Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Система нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки

Ураховуючи вищевикладене, проілюструємо власне бачення сто­совно ієрархії нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки через окреслення моделі даної ієрархічної системи.

Зазначимо, що в Україні єдиним джерелом права є нормативно-правовий акт, судового прецеденту та звичаю в українській юри­дичній практиці не існує. У найбільш загальному вигляді ієрархіч­ну систему нормативно-правових актів України можна представи­ти наступним чином:

- Конституція України;

- закони України;

- укази та розпорядження Президента України;

- постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

- нормативні акти міністерств і відомств.

Особливу групу становлять міжнародні договори України.

З урахуванням викладеного, окреслимо модель ієрархічної сис­теми нормативно-правових актів, що мають регулювати суспільні відносини в сфері національної безпеки.

1. Конституція України — є основою усього законодавства Ук­раїни, її верховенство у системі нормативних актів України визна­чається наступними положеннями: 1) Конституція була прийнята на референдумі внаслідок вільного волевиявлення усього українсь­кого народу; 2) Конституція визначає основні начала, принципи і норми національної безпеки; 3) Конституція містить найбільш важ­ливі національні інтереси та фіксує структуру та компетенцію суб'єк­тів забезпечення національної безпеки; 4) положення Конституції, що стосуються національної безпеки приймається та можуть бути зміненими в результаті дотримання складної процедури правотворчості.

У Конституції України, окрім фундаментальних понять екологіч­на безпека (статті 16, 92), економічна та інформаційна, державна безпека (ст. 17), інтереси національної безпеки (статті 32, 34, 36, 39), забезпечення національної безпеки (ст. 44), основи національ­ної безпеки (ст. 92), національна безпека, сфери національної без­пеки, небезпека (ст. 106), особиста безпека (ст. 126), громадська безпека (ст. 138) в ній передбачено створення і функціонування координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при Президентові України — Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107). У Конституції в загальній формі юридично за­кріплюються мета, функції, компетенція, принципи взаємодії державних і недержавних суб'єктів забезпечення національної без­пеки України.

Концепція національної безпеки України (стратегія). Слід ска­зати, що до 19 червня 2003 року в Україні існував такий документ, водночас із набранням чинності Закону України «Про основи на­ціональної безпеки України» Концепція (основи державної політи­ки) національної безпеки України, затверджена постановою Верхов­ної Ради України від 16 січня 1997 p., втратила чинність. З право­вої точки зору, відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 92 Конституції України, основи національної безпеки визначаються виключно законом, тому закріплення їх Постановою Верховної Ради України було некорект­ним і не відповідало Конституції. Однак необхідність даного докумен­та є очевидною через те, що він має виступати інтегруючою ланкою в системі нормативно-правового забезпечення національної безпе­ки України і визначати основи державної політики національної безпеки. Втім сама Концепція національної безпеки має бути за­тверджена законом.

Конституція України і Концепція національної безпеки склада­ють перший рівень у системі нормативно-правового забезпечення національної безпеки.

2. На другому рівнімають бути нормативно-правові акти Украї­ни, в яких відображені основні норми діяльності державних органів і структур у процесі забезпечення національної безпеки в різних сферах національної безпеки, їх завдання, напрями діяльності, функції та повноваження. До них, зокрема, належать.

Доктрини національної безпеки. Доктрина національної безпе­ки — це сукупність офіційних поглядів на мету, функції, принци­пи та методи забезпечення національної безпеки України в конкретній сфері. Це означає, що відповідно до окреслених у КНБ сфер формуються відповідні доктрини, котрі конкретизують зміст діяль­ності суб'єктів забезпечення національної безпеки саме в цій сфері. Закони України: «Про основи національної безпеки України», «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про міліцію», «Про внутрішні війська МВС України», «Про Службу безпеки Ук­раїни», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про розвідувальні органі України», «Про державну прикордонну службу України», «Про державний кордон України», «Про державну митну службу України», «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», «Про Військову службу правопорядку в Збройних Силах України», «Про державну охорону органів державної влади України та посадо­вих осіб», «Про війська Цивільної оборони України», «Про Цивіль­ну оборону України», «Про надзвичайний стан», «Про правовий режим воєнного стану», «Про дипломатичну службу», «Про прокура­туру», «Про судоустрій України», «Про пожежну безпеку», «Про боротьбу з тероризмом», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про держав­ну таємницю», «Про недержавне забезпечення національної безпе­ки України», «Про приватну детективну та охоронну діяльність», Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Цивільний, Цивіль­но-процесуальний, Митний, Бюджетний, Господарський кодекси України тощо, які мають безпосереднє відношення до регулювання відносин в сфері національної безпеки.

3. До третього рівняслід віднести, на наш погляд, норматив­но-правові акти Президента України, які є обов'язковими для ви­конання на всій території України. В якості предмета регулювання виступають основні напрями забезпечення національної безпеки. У випадку суперечності Указу Президента Конституції законам Ук­раїни на підставі висновку Конституційного Суду України указ втра­чає силу. Одним з прикладів таких актів є Указ Президента про створення Антитерористичного центру.

4. Особливу групу становлять джерела міжнародного права — міжнародні договори, міжнародно-правові звичаї та рішення міждер­жавних (міжурядових) організацій, які є юридично обов'язковими для держав-учасниць.


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. Cистеми безпеки торговельних підприємств
 3. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 4. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 5. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 9. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 10. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 11. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 12. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
Переглядів: 1137

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та принципи нормативно-правового регулювання забезпечення національної безпеки. | Проблеми систематизації законодавства у сфері забезпечення національної безпеки.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.056 сек.