Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

Структура навчальної дисципліни

Тема XIII. Державно-правові тенденції в країнах Західної Європи та Північної Америки в першій половині ХХ ст. 75. Державотворчі тенденції в провідних країн світу на початку ХХ ст. Становлення державно-монополістичного капіталізму. Еволюція державного ладу у Великобританії, Франції, Німеччині, США, Росії. Революційні події в Китаї (1911-1913 рр.), Мексиці (1910-1917 рр.) Росії (1905-1907 рр.). 76. Утворення і генезис Троїстого союзу і Антанти.

Змістовий модуль 4. Держава і право Новітнього часу.

77. Президентська республіка в США: „Новий курс” президента Ф. Рузвельта. Еволюція американського федералізму. Система органів державної влади США (на рівні федерації і штатів). Особливості реалізації конституційного принципу „розподілу влади” та механізму „стримок і противаг”. Двопартійна політична система. Реформи виборчої системи. Механізм забезпечення конституційних прав і свобод. 78. Система поліцейських органів США.

79. Англійська конституційна монархія.Особливості соціально-економічного розвитку Великобританії в ХХ ст. та її вплив на правову систему. Еволюція органів державної влади (реформування парламенту, посилення ролі уряду). Двопартійна політична система. Реформи виборчої системи. Місцеве самоврядування у Великобританії.

80. Національна поліцейська система Англії. Скотланд-Ярд.

Франція. 81. Еволюція державного ладу Третьої республіки у Франції. Народний фронт. Уряд Віші. 82. Конституції Франції 1946 р. та 1958 рр. Еволюція партійної та виборчої систем. Реформа самоврядування. 83. Державний лад П’ятої республіки.

84. Національна поліцейська система Франції.

Німеччина. 85. Революція листопада 1918 року в Німеччині. Конституція 1919 року. Система органів державної влади Веймарської республіки. 86. Нацистський режим у Німеччині. 87. Окупаційний механізм союзників у повоєнній Німеччині. Проголошення ФРН. 88. Основний закон ФРН 1949 року. Утворення НДР. Поновлення єдності німецької держави в жовтні 1990 року. Державний устрій ФРН.

89. Німецькі поліцейські відомства в ХХ ст.

Тема XIV. Основні зміни в праві в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХХ ст. Право США. Дуалізм законодавства. 90. Поправки до Конституції США 1787 р. Делеговане законодавство в США. Антитрестовське законодавство. Правовий статус юридичної особи. Право власності. Договірне право. Шлюбно-сімейне право. Розвиток трудового законодавства. Кримінальне право. Процесуальне право.

Право Англії. 91. Еволюція англійського прецедентного права. Систематизація англійського права: консолідація як форма ревізії та впорядкування законів. Особливості розвитку англійського цивільного права. Зміни в сімейному праві. Законодавство про торгові товариства (компанії). Розвиток трудового і соціального законодавства Англії. Кримінальне право. Процесуальне право.

Право Франції. 92. Особливості французької національної правової системи в ХХ ст. Еволюція цивільного та торгового законодавства. Трудове та соціальне законодавство. Розвиток кримінального права. Процесуальне право.

Право Німеччини. Розмежування компетенції центру і земель. 93. Німецький цивільний кодекс (1900 р.): загальна характеристика, система, основні інститути. Германське цивільне уложення (1900 р.). Еволюція трудового і соціального законодавства. Кримінальне право. Процесуальне право.

Тема XV. Тоталітарні політичні режими в Західній Європі та їх крах. 94. Особливості формування тоталітарних державних режимів в Європі. Утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сутність фашистської (нацистської) правової ідеології. 95. Умови приходу до влади фашистів в Італії та нацистів у Німеччині. 96. Механізм фашистської диктатури в Італії. 97. Ліквідації державно-правових установ Веймарської республіки в Німеччині та механізм нацистської диктатури. Репресивні органи Італії, Німеччини, СССР.

Тема XVI. Крах колоніальних імперій та утворення нових держав. 98. Крах колоніальних імперій. 99. Утворення нових держав в Південній та Південно-Східній Азії. Національно-визвольні революції в країнах Арабського Сходу. 100. Національно-визвольний та демократичних рух в Африці та Латинській Америці.

Засади формування правових систем новоутворених держав. 101. Вплив права колишніх метрополій на формування національних правових систем нових держав. Джерела права. Особливості регулювання цивільно-правових відносин. Кримінальне право. Розвиток судочинства.

Тема XVII. Основні державно-правові тенденції в країнах Західної Європи в другій половині ХХ ст. 102. Інтеграційні процеси в післявоєнній Європі. Генезис та еволюція Європейського Союзу. Боротьба навколо прийняття Конституції ЄС. 103. Правовий статус Співдружності Незалежних Держав. Регіональні міжнародні організації.

104. Основні тенденції розвитку права другої половини ХХ ст. Видозміна класичних правових принципів і постулатів. Зміни в джерелах сучасного права. Еволюція системи сучасного права. Поява комплексних галузей права. 105. Особливості розвитку англосаксонської та континентальної систем права за сучасних умов.

 

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (денна форма навчання)

Номер модулю Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, сторінки Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
Семестр № 2
Модуль 1 Всього за модуль    
Вступ та змістовний модуль № 1   МК МК МК
Тема 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна. Базова 1-2. Допоміжна 1-17.
Змістовий модуль № 1. Держава і право Стародавнього світу.  
Тема 2. Виникнення та розвиток державності на Стародавньому Сході. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 27; 30; 47;49;51;52;61;62; 83; 85; 90; 98; 105.
Тема 3. Виникнення та розвиток права на Стародавньому Сході. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 27; 30; 47;49;51;52;61;62; 67; 83; 85; 90; 98; 105.
Тема 4. Виникнення і розвиток державності та права в грецькому античному світі. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 35; 43; 51; 56; 83; 98; 101;105
Тема 5. Виникнення і розвиток державності та права в римському античному світі. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 26; 36; 39; 44; 51; 54; 59; 60; 77; 78; 83; 89; 95; 99; 100; 105.
Змістовний модуль № 2. Держава і право в епоху середньовіччя.  
Тема 6. Держава і право країн Південно-Східної Європи, Азії та Африки у період зародження та розвитку феодалізму. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 63; 64; 69; 84; 93; 103; 106.
Тема 7. Західноєвропейські держави в період зародження та розвитку феодалізму. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 24; 32; 37; 51; 58; 59; 76; 83; 88; 91; 92; 96; 97.
Тема 8. Право західноєвропейських країн у період зародження та розвитку феодалізму. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 24; 32; 37; 51; 55; 58; 59; 76; 83; 87; 88; 91; 92; 96; 97; 102.
Тема 9. Держава і право країн доколумбової Америки. Базова 1-5. Допоміжна 1-18;83.
Змістовний модуль № 3. Держава і право Нового часу.  
Тема 10. Становлення буржуазної державності в Європі та Північній Америці. Базова 1-5. Допоміжна 1-23; 25; 26; 31; 33; 34; 38; 40-42; 45; 48; 50; 57; 66; 68; 70; 73-75; 81; 83; 91; 92; 94.
Тема 11. Оформлення державності країн Європи та США в праві. Базова 1-5. Допоміжна 1-23; 25; 26; 31; 33; 34; 38; 40-42; 45; 48; 50; 57; 66; 68; 70; 73-75; 81; 83; 91; 92; 94.
Тема 12. Держава і право Азії, Африки та Латинської Америки Нового часу. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 63; 64.
Модуль 2 Всього за модуль  
Змістовний модуль № 4. Держава і право Найновішого часу.  
Тема 13. Державно-правові тенденції в країнах Західної Європи та Північної Америки в першій половині ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-19; 25; 46; 70; 73; 74; 80; 92; 83; 84; 86;
Тема 14. Основні зміни в праві в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-19; 25; 46; 70; 73; 74; 80; 92; 83; 84; 86;
Тема 15. Тоталітарні політичні режими в Західній Європі та їх крах. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 53; 80, 83.
Тема 16. Крах колоніальних імперій та утворення нових держав. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 83.
Тема 17. Основні державно-правові тенденції в країнах Західної Європи в другій половині ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 71, 83.
Всього за семестр:   Іспит

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за модулями, змістовими модулями та темами (заочна форма навчання)

Номер модулю Номер та назва змістового модулю, номер та найменування теми Кількість годин відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, сторінки Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
Семестр № 1
  Всього за модуль    
Вступ та змістовний модуль № 1   МК МК МК
Тема 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна. Базова 1-2. Допоміжна 1-17.
Змістовий модуль № 1. Держава і право Стародавнього світу.  
Тема 2. Виникнення та розвиток державності на Стародавньому Сході. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 27; 30; 47; 49; 51; 52; 61; 62; 83; 85; 90; 98; 105.
Тема 3. Виникнення та розвиток права на Стародавньому Сході. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 27; 30; 47; 49; 51; 52; 61; 62; 67; 83; 85; 90; 98; 105.
Тема 4. Виникнення і розвиток державності та права в грецькому античному світі. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 35; 43; 51; 56; 83; 98; 101;105
Тема 5. Виникнення і розвиток державності та права в римському античному світі. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 26; 36; 39; 44; 51; 54; 59; 60; 77; 78; 83; 89; 95; 99; 100; 105.
Змістовний модуль № 2. Держава і право в епоху середньовіччя.  
Тема 6. Держава і право країн Південно-Східної Європи, Азії та Африки у період зародження та розвитку феодалізму. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 63; 64; 69; 84; 93; 103; 106.
Тема 7. Західноєвропейські держави в період зародження та розвитку феодалізму. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 24; 32; 37; 51; 58; 59; 76; 83; 88; 91; 92; 96; 97.
Тема 8. Право західноєвропейських країн у період зародження та розвитку феодалізму. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 24; 32; 37; 51; 55; 58; 59; 76; 83; 87; 88; 91; 92; 96; 97; 102.
Тема 9. Держава і право країн доколумбової Америки. Базова 1-5. Допоміжна 1-18;83.
Змістовний модуль № 3. Держава і право Нового часу.  
Тема 10. Становлення буржуазної державності в Європі та Північній Америці. Базова 1-5. Допоміжна 1-23; 25; 26; 31; 33; 34; 38; 40-42; 45; 48; 50; 57; 66; 68; 70; 73-75; 81; 83; 91; 92; 94.
Тема 11. Оформлення державності країн Європи та США в праві. Базова 1-5. Допоміжна 1-23; 25; 26; 31; 33; 34; 38; 40-42; 45; 48; 50; 57; 66; 68; 70; 73-75; 81; 83; 91; 92; 94.
Тема 12. Держава і право Азії, Африки та Латинської Америки Нового часу. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 63; 64.
Змістовний модуль № 4. Держава і право Найновішого часу.  
Тема 13. Державно-правові тенденції в країнах Західної Європи та Північної Америки в першій половині ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-19; 25; 46; 70; 73; 74; 80; 92; 83; 84; 86;
Тема 14. Основні зміни в праві в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-19; 25; 46; 70; 73; 74; 80; 92; 83; 84; 86;
Тема 15. Тоталітарні політичні режими в Західній Європі та їх крах. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 53; 80, 83.
Тема 16. Крах колоніальних імперій та утворення нових держав. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 83.
Тема 17. Основні державно-правові тенденції в країнах Західної Європи в другій половині ХХ ст. Базова 1-5. Допоміжна 1-18; 71, 83.
Всього за семестр:   Іспит

 

Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин (денна форма навчання) Кількість годин (заочна форма навчання)
МОДУЛЬ 1
    Вступ. Тема 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.
  Лекція за темою № 1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.
    Семінарське заняття за темою № 1: Історія держави і права зарубіжних країн як наука та навчальна дисципліна.
    Самостійна робота  
Змістовий модуль № 1. Держава і право Стародавнього світу.
  Тема 2. Виникнення та розвиток державності на Стародавньому Сході.
    Лекція за темою № 2: Виникнення та розвиток державності на Стародавньому Сході.  
    Семінарське заняття за темою № 2: Закони Вавилонського царя Хамурапі.  
Самостійна робота
Тема 3. Виникнення та розвиток права на Стародавньому Сході.
  Лекція за темою № 3: Виникнення та розвиток права на Стародавньому Сході.  
    Семінарське заняття за темою № 3: Право Стародавньої Індії. Закони Ману.  
    Самостійна робота
Тема 4. Виникнення і розвиток державності та права в грецькому античному світі.
  Лекція за темою № 4: Виникнення і розвиток державності та права в грецькому античному світі.  
    Семінарське заняття за темою № 4: Реформи Солона і Клісфена.  
    Самостійна робота
Тема 5. Виникнення і розвиток державності та права в римському античному світі.
  Лекція за темою № 4: Виникнення і розвиток державності та права в римському античному світі.  
    Семінарське заняття за темою № 5: Закони ХІІ таблиць.  
    Самостійна робота
  Змістовний модуль № 2. Держава і право в епоху середньовіччя.
  Тема 6. Держава і право країн Південно-Східної Європи, Азії та Африки у період зародження та розвитку феодалізму.  
  Лекція за темою № 6: Держава і право країн Південно-Східної Європи, Азії та Африки у період зародження та розвитку феодалізму.  
    Семінарське заняття за темою № 6: Мусульманське право – шаріат.  
    Самостійна робота
Тема 7. Західноєвропейські держави в період зародження та розвитку феодалізму.
  Лекція за темою № 7: Західноєвропейські держави в період зародження та розвитку феодалізму.  
  Семінарське заняття за темою № 7: Салічна правда – пам’ятник звичаєвого права салічних франків.    
  Самостійна робота
  Тема 8. Право західноєвропейських країн у період зародження та розвитку феодалізму.
  Лекція за темою № 8: Право західноєвропейських країн у період зародження та розвитку феодалізму.
  Семінарське заняття за темою № 8: Велика хартія вольностей 1215 р.
Самостійна робота
Тема 9. Держава і право країн доколумбової Америки.
  Лекція за темою № 9: Держава і право країн доколумбової Америки.  
    Семінарське заняття за темою № 9: Кароліна – звід загальнонімецьких кримінальних законів 1532 р.  
    Самостійна робота
Змістовний модуль № 3. Держава і право Нового часу.
  Тема 10. Становлення буржуазної державності в Європі та Північній Америці.
  Лекція за темою № 10: Становлення буржуазної державності в Європі та Північній Америці.
    Семінарське заняття за темою № 10: Конституційне законодавство Англії.
    Самостійна робота
  Тема 11. Оформлення державності країн Європи та США в праві.
  Лекція за темою № 11: Оформлення державності країн Європи та США в праві.  
    Семінарське заняття за темою № 11: Декларація незалежності 1776 р. та Конституція США 1787 р.  
    Самостійна робота
Тема 12. Держава і право Азії, Африки та Латинської Америки Нового часу.
  Лекція за темою № 12: Держава і право Азії, Африки та Латинської Америки Нового часу.  
  Семінарське заняття за темою № 12: Буржуазні реформи в Японії 60-х – 80-х рр. ХІХ ст. Конституція 1889 р.  
  Самостійна робота
МОДУЛЬ 2  
  Змістовний модуль № 4. Держава і право Найновішого часу.
  Тема 13. Державотворчі тенденції в країнах Західної Європи та Північної Америки в першій половині ХХ ст.
  Лекція за темою № 13: Державотворчі тенденції в країнах Західної Європи та Північної Америки в першій половині ХХ ст.
    Семінарське заняття за темою № 13: Веймарська конституція 1919 р.  
    Самостійна робота
Тема 14. Основні зміни в праві в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХХ ст.
  Лекція за темою № 14: Основні зміни в праві в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХХ ст.  
  Семінарське заняття за темою № 14: «Новий курс» президента Ф. Рузвельта.  
  Самостійна робота
  Тема 15. Тоталітарні політичні режими в Західній Європі та їх крах.
  Лекція за темою № 15: Тоталітарні політичні режими в Європі та їх крах.  
  Семінарське заняття за темою № 15: Механізм нацистської диктатури в Німеччині.  
Самостійна робота
Тема 16. Крах колоніальних імперій та утворення нових держав.
  Лекція за темою № 16: Крах колоніальних імперій та утворення нових держав.  
    Семінарське заняття за темою № 16: Конституція Індії 1949 р.  
    Самостійна робота
  Тема 17. Основні державно-правові тенденції в країнах Західної Європи в другій половині ХХ ст.
    Семінарське заняття за темою № 17: Підсумкове.  
    Самостійна робота
Всього за заліковим кредитом
                   

Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 5. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 6. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 7. Атомно-кристалічна структура металів
 8. Базова алгоритмічна структура
 9. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 10. Банківське кредитування підприємств
 11. Банківське кредитування підприємства.
 12. Банківське кредитування.
Переглядів: 326

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модуль № 2 | Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.091 сек.