використання відомостей і даних різних галузей науки, тісний взаємозв'язок з ними. Багато споживчих властивостей товарів за своєю природою є хімічними, фізичними й т. д., тому при визначенні показників цих властивостей, при розробці методів дослідження якості товарів і чинників, що впливають на нього і сприяють збереженню, широко послуговуються законами фізики, хімії, біології та інших наук.

Товарознавство пов'язане з матеріалознавством і технологією виробництва, тому що від властивостей вихідних матеріалів і технології залежить якість готових товарів. Вивчення технологічних дисциплін допомагає зрозуміти, як окремі технологічні процеси створюють необхідні якості товарів.

При вивченні фармацевтичних товарів, які є синтетичними і фітохімічними препаратами, важливого значення набувають знання з органічного та неорганічного хімічного синтезу, а також технології екстрагування й виділення біо­логічно активних речовин із рослинної сировини та дове­дення їх до лікарської форми.

Оцінка якості товарів неможлива без знання основ метрології, математики і математичної статистики.

Маркетинг і організація економіки фармації дають необхідні знання про методи вивчення попиту на ринку, планування товарообігу й аналізу господарської діяльності аптек, складів, магазинів «Медтехніка» й «Оптика», лікувальних установ.

Знання з мікробіології дають можливість досліджувати зміни, що відбуваються в товарах під впливом мікроорганізмів, і розробити заходи щодо запобігання псуванню товарів.

Наявність знань із фармакології і фармакокінетики дає підстави для правильного розуміння призначення лікарських препаратів та їх застосування в лікувальному процесі. Крім цього, знання медико-біологічного циклу дозволяє використовувати їх, наприклад, при класифікації лікарських засобів і готових лікарських форм за фармакологічною дією. Для характеристики естетичних властивостей товарів медичного призначення в товарознавстві широко вдаються до методів технічної естетики.

 


Читайте також:

 1. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 2. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 3. XVII ст.). Виникнення козацтва.
 4. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 5. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 6. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 7. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 8. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
 9. Біохімічна гіпотеза виникнення життя.
 10. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності
 11. Бурхливий розвиток емпіричної соціології
 12. Бюджетний дефіцит як економічне явище та причини його виникнення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття “товар” і “товарознавство”. | Класифікація товарів, категорії. Мета і призначення класифікації.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.