Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Виробничі засоби: основні та оборотні, їх характеристика і відмінні ознаки.

Виробничі засоби: - це засоби виробництва (засоби праці і предмети праці), які мають вартість і використовуються безпосередньо у виробничому процесі для виготовлення продукції.

Виробничі засоби поділяються на основні і оборотні.

Основні засоби (основні фонди) підприємства – це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їх вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється частинами в міру спрацювання.

Оборотні засоби – це частина виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять усю свою вартість на вартість продукції, що виробляється.

Відмінні ознаки основних і оборотних засобів.

 

Основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі. Основні виробничі фонди функціонують у сфері матеріального виробництва підприємства. Основні невиробничі фонди не беруть безпосередньо участі в процесі виробництва, задовольняючи соціальні (побутові, житлові, культурні, медичні) потреби працівників підприємства. Це житловий фонд, будинки відпочинку, медичні заклади, дитсадки та інше.

За своїм речовим складом, термінами служби основні засоби є неоднорідні. Їх класифікують за виробничим призначенням і поділяють на такі види :

Ø будівлі – корпуси цехів основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, лабораторії. склади, будівлі управлінського апарату підприємства тощо;

Ø споруди – нафтові і газові свердловини, тунелі, очисні споруди, мости, водонапірні башти;

Ø передавальні пристрої – засоби, за допомогою яких передають всі види енергії (електричної, механічної) від машинних двигунів до робочих машин. Це паро- , водо- , газо- , нафтопроводи;

Ø машини і обладнання поділяють на:

- силові машини і обладнання (двигуни, генератори, котли);

- робочі машини і обладнання (верстати, преси, молоти тощо);

- вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання;

- обчислювальна техніка;

Ø транспортні засоби – засоби внутріцехового, міжцехового, міжзаводського транспорту, тепловози, вагони, автомобілі та інше;

Ø інструмент – механізовані та ручні інструменти всіх видів;

Ø виробничий інвентар– предмети канцелярського і господарського призначення – канцтовари, меблі.

Ø господарський інвентар

Виробнича (технологічна) структура основних засобів – це співвідношення різних груп основних засобів у їх загальній вартості. Найчастіше цю структуру розглядають як

співвідношення активної і пасивної частини основних засобів. До активної належать основні засоби, що беруть безпосередню участь в виробничому процесі (машини, устаткування, інструменти, прилади). До пасивної належать основні засоби, що забезпечують нормальні умови для здійснення процесу виробництва (будівлі ,споруди і т. д).

На виробничу структуру основних засобів впливають такі фактори :

- виробничі та матеріально-технічні особливості галузі;

- форми суспільної організації виробництва;

- форми відтворення основних засобів;

- технічний рівень виробництва;

- рівень організації будівельних робіт;

- розміщення підприємства.

Галузева структураосновних засобів характеризується співвідношенням питомої ваги основних засобів різних галузей до їх загальної вартості.

 

2. Оцінка основних засобів.

Облік основних засобів здійснюється в натуральній і вартісній формах.Натуральні показники (площа, потужність обладнання, кількість одиниць обладнання і т.д .) використовуються при визначенні виробничої потужності підприємства, розробці балансів обладнання, вивченні динаміки і складу основних засобів.

Вартісна оцінка основних засобів полягає у грошовому вираженні їх вартості. Застосовують такі види оцінювання, як первісна, відновна, залишкова та ліквідаційна вартість основних засобів.

Первісна вартість – це фактична вартість основних засобів на момент їх введення в дію або придбання. Первісна балансова вартість (Вперв) може бути в загальному вигляді представлена формулою:

Вперв = Ц + Т + М, грн.

де Ц – ціна придбання основних засобів, грн.

Т—витрати на транспортування основних засобів до місця встановлення, грн.;

М – витрати на установку, монтаж, грн.

Якщо вартість основних фондів (на 10% і більше) відрізняється від їх реальної вартості на дату балансу, то підприємство має їх переоцінити. При цьому виникає поняття відновної вартості.

Відновна (переоцінена) вартість основних засобів – це вартість їх відтворення в умовах і цінах, що склалися. Відновлену вартість основних засобів (Ввідн.) визначають на основі генеральної інвентаризації або розрахунковим методом через індексацію, використовуючи формулу:

Ввідн = Вперв х Іпер

де Іпер – індекс переоцінки.

За первісною, або відновною вартістю основні фонди зараховуються на баланс підприємства і перебувають там протягом усього періоду їх експлуатації.

Залишкова вартість основних засобів виникає у процесі їх експлуатації і характеризує реально існуючу їх вартість, ще не перенесену на вартість готової продукції. Визначають її як різницю між повною вартістю (первісною чи відновленою) та сумою зношення.

Взал = Вперв - Взнош

де Взнош – вартість зношення (амортизаційні відрахування)

Ліквідаційна вартість -- це залишкова вартість основних засобів на час їх вибуття з експлуатації (тобто після завершення терміну експлуатації)

Введення в дію, та вибуття основних фондів відбувається нерівномірно протягом року, щоб визначити їх середньорічну вартість використовують формулу:

де Впоч – вартість основних фондів на початок звітного року;

к, к1 – кількість місяців протягом яких відповідні групи основних фондів експлуатувалися у звітному році;

Вввед – вартість основних фондів, що вводяться протягом року;

Ввив – вартість основних фондів виведених з експлуатації у звітному році.

Наявність і рух основних фондів у бухгалтерському обліку

відображається щомісяця. Вартість основних фондів на кінець розрахункового періоду визначається так:

Вкін = Впоч + Вввед – Ввив


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 5. IV. Відмінність злочинів від інших правопорушень
 6. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 7. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 8. Автокореляційна характеристика системи
 9. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 10. Аксіоми. Теореми. Ознаки.
 11. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 12. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
Переглядів: 9565

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття „нематеріальні ресурси”. | Спрацювання, амортизація і відтворення основних засобів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.