Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Кваліфікаційний іспит

Сприяння у продажі якогось товару

Просування по службі; підвищення у військовому званні

Заохочення; стимулювання; розвиток; просування; сприяння

promotion to captain – присвоєння звання капітана

promotion to the rank of professor – подання до присвоєння звання професора

to make, win one's promotion – отримати просування по службі

to recommend smb. for promotion – представляти когось до присвоєння чергового військового звання

3. заснування (акціонерного товариства)

 

N Translate at sight

Переміщення по службі осіб офіцерського складу здійснюється:

а) на вищі посади – у порядку просування по службі;

б) на рівні посади:

− у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

− у разі проведення заміни у місцевостях з установленими строками служби;

− для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи;

− за станом здоров’я – на підставі висновку військово-лікарської комісії;

− за сімейними обставинами – на особисте прохання;

− з меншим обсягом роботи, виходячи із професійних, ділових і моральних якостей, на підставі атестаційного висновку;

− в) на нижчі посади:

− у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі неможливості переміщення на рівну посаду;

− у порядку реалізації дисциплінарного стягнення – відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

− за віком або сімейними обставинами на особисте прохання.

 

O Translate by ear

 

The US Armed Forces have endorsed the principle of not promoting servicepeople solely on time in service or time in grade. The officer will be promoted in rank if he or she is assigned to a position which corresponds to a higher military grade. Here the recommendation for promotion will be based on the overall performance of an individual, attitude, leadership ability and development potential.

However, the time in service and the one in grade do play a decisive role in selection for promotion – the serviceperson will only be eligible for assignment for a higher position if he or she has sufficient service length while which to get valuable experience.

Naturally, not everyone is promoted. In order to provide opportunities for career progression every service member may receive as many as two waivers and still be considered eligible for promotion.

 

Translate in writing

Військові знання офіцерського складу присвоюються військово­службовцям і військовозобов’язаним з урахуванням їхніх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, досвіду служби, посади, яку вони займають, та інших умов.

Військові звання вищого офіцерського складу військовослуж­бовцям присвоюються Президентом України за поданням Міністра оборони України.

Чергові військові звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно можуть бути присвоєні достроково Міністром оборони України у порядку заохочення за високі професійно-бойові заслуги і моральні якості, виявлені під час захисту Вітчизни або під час виконання інших обов’язків військової служби, після закінчення, як правило, не менше половини встановленого строку вислуги у попере­дньому військовому званні, за умови проходження служби на займаній посаді не менш як один рік.

Для офіцерів, які закінчили військові навчальні заклади із золотою медаллю, з дипломом з відзнакою, а також із п’ятирічним і більшим строком навчання, строк вислуги у військовому званні лейтенанта становить один рік.

Строк вислуги у присвоєному офіцеру званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання.

 

ó ® Act as an interpreter

 

Які функції виконує Від­діл з питань просування по службі офіцерського складу? The Officer Promotions Section establishes and announces zones of consideration; processes and releases promotion board selection results; publishes monthly promotion orders and monthly promotion forecasts; responds to inquiries from officers, Army senior leadership.
Скільки рад з відбору існують в СВ ЗС США? There are 74 active duty Army officer promotion selection boards. Promotion selection boards meet throughout the fiscal year to consider officers for promotion from CPT through MG in every Army officer specialty.
З якою метою збирається рада? The selection board is to select for promotion those officers who have demonstrated that they possess the professional and moral qualifications, integrity, physical fitness, and ability required to successfully perform the duties expected of an officer in the next higher grade.
Які питання розглядає рада? The Board considers the mission of the unit, recommended MOS, the duties required of the MOS and grade in which the serviceperson is being considered for promotion.

 

 Читайте також:

 1. Контрольні запитання до іспиту
 2. Контрольні питання до іспиту.
 3. Перелік питань до іспиту
 4. Перелік питань, винесених на іспит по предмету
 5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
 6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
 7. Питання до іспитів
 8. Питання до іспиту
 9. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
 10. Питання до іспиту
 11. Прийняття кваліфікаційного іспиту
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Officer Promotion System | Lesson 17 Basic Military Training

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.