Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


З якою густиною молоко, згідно з ДСТУ 3662-97, не підлягає прийманню?

1. 1027кг/м3

+2.1025 кг/м3

3. 1029 кг/м3

4. 1030 кг/м3

Л-2, с.4

24. Кислотність молока вищого ґатунку:

1. ≤ 210Т

+2. 16–17 0Т

3. ≤ 19 0Т

4. ≤ 15 0Т

Л-2, с.3

25. Кислотність молока І ґатунку:

1. ≤16 0Т

2. ≤21 0Т

+3. ≤19 0Т

4. ≤230Т

Л-2, с.3

 

26. Кислотність молока ІІ ґатунку:

1. ≤16 0Т

2. ≤21 0Т

3. ≤19 0Т

+4. ≤200Т

Л-2, с.3

 

27. Масова частка сухих речовин у молоці вищого ґатунку:

1. ≥ 10,6 %

+2. ≥ 11,8 %

3. ≥ 9,2 %

4. ≥ 13 %

Л-2, с.3

 

28. Масова частка сухих речовин у молоці І ґатунку:

+1. ≥ 11,5 %

2. ≥ 11,8 %

3. ≥ 10,6 %

4. ≥ 10,0 %

Л-2, с.3

 

29. Масова частка сухих речовин у молоці ІІ ґатунку:

+1. ≥ 10,6 %

2. ≥ 11,8 %

3. ≥ 9,2 %

4. ≥ 4,2 %

Л-2, с.3

 

30. Кількість соматичних клітин у молоці ґатунку екстра, тис. КУО/см3:

+1. ≤ 400

2. ≤ 600

3. ≤ 800

4. ≤ 2800

Л-4, с.43

 


31. Кількість соматичних клітин у молоці І ґатунку, тис. КУО/см3:

1. ≤ 400

+2. ≤ 600

3. ≤ 800

4. ≤ 2800

Л-2, с.3

 

32. Кількість соматичних клітин у молоці ІІ ґатунку, тис. КУО/см3:

1. ≤ 400

2. ≤ 600

+3. ≤ 800

4. ≤ 2800

Л-2, с.3

 

33. Загальне бактеріальне обсіменіння молока вищого ґатунку, тис. КУО/см3:

1. ≤ 500

2. ≤ 3000

+3. ≤ 300

4. ≤ 100

Л-2, с.3

 

34. Загальне бактеріальне обсіменіння молока І ґатунку, тис. КУО/см3:

+1. ≤ 500

2. ≤ 3000

3. ≤ 300

4. ≤ 1000

Л-2, с.3

 

35. Загальне бактеріальне обсіменіння молока ґатунку екстра, тис. КУО/см3:

1. ≤ 500

2.2000

3. ≤ 300

+4. ≤ 100

Л-4, с.43

 

36. Масова частка жиру у молоці базисної жирності:

1. 3%

2. 3,8 %

+3. 3,4 %

4. 3,9%

Л-4, с.44

 

37. Температура охолоджування молока-сировини на підприємстві:

+1. 4±2 0С

2. 8±1 0С

3.10±1 0С

4.12±10С

Л-24, с.11

 

38. Оптимальна температура сепарування молока:

+1. 40±50С

2. 20±50С

3. 70±50С

4. 10±50С

Л-24, с.12

 

39. Способи очищення молока:

1. сепарування

2. пастеризація

+3. фільтрація та відцентрове очищення

4. дезодорація

Л-23, с.11

 

40. Гомогенізація молока – це процес:

+1. подрібнювання жирових кульок молока під зовнішньою дією

2. теплової обробки

3. видалення повітряної фракції

4. дегазації

Л-3, с.10

 

41. Мета нормалізації:

+1. доводження хімічного складу молочної суміші до регламентованого значення масової частки жиру і (або) білка та сухих речовин

2. змінення складу молока для отримання готового продукту, що відповідає вимогам стандарту за масовою часткою тільки не молочних компонентів

3.змінення складу молока для отримання готового продукту, що відповідає вимогам стандарту за масовою часткою кальцію

4. змінення складу молока для отримання готового продукту, що відповідає вимогам стандарту за масовою часткою ферментів

Л-3, с.10

 

42. Способи нормалізації молочної суміші:

1. додаванням маслянки

2. додаванням води


 

3. способом очищання

+4. в потоці та змішуванням

Л-23, с.17

 

43. Обрати рівняння матеріального балансу під час сепарування:

1.Жм=Жв+Жзн.м

2. Мм·Жм=Мв·Жв+Мзн.м·Жзн.м

+3.Мм=Мв+Мзн.м

4.Мв=Мм–Жзн.м

Л-22, с.7

44. Обрати рівняння матеріально-жирового балансу під час сепарування:

1. Жм=Жв+Жзн.м

+2. Мм·Жм=Мв·Жв+Мзн.м·Жзн.м

3. Мм=Мв+Мзн.м

4. Мв=Мм–Мзн.м

Л-22, с.7

45. Бактофугування молока проводиться з метою:

1. покращення консистенції продукту

+2. видалення мікрофлори у споровій формі

3. подрібнювання жирових кульок молока

4. ділення молока на вершки та знежирене молоко

Л-23, с.12

46. Гомогенізація молока проводиться з метою:

+1. подрібнювання жирових кульок молока

2. знищення сторонньої мікрофлори

3. подовження терміну зберігання продукту

4. ділення молока на вершки та знежирене молоко

Л-3, с.10

 

47. Способи гомогенізації молока:

+1.одноступеневий, двоступеневий

2. безступеневий

3. триступеневий

4. змішуванням

Л-23, с.19

48. Первинна обробка молока включає:

1. пастеризацію і гомогенізацію

+2. фільтрування і охолоджування

3. нормалізацію і сепарування

4. охолоджування і гомогенізація

Л-23, с.8

49. Густина знежиреного молока:

1.1027 кг/м3

2. 1017 кг/м3

+3. 1030 - 1036 кг/м3

4. 1025 кг/м3

Л-24, с.282

50. Режими короткочасної пастеризації молока:

1.90–95°С 2–5 хв

+2.76 ± 2°С 15–20 сек

3.85–87°С 2–3 хв

4. 60–62°С 2–3 хв

Л-23 с.23

51. Нормалізацію молока в потоці проводять за показником масової частки:

+1. жиру, %

2. білку, %

3. сухих речовин, %

4. лактози, %

Л-23 с.17

52. Сепарування вважається ефективним, якщо масова частка жиру у знежиреному молоці після сепарування складає не більше:

1. 0,1%

2. 0,5%

3. 0,6%

+4. 0,05%

Л-25, с.16

53. Дати визначення процесу стерилізація:

+1. теплове оброблення за температури понад 1000С з витримуванням для повного знищення живих мікроорганізмів та спор

2. термовакуумна обробка молока

3. теплове оброблення молока нижче точки кипіння

4. бактофугування

Л-23, с.24

 

54. Охолоджування сирого молока після доїння проводять з метою:

+1. продовження бактерицидного періоду

2. надання гідрофільних властивостей білку

3. підвищення термостійкості молока

4. відокремлювання від молока механічних домішок

Л-24, с.7

 


55. Для нормалізації молока в потоці використовують обладнання:

1. сепаратор-молокоочисник

2. бактофуги

+3. сепаратор-вершковідділювач з нормалізуючим пристроєм

4. гомогенізатор

Л-23, с.17

 

56. Для попередження відстоювання жиру молока використовують:

1. сепарування

2. нормалізацію

+3. гомогенізацію

4. пастеризацію

Л-23, с.17

 

57. Гомогенізація обов'язкова за виробництва молока пастеризо­ваного:

1. нежирного

+2. виробленого з сухих молочних продуктів і масовою часткою жиру 3,2% і більше

3. з масовою часткою жиру 1%.

4. з масовою часткою жиру 1,5%.

Л-26 с.19

 

 

58. Плазма молока, яка переважно містить воду, лактозу та мінеральні солі:

1. знежирене молоко

2. маслянка

+3. сироватка

4. сире молоко

Л-3, с.5

 

 

59. Одно- або багатокомпонентні комбінації мікроорганізмів, що їх використовують під час виробництва кисломолочних продуктів:

1. пробіотики

2. харчові добавки

3. пребіотики

+4. закваски

Л-3, с.5

 

60. Живі мікроорганізми, які забезпечують корисну дію на організм споживача, нормалізуючи склад та функцію мікрофлори шлунково-кишкового тракту:

1. харчові добавки

2. пребіотики


3. +пробіотики

4. наповнювачі

Л-3, с.5

 

61. Харчові неперетравні добавки, які поліпшують здоров’я споживача вибірковим стимулюванням росту та активності корисної мікрофлори кишечника:

1.харчові добавки

+2.пребіотики

3. пробіотики

4.наповнювачі

Л-3, с.5

 

 

62. Продукт, одержаний із молока, який може містити харчові добавки, необхідні для його виробництва, за умови, що ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють складників молока:

1. спред

2. продукт сирний

3. суміші жирові

+4. молочний продукт

Л-3, с.2

 

63. Молочний продукт, що містить біологічно активні компоненти і який під час регулярного споживання забезпечує корисну дію на організм у цілому або певні системи чи їхні функції:

+1. функціональний молочний продукт

2. молоко сухе незбиране

3. молочний продукт

4. сир плавлений

Л-3, с.3

 

64. Молочний продукт, який містить пробіотики в кінці терміну придатності кількістю не менше 107 КУО/г:

1. молоковмісний продукт

+2. біопродукт

3. молочний продукт

4. сир плавлений

Л-3, с.3

 

65. Молочний продукт (відновлений, рекомбінований), який виробляють ферментацією молока (маслянки, сироватки) спеціальними мікроорганізмами:

1. спред

2. масло вершкове


 

3. морозиво

+4. кисломолочний продукт

Л-3, с.2

 

66. Нормалізоване молоко, піддане температурній обробці з подальшим охолоджуванням:

+1. питне молоко

2. кефір

3. біопродукт

4. маслянка сквашена

Л-3, с.6

 

67. Молоко, оброблене за температури від 65ºС до 99ºС з відповідним витримуванням:

1. пастеризована сироватка

2. пастеризована маслянка

+3. пастеризоване молоко

4. вершки пастеризовані

Л-3, с.7

 

68. Молоко, оброблене за температури понад 100ºС з відповідним витримуванням:

1. стерилізовані вершки

+2. стерилізоване молоко

3. пряжене молоко

4. молоко пастеризоване

Л-3, с.7

 

69. Молоко, оброблене за температури понад 95ºС з витримуванням, яке має специфічний смак, колір і аромат завдяки реакції Майяра:

1. стерилізоване

2. пастеризоване

+3. пряжене

4. питне

Л-3, с.7

 

70. Кисломолочний продукт, підданий тепловому обробленню за температури понад 60ºС, що суттєво зменшує кількість заквашувальної мікрофлори:

+1. термізований молочний продукт

2. кефір

3. ацидофілін

4. йогурт.

Л-3, с.7

 

71. Кисломолочний продукт змішаного молочнокислого та спиртового бродіння, який виробляють сквашуванням молока кефірними грибками, симбіотичною кефірною закваскою або заквашувальним препаратом:

+1. кефір

2. ацидофілін

3. ряжанка

4. йогурт

Л-3, с.7

72. Кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням пряженого молока чистими культурами термофільного молочнокислого стрептокока Streptococcussalivariussubsp.thermophilus:

1. сир кисломолочний

+2. ряжанка

3. кефір

4. ацидофілін

Л-3, с.8

 

73. Кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням вершків чистими культурами мезофільних молочнокислих коків Lactococcussp з додаванням чи без додавання термофільного молочнокислого стрептокока Streptococcussalivariussubsp. thermophilus:

1. біфідопродукт

2. кефір

+3. сметана

4. ряжанка

Л-3, с.8

 

 

74. Різновид біопродуктів, який у готовому продукті в кінці строку придатності містить біфідобактерії у кількості не меншій, ніж 106 КУО/г:

1. йогурт

+2. біфідопродукт

3. кефір

4. ряжанка

Л-3, с.8

 

75. Кисломолочний продукт, який виробляють сквашуванням молока, маслянки, чи її суміші з молоком, заквашувальними препаратами із застосуванням способів кислотної, кислотно-сичужної або термокислотної коагуляції білка:

1. сиркові вироби

+2. кисломолочний сир

3. кефір

4. сметана

Л-3, с.9

76. Процес, протягом якого змінюється кислотність молока і утворюється згусток:

+1. сквашування

2. збивання

3. визрівання

4. зберігання

Л-3, с.11

 

77. Розщеплювання вуглеводів молочнокислими бактеріями з утворенням молочної кислоти:

1. сквашування

2. ферментація

+3. молочнокисле бродіння

4. спиртове бродіння

Л-3, с.11

 

78. Зброджування лактози дріжджами з утворенням спирту певної концентрації:

+1. спиртове бродіння

2. ферментація

3. визрівання

4. сквашування

Л-3, с.11

 

79. Молочно-білковий гель, який утворюється із складників молока під дією ферментів і (або) молочної кислоти чи інших хімічних речовин:

+1. згусток

2. зерно кисломолочного згустку

3. синерезис

4. визрівання

Л-3, с.12

 

80. Зовнішній вигляд та консистенція молока питного:

+1. однорідна рідина без осаду, пластівців білка та грудочок жиру

2. однорідна рідина

3. неоднорідна рідина

4. однорідна рідина з наявністю поодиноких грудочок жиру

Л-5, с.4

 

81. Колір молока питного нежирного:

1. білий

2. білий з кремовим відтінком

+3. білий зі злегка синюватим відтінком

4. з кремовим відтінком

Л-5, с.4

82. Молоко питне залежно від масової частки жиру виробляють від:

+1. 1,0% до 6,0%

2. 1,0% до 3,5%

3. 10% до 35%

4. 1,5% до 10%

Л-5, с.4

 

83. Титрована кислотність для молока пастеризованого:

1. 250Т

+2. 210Т

3. 160Т

4. 180Т

Л-5, с.4

 

84. Молоко пастеризоване та пряжене зберігають за температури:

1. 10+20С

2. 16+20С

3. 40+20С

+4. 4+20С

Л-5, с.8

85. Режими гомогенізації молока під час виробництва молока питного:

1. 90+50С 2–3 МПа

2. 70+20С 2–3 МПа

+3. 60–650С 12+2,5 МПа

4. 20–300С 40–30 МПа

Л-26, с.20

 

 

86. Нормалізацію під час виробництва молока пастеризованого проводять за масовою часткою:

1. жиру з урахуванням білка

+2. жиру

3. білка

4. цукру

Л-26 с.15

 


Читайте також:

 1. Важливою ознакою класифікації є принцип побудови перетворювачів кодів, згідно з яким їх можна поділити на чотири групи.
 2. Ви маєте готуватись до виступу згідно плану
 3. Ви маєте готуватись до виступу згідно плану
 4. Випишіть особисто невільні категорії населення, що існували в Київській Русі згідно з «Руською правдою».
 5. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення, роз'яснення рішення, що підлягає виконанню
 6. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ НА ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ
 7. Загальна характеристика педагогічного процесу у вищій школі України згідно Болонських вимог.
 8. Заява про видачу ліцензії на бланку встановленої форми (згідно з додатком 1 до пункту 1.2.4 Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності (додаток 1).
 9. ЗГІДНО З ДСТУ Б – В.2.7 -119 – 2003
 10. Згідно з Класифікатором професій ДК 003-95
 11. Згідно з Оттавською конвенцією 1988р. до міжнародного фінансового лізингу належать ті операції, в яких орендодавець та орендар є резидентами різних країн.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема: Правильні пристрої решітки | Яку технологічну операцію не проводять під час виробництва молока питного нежирного?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.