Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Влада і стилі керівництва в управлінні змінами

Р

Щоб зрозуміти роль влади та стилів керівництва в управлінні змінами, доцільно знати їх характеристики та особливості реалізації в менеджменті організації. Тому перш ніж показати особливості реалізації влади і використання стилів керівництва на різних етапах життєвого циклу організації, розглянемо їх основні характеристики.

Влада - це можливість впливати на поведінку людей за допомогою права розпоряджатися в межах посадових повноважень. Відомо досить велика кількість класифікацій влади.

Так, влада, заснована на примусі, передбачає віру підлеглого в те, що керівник може перешкодити задоволенню будь-якої нагальної потреби або зробити якісь неприємності. Ця влада особливо добре «спрацьовує» в умовах незадоволеності у підлеглих первинних потреб; дозволяє швидко, без особливих витрат забезпечити роботу підлеглих; спонукає до відповідних дій співробітників.

Разом з тим цей тип влади характеризується зовнішньою покірністю підлеглих, викликає у них скутість, страх, відчуження; приводить до пониження продуктивності праці, незадоволеності в роботі і плинності кадрів і вимагає добре налагодженого контролю.

Для реалізації такої влади керівники в основному використовують економічні, організаційні, директивний і автократичний методи управління.

Влада, заснована на винагороді, виходить з того, що підлеглий упевнений у можливостях керівника задовольнити його потреби. Цей тип влади дозволяє при мінімальних витратах часу і психологічних зусиль керівника добитися бажаних результатів. Діє як в зоні, так і поза зоною посадових обов'язків підлеглих.

Істотним недоліком є великі матеріальні і нематеріальні витрати для задоволення, як правило, зростаючих потреб підлеглих, а також складність визначення потрібного виду винагороди. Керівники для здійснення цієї влади користуються переважно економічними, соціально-психологічними та формально-неформальними методами управління.

Законна (традиційна) влада припускає підпорядкування керівниками, оскільки він стоїть на більш високому щаблі організаційної ієрархії. Цей тип влади діє тільки в зоні стійких традицій виробничого колективу і викликає протидію підлеглих, якщо діяльність виходить з цієї зони. При правильному використанні вона сприяє згуртуванню колективу, зниження плинності кадрів.

Недоліки: знижує ініціативу і творчість співробітників, вимагає постійності виконання пільг і заохочень згідно з традиціями організації. Основними в реалізації цієї влади є економічні, організаційні, формально-неформальні і демократичні методи управління.

Експертна влада передбачає розумну віру підлеглого в навички керівника. Дж. П. Коттер відзначає, що керівники зазвичай домагаються цієї влади завдяки своїм явним досягненням. Чим більше досягнення, тим сильніше вплив влади.

Недоліки: даний тип влади самий нестійкий. Вона діє до тих пір, поки у підлеглого збережена віра в компетентність керівника. Інструментами цієї влади є соціально-психологічні, ділові, формально-неформальні і демократичні методи управління.

Влада прикладу(влада харизми, еталонна влада) заснована на властивостях особистості керівника і його здатності залучати прихильників. Вона базується на твердженні про те, що люди частіше відчувають вплив тих, хто володіє тими рисами характеру, які їм хотілося б мати.

Влада управлінської харизми - категорія соціальної психології. Портрет керівника, що володіє цим типом влади, багато в чому залежить від цінностей, якими керується в житті та чи інша спільність людей. Влада харизми можлива тільки тоді, коли особистісні властивості керівника відповідають прийнятим в спільності (або конкретною людиною) еталонам. Еталонні властивості керівника не мають постійного складу і залежать від багатьох факторів, серед яких найбільш значущими є особливості національної або громадської культури, світоглядна спрямованість і установка, зміст і характер професійної діяльності, рівень освіти, соціальні норми і правила.

До прикладу в структурі бюрократичної ієрархії найбільш успішно використовують цю владу ті керівники, які володіють:

· здатністю випромінювати енергію і заряджати нею оточуючих людей;

· значною переконливою зовнішністю;

· незалежністю характеру;

· хорошими риторичними здібностями;

· сприйняттям захоплення своєю особистістю;

· впевненою манерою триматися.

Влада інформації реалізується за допомогою регулювання керівниками інформаційних потоків. Вона базується на можливості отримання потрібної і важливої інформації і умінні використовувати її для впливу на підлеглих. Керівник зміцнює свою владу, координуючи та контролюючи інформаційні потоки в фірмі. Цією владою можуть володіти не тільки керівники, а й працівники, що мають доступ до збору, обробки і зберігання інформації. Наприклад, секретарі, помічники керівника, співробітники відділів і служб організації.

Влада прийняття управлінських рішеньпроявляється в тій мірі, в якій людина може впливати на процес підготовки та прийняття рішень; чим вище рівень управління, тим більшу кількість людей, крім керівника (фахівців, помічників і т.д.), впливають на процес прийняття рішення. При цьому, незважаючи на колективну підготовку рішення, керівник бере на себе відповідальність за вибір і реалізацію остаточного варіанту дій з наявних альтернатив.

Влада управління ресурсамиґрунтується на контролі керівництвом розподілу потоків ресурсів, який зазвичай в організаціях направлено зверху вниз. Деякі керівники для посилення впливу на людей спеціально створюють так званий дефіцит ресурсів. Особливе значення в цьому випадку має управління фінансовими ресурсами, централізація якого на вищому рівні керівництва дозволяє забезпечити реалізацію принципу єдиноначальності не тільки у високих, але і в плоских організаційних структурах.

Влада переконання (сугестійная влада) ґрунтується на умінні керівника впливати на інших людей за допомогою ефективної (емоційної, логічної та аргументованої) передачі своєї точки зору. Основу механізму цієї влади становить сугестія (навіювання). Переконаність у необхідності підкорятися базується на розумній доцільності. Заради неї люди часто готові добровільно жертвувати дуже багатьом. Ця влада діє до тих пір, поки в людини зберігається впевненість у висловлюванні або спрямованості як самої діяльності керівника, так і її результатів. Переконаність формується повільно і залежить від багатьох обставин як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру. Серед суб'єктивних чинників найбільше значення мають: рівень освіти і культури, ступінь взаємної довіри, спільність світогляду, вік і статеві відмінності. Серед об'єктивних - рівень розвитку організаційної культури, стан морально-психологічного клімату в організації і зовнішнього середовища її функціонування.

Влада ділових зв'язків створюється шляхом поширення інформації про зв'язки керівника із впливовими людьми, в розпорядженні яких знаходяться потрібні для людини блага. Інформація може поширюватися як за формальними, так і неформальними каналами зв'язку, бути реальною або вигаданою. У будь-якому випадку вона впливає на підлеглого до тих пір, поки у нього не втрачена віра в наявністьу керівника цих зв'язків.

Зазвичай для цього типу влади характерне використання організаційних, ділових, директивних і автократичних методів управління.

Успішні керівники, як правило, вміло застосовують поєднання типів влади з урахуванням особливостей управлінської ситуації.

 Читайте також:

 1. Автократично-демократичний континуум стилів керування.
 2. Аналіз в управлінні портфелем цінних паперів.
 3. Архітектура в стилі рококо
 4. Архітектура в стилі рококо
 5. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 6. Бюджетування в управлінні підприємством
 7. Види комунікації в управлінні
 8. Види речень в ділових паперах та їх стилістичні функції.
 9. Види речень в ділових паперах та їх стилістичні функції.
 10. Визначні художні феномени, епохи і стилі ХІХ ст.
 11. Виконавча влада в Україні
 12. Виконавча владабазується на певних принципах: пріоритет прав людини, демократизм, законність, рівноправність громадян у державному управлінні, гласність.
Переглядів: 936

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Роль менеджменту в сучасній організації | Стилі керівництва та їх різновиди.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.