Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Наголошені і ненаголошені голосні

Лабіалізовані та нелабіалізовані голосні

ГОЛОСНІ ЗВУКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ГОЛОСНИХ

Голосних звуків шість: а,о,у,и,е,і

За місцем творення (мається на увазі рух язика у горизонтальній площині ротової порожнини) голосні звуки поділяються на голосні переднього ряду і голосні заднього ряду

В залежності від ступеня підняття язика, тобто від його руху у вертикальній площині, розрізняють голосні низького, середнього і високого підняття

За участю губ голосні поділяються на огублені (лабіалізовані) і неогублені (нелабіалізовані).

Голосні [і],[е],[и]- переднього ряду, оскільки при творенні цих голосних язик рухається у напрямі до твердого (переднього) піднебіння; а голосні [у],[о],[а]-заднього ряду, оскільки при творенні цих голосних язик відсувається до м'якого (заднього) піднебіння.

Вібрування спинки язика у вертикальному напрямі визначає спосіб творення. Звуки [і],[у] — високого підняття, оскільки при вимові цих голосних спинка язика найвище підноситься до піднебіння; звук [и]- високо-середнього підняття, бо має дещо обнижене піднесення. Звуки [е],[о]- середнього підняття, бо ступінь підняття спинки язика до піднебіння менший. Голосний [а]— низького підняття.

Крім цих основних звуків в українській мові є також варіанти або відтінки їх. Це залежить від наголосу та сусідніх звуків, наприклад: зозуля, тоубі, веисна, зиема.

Голосні [о],[у]- лабіалізовані (огублені), тому що при вимові цих голосних губи округлюються більше.

Залежно від місця наголосу в слові голосні звуки можуть бути наголошеними і ненаголошеними: мі/сто, місте/чко.

Узагальнюючи артикуляційні характеристики основних алофонів приголосних української мови, можна констатувати, що вони розрізняються (протиставляються)затакими основними ознаками:

І. За місцем творення:

1. Губні: /б/, /п/, /в/, /ф/,/ м/.

2. Передньоязикові: /д/,/д¢/, /т/, /т¢/, /з/, /з'/,/ с/, /с'/,/ ц/, /ц¢/,/дз/,/дз¢/ , /ж/, /ч/,ш/, /дж/, /л/ / л'/,/ н/,/ н'/,/ р/,/ р¢/.

3. Середньоязикові: /й/.

4. Задньоязикові: /ґ/, / к/,/ х/.

5. Глоткові (фарингальні): /г/.

IІ. За способом творення:

1. Зімкнені: /б/,/ п/, /м/,/ д/, /д'/, /т/, /т'/, /н/,/ н'/,/ ц/, /ц'/,/дз/,/дз¢/,/дж/, /ч/, /ґ/, /к/.

2. Щілинні: /в/,/ ф/, /з/, /з'/, /с/, /с'/, /ж/, /ш/,/ л/,/ л'/,/й /,/ г/, /х/.

3.Дрижачі:/р/, /р'/.

Зімкнені поділяють на:

1. Зімкнені чисті:/б/, /п/, /м/,/ д/, /д'/, /т/,/ т¢/,/ н/,/н¢/, /ґ/, /к/.

2.Африкати:/дж/, /дз/, /дз¢/, /ц/, /ц¢/, /ч/.

Щілинні поділяють на:

1. Щілинні серединні:/ф/, /в/, /с/, /с'/, /з/, /з'/, /ж/, /ш/, /й/, /г/, /х/.

2. Щілинні бокові: /л/, /л'/

ІІІ. За участю голосу й шуму :

1. Шумні: /б/, /п/, /д/, /д'/, /т/, /т/', /з/, /з'/, /с/, /с'/, /дз/, /ц/, /ц'/, /ж/, /ч/, /ш/, /дж/, / ґ/, /г/, /х/, /к/.

2.Сонорні: /м/, /в/, /р/, /р'/, /л/, /л'/, /н/, /н¢/, /й/.

Шумні за участю голосу й шуму поділяють на:

1. Глухі :/п/, /ф/,/ т/,/т'/, /с/, /с',/ /ц/, /ц¢/,/ш/, /ч/, /х/, /к/.

2. Дзвінкі: /б/,/ д/,/д¢/,/з/, /з'/ /дз/, /дз¢/, / ґ/, /г/, /дж/.

IV. За твердістю-м'якістю:

1. Тверді: /б/, /п/, /в/, /м/, /ф/, /д/, /т/, /з/, /с/, /дз/, /ц/, /ж/, /ш/,/дж/, /ч/, /р/, / л/, /н/, /г/, /х/, к/, / ґ/.

2. М'які: /д¢/, /т'/, /з'/, /с'/, /дз¢/, /ц'/, /л'/, /н'/, /р'/,/й/.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Асиміляції приголосних в українській мові
 8. Асиміляція приголосних у потоці мовлення
 9. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 10. Банківський кредит та його класифікація.
 11. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 12. Будівельна класифікація ґрунтів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИНИКНЕННЯ ЗВУКІВ | Чергування голосних

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.